Thumb_geld_0_1000px

Rijk bespaart jaarlijks € 142 mln op huisvesting

2 juli 2013

2 minuten

Nieuws
Door efficiënter met kantoorruimte om te gaan bespaart het Rijk vanaf 2020 jaarlijks circa € 142 mln, € 62 mln in Den Haag en € 80 mln in de rest van het land. Het Rijk heeft 30% minder ruimte nodig door krimp van de organisatie in combinatie met het nieuwe werken.

In totaal wordt 721.000 m² kantoor afgestoten, op een portefeuille van 2,4 mln m². Dat staat in een brief die minister Blok vorig week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar in het verleden per formatieplaats (fte) 1,1 werkplek nodig was, geldt nu een norm van 0,7 werkplek per fte. In Den Haag leidt dit tot een daling van 42% van het ruimtegebruik. Ook in Friesland neemt het aantal vierkante meters met ongeveer eenzelfde percentage af en in Drente zelfs met 48%. In absolute aantallen is de daling in Den Haag met 297.000 m² veel groter dan in Friesland (46.000 m²) en Drente (29.000 m²). In de rest van Zuid-Holland geeft het Rijk 160.000 m² terug aan de markt, in Noord-Holland 135.000 m² en in Gelderland 102.000 m². Het aandeel gebouwen in de eigendom zal de komende jaren stijgen van 55% nu naar 70% in 2020. Het aantal fte's bij de Rijksoverheid neemt af met 12%.

In tegenstelling tot eerder plannen verdwijnt de Belastingdienst niet uit Emmen, mede naar aanleiding van de motie Van Vliet. De personeelsomvang loopt hier wel drastisch terug, van 300 naar 125 formatieplaatsen. De Belastingdienst verhuist naar het voormalige gebouw van de Topografische Dienst. In dat al jaren leegstaande pand wordt ook een depot van het Nationaal Archief ondergebracht. In Venlo krijgt de Belastingdinest er juist mensen bij (naar 700 fte).

Het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van de Rijksgebouwendienst RGD) en Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), gaat per af te stoten pand in eigendom een plan maken, waarbij toekomstige gebruiksmogelijkheden in kaart worden gebracht. De verwachte verliezen op panden die verkocht worden, komen volgens de boekhoudregels nu al ten laste van het eigen vermogen van de Rijksgebouwendienst. Hoeveel de RGD moet afboeken, meldt de minister niet.Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022