Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

'Rigoureuze aanpak kantorenleegstand nodig’

21 december 2012

2 minuten

Verslag Plaatselijke duurzame initiatieven zijn belangrijk voor placemaking en om gebieden nieuwe impulsen geven. Toch is er een structurele en vooral samenhangende aanpak nodig om de enorme kantorenleegstand op een duurzame manier aan te pakken. Mogelijkheden zijn er genoeg, en ambities ook, maar hoe forceer je doorbraken? Die vraag stond centraal tijdens de werkconferentie van Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling bij Uit je eigen stad in Rotterdam.

Gebiedsherbestemming, noemt Ad Buisman het. En dat vergt een rigoureuze aanpak met meer regie van de overheid dan nu plaatsvindt. De senior beleidsadviseur bij Ernst & Young schetst het probleem: ‘Leegstand leidt tot verpaupering. Nederlands beleggingsvastgoed raakt uit de gratie, kantoren worden minder waard en teruglopende huur inkomsten zorgen voor een vicieuze cirkel. Er is geen geld meer voor onderhoud. Financiers keren de markt de rug toe en de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat staat onder druk. Nederland is met zijn vijftien procent leegstand het slechtste jongetje in de klas van Europa. En mogelijk wordt het nog erger.’ Eerst moet de pijn uit het systeem, meent Buisman. Er moeten voldoende prikkels zijn om wat aan het probleem te doen en een ontmoedigingsbeleid is nodig voor niets doen. Die prikkels zijn er nu niet, constateert hij. ‘Voor het merendeel van de buitenlandse beleggers is het Nederlandse vastgoed slechts een of twee procent van de totale portefeuille.’ Een lagere huurprijs ligt niet voor de hand en is ook niet nodig, denkt Ad Buisman. Wel een actief leegstandsbeleid door de overheid. Hij pleit voor een landelijke taskforce leegstand en een integrale aanpak per gebied in plaats van gebouw voor gebouw.

Landelijke taskforce nodig

Het kantorenconvenant dat afgelopen zomer is ondertekend door vastgoedontwikkelaars, beleggers en de overheid is een eerste stap, maar niet voldoende, stelt Buisman. ‘Het is een inspanningsverplichting. Er is geen taskforce. Te veel komt nu nog op het bordje van provincies en gemeenten terecht, en die hebben geen geld en al veel werk de komende jaren. Over leegstand staat geen woord in het regeerakkoord. Terwijl centrale regie hard nodig is.’ De overheid moet zich constructief opstellen en een versnelde herbestemming van gebieden mogelijk maken. ‘Hier is landelijke coördinatie nodig, geen concurrentie dus tussen gemeenten. Tegelijkertijd moet er aanbod blijven van kwalitatief hoogwaardige kantoren en de financierbaarheid moet uiteraard gegarandeerd zijn.’

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024