Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009

1 januari 2009

2 minuten

Onderzoek Met trots presenteren wij u de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. Deze Reiswijzer biedt marktpartijen en overheden duidelijkheid in de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Nederland op zowel praktische als juridische aspecten. De Reiswijzer is gemaakt in een vruchtbare samenwerking tussen de NEPROM als vertegenwoordiger van de markt en de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid.

Een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden

Overheid en marktpartijen zoeken naar samenwerking bij het realiseren van complexe projecten en de herinrichting van het stedelijk en landelijk gebied. Bij de vormgeving van die samenwerking moeten tal van praktische en juridische vraagstukken worden opgelost.

De Reiswijzer Marktpartijen & Gebiedsontwikkeling, die begin 2007 verscheen, heeft duidelijk in een behoefte voorzien, maar een uitspraak van het Europese Hof (Auroux-arrest) en verbetervoorstellen uit de praktijk vragen om een nieuwe versie.

De begrippen ‘selectie’ en ‘aanbesteding’ nemen in de Europese en in de Nederlandse jurisprudentie een belangrijke plaats in. Daarom besteedt de Reiswijzer veel aandacht aan het onderscheid tussen een aanbesteding op grond van Nederlandse of Europese richtlijnen, een vrije selectie van marktpartijen en aan de mogelijkheden voor een één-op-één samenwerking tussen overheid en marktpartijen.

Juridische voorschriften waarvan er vele zijn binnen de gebiedsontwikkeling, mogen nooit leiden tot een afnemend enthousiasme voor marktinitiatieven of voor planvorming bij overheden. Dit zou de dood in de pot betekenen voor de kwaliteitsverbetering binnen het bestaand bebouwd gebied en daarbuiten en daarmee voor een belangrijke economische activiteit in Nederland. Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een innovatieve marktsector en een overheid, die bereid is een actieve grondpolitiek te voeren. De nieuwe Reiswijzer maakt duidelijk, dat er binnen het juridische kader van de nationale en Europese regelgeving veel mogelijkheden zijn om de samenwerking vorm te geven. Er is en blijft volop ruimte voor marktinitiatieven en voor planvorming bij overheden.

De Reiswijzer geeft praktische handreikingen voor de selectie van private partners in gebiedsontwikkeling. Daarnaast komt samenwerking met private partners die een goed initiatief of een grond- of vastgoedpositie hebben aan de orde. Met voorbeelden uit de praktijk laat deze Reiswijzer het verloop zien bij de totstandkoming van complexe projecten, aangevuld met tips voor de gebruiker.

Het is de samenwerkende marktpartijen en overheden in gebiedsontwikkeling er veel aan gelegen om de bouwproductie op peil te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 hier een positieve bijdrage aan levert en dat de Reiswijzer bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de ruimte in Nederland.

De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
dr. Jacqueline Cramer

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
mr. Eberhard van der Laan

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023