Thumb_geld_0_1000px

Rijk bespaart jaarlijks € 142 mln op huisvesting

2 juli 2013

2 minuten

Nieuws Door efficiënter met kantoorruimte om te gaan bespaart het Rijk vanaf 2020 jaarlijks circa € 142 mln, € 62 mln in Den Haag en € 80 mln in de rest van het land. Het Rijk heeft 30% minder ruimte nodig door krimp van de organisatie in combinatie met het nieuwe werken.

In totaal wordt 721.000 m² kantoor afgestoten, op een portefeuille van 2,4 mln m². Dat staat in een brief die minister Blok vorig week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar in het verleden per formatieplaats (fte) 1,1 werkplek nodig was, geldt nu een norm van 0,7 werkplek per fte. In Den Haag leidt dit tot een daling van 42% van het ruimtegebruik. Ook in Friesland neemt het aantal vierkante meters met ongeveer eenzelfde percentage af en in Drente zelfs met 48%. In absolute aantallen is de daling in Den Haag met 297.000 m² veel groter dan in Friesland (46.000 m²) en Drente (29.000 m²). In de rest van Zuid-Holland geeft het Rijk 160.000 m² terug aan de markt, in Noord-Holland 135.000 m² en in Gelderland 102.000 m². Het aandeel gebouwen in de eigendom zal de komende jaren stijgen van 55% nu naar 70% in 2020. Het aantal fte's bij de Rijksoverheid neemt af met 12%.

In tegenstelling tot eerder plannen verdwijnt de Belastingdienst niet uit Emmen, mede naar aanleiding van de motie Van Vliet. De personeelsomvang loopt hier wel drastisch terug, van 300 naar 125 formatieplaatsen. De Belastingdienst verhuist naar het voormalige gebouw van de Topografische Dienst. In dat al jaren leegstaande pand wordt ook een depot van het Nationaal Archief ondergebracht. In Venlo krijgt de Belastingdinest er juist mensen bij (naar 700 fte).

Het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van de Rijksgebouwendienst RGD) en Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), gaat per af te stoten pand in eigendom een plan maken, waarbij toekomstige gebruiksmogelijkheden in kaart worden gebracht. De verwachte verliezen op panden die verkocht worden, komen volgens de boekhoudregels nu al ten laste van het eigen vermogen van de Rijksgebouwendienst. Hoeveel de RGD moet afboeken, meldt de minister niet.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024