Thumb_geld_0_1000px

Rijk bespaart jaarlijks € 142 mln op huisvesting

2 juli 2013

2 minuten

Nieuws Door efficiënter met kantoorruimte om te gaan bespaart het Rijk vanaf 2020 jaarlijks circa € 142 mln, € 62 mln in Den Haag en € 80 mln in de rest van het land. Het Rijk heeft 30% minder ruimte nodig door krimp van de organisatie in combinatie met het nieuwe werken.

In totaal wordt 721.000 m² kantoor afgestoten, op een portefeuille van 2,4 mln m². Dat staat in een brief die minister Blok vorig week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar in het verleden per formatieplaats (fte) 1,1 werkplek nodig was, geldt nu een norm van 0,7 werkplek per fte. In Den Haag leidt dit tot een daling van 42% van het ruimtegebruik. Ook in Friesland neemt het aantal vierkante meters met ongeveer eenzelfde percentage af en in Drente zelfs met 48%. In absolute aantallen is de daling in Den Haag met 297.000 m² veel groter dan in Friesland (46.000 m²) en Drente (29.000 m²). In de rest van Zuid-Holland geeft het Rijk 160.000 m² terug aan de markt, in Noord-Holland 135.000 m² en in Gelderland 102.000 m². Het aandeel gebouwen in de eigendom zal de komende jaren stijgen van 55% nu naar 70% in 2020. Het aantal fte's bij de Rijksoverheid neemt af met 12%.

In tegenstelling tot eerder plannen verdwijnt de Belastingdienst niet uit Emmen, mede naar aanleiding van de motie Van Vliet. De personeelsomvang loopt hier wel drastisch terug, van 300 naar 125 formatieplaatsen. De Belastingdienst verhuist naar het voormalige gebouw van de Topografische Dienst. In dat al jaren leegstaande pand wordt ook een depot van het Nationaal Archief ondergebracht. In Venlo krijgt de Belastingdinest er juist mensen bij (naar 700 fte).

Het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van de Rijksgebouwendienst RGD) en Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), gaat per af te stoten pand in eigendom een plan maken, waarbij toekomstige gebruiksmogelijkheden in kaart worden gebracht. De verwachte verliezen op panden die verkocht worden, komen volgens de boekhoudregels nu al ten laste van het eigen vermogen van de Rijksgebouwendienst. Hoeveel de RGD moet afboeken, meldt de minister niet.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023