Revitalisering van winkelgebieden

27 mei 2013

2 minuten

Verslag In deze parallelsessie werden twee revitaliseringsgebieden in de gemeente Hardenberg besproken: Winkelcentrum Hardenberg en Centrumplan Dedemsvaart. In drie korte deelsessies werd vanuit het oogpunt van de twee ontwikkelende partijen (Multi Vastgoed en Leyten projectontwikkeling) en de gemeente besproken hoe je succesvol samen kunt werken om winkelgebieden te revitaliseren en vernieuwen. Gezien de oplopende winkelleegstand een hot item bij zowel gemeenten, corporaties als ontwikkelende partijen.

Sessieverslag NEPROM Dag van de Projectontwikkeling, 23 mei 2013

Het eerste project werd toegelicht door Arno Ruigrok (adjunct directeur Multi Vastgoed). Dit betrof het winkelcentrum Hardenberg. Het project is gestart in 2000 en het winkelcentrum is opgeleverd in 2008 (pré-crisis). Het was belangrijk om Hardenberg op het netvlies van grote winkeliers te krijgen. Het was niet alleen de kern Hardenberg die winkelde in dit gebied maar ook de bewoners van omliggende kernen. Verder is er veel aandacht besteed aan het openbaar gebied om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Hardenberg moest een winkel- in plaats van een koopstad worden. Om het omvangrijke woningbouwprogramma binnen het plan te kunnen realiseren is een corporatie benaderd.

Leyten projectontwikkeling is samen met Juli ontwerp en advies druk bezig met de ontwikkeling van centrumplan Dedemsvaart. Het plan wordt bepaald door middel van Co-design. Samen met “iedereen die er toe doet” wordt een opgestelde hypothese besproken en het plan vorm gegeven in meerdere sessiedagen. Hierbij is transparantie erg belangrijk: de grondexploitatie hangt aan de muur. Dit zorgt voor vertrouwen en de ervaring leert dat er sneller knopen doorgehakt kunnen worden omdat iedereen zich meer betrokken voelt. Ook functioneren plannen vaak beter omdat deze gebaseerd zijn op gebruiksfeiten.

In de laatste sessie deelde wethouder Douwe Prinsse zijn ervaringen met beide partijen. Het winkelcentrum in Hardenberg was een project wat is afgerond vóór de crisis. Het project is opgeleverd naar tevredenheid van de gemeente maar de gemeente is bij centrumontwikkeling Dedemsvaart meer betrokken in het proces en vindt dat prettig. Naast de samenwerking met partijen laat de gemeente ook zelf zien dat het vertrouwen in een plan heeft door te investeren in het openbaar gebied voordat het contract met een ontwikkelende partij is getekend. Ook heeft de gemeente geïnvesteerd in een gevelboek. Dit is toegestuurd naar zittende eigenaren om aan te geven hoe zij hun gevels zouden kunnen renoveren ter verbetering van de kwaliteit van het centrum.

Belangrijke leerpunten en mogelijkheden tot vervolgonderzoek uit deze sessie zijn:

• Een goede samenwerking met betrokken partijen is belangrijk. Neem bewoners en huidige eigenaren mee in de ambities.
• Een centrumontwikkeling betreft niet alleen het realiseren van winkels. De verblijfskwaliteit wordt steeds belangrijker. Dit betekent minder winkels ontwikkelen en meer andere activiteiten toevoegen om een centrum te verbeteren.
• Wanneer je samen met betrokken partijen plannen maakt (Co-design) laat dan je eigen oplossingen thuis. Probeer dienend te ontwerpen en respecteer ieders praktische input.
• Zoek lastige partijen op tijd op bij het maken van nieuwe plannen.
• Om je project te promoten of partijen mee te nemen gedurende de planvorming kan gebruik gemaakt worden van social media.

Zie ook:


Portret - Isabelle van den Bouwhuijsen

Door Isabelle van den Bouwhuijsen

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Consultant at Deloitte Real Estate Advisory


Meest recent

Generationernes hus en Pakhusene, Aarhus Ø in Aarhus, Denemarken door Christian Fogtmann (bron: Shutterstock)

Kans op depressie het grootst in de buitenwijken – en niet in de drukke binnenstad

Is de ruim opgezette buitenwijk beter voor de mentale gezondheid van bewoners dan dichtbevolkte binnenstedelijke gebieden? Nee, concluderen wetenschappers in nieuw onderzoek in Denemarken. De kans op depressies is daar het grootst in de buitenwijken.

Onderzoek

9 juni 2023

Driel, Nederland door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Wel bodemdaling en overstromingskans? Let dan op met bouwen

Het kabinet geeft de provincies een hulpmiddel om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met drinkwaterbeschikbaarheid, overstromingskansen en bodemkwaliteit. Water en bodem sturend maken wordt nu (iets) concreter.

Nieuws

9 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023