Thumb_geld_0_1000px

Rijk bespaart jaarlijks € 142 mln op huisvesting

2 juli 2013

2 minuten

Nieuws Door efficiënter met kantoorruimte om te gaan bespaart het Rijk vanaf 2020 jaarlijks circa € 142 mln, € 62 mln in Den Haag en € 80 mln in de rest van het land. Het Rijk heeft 30% minder ruimte nodig door krimp van de organisatie in combinatie met het nieuwe werken.

In totaal wordt 721.000 m² kantoor afgestoten, op een portefeuille van 2,4 mln m². Dat staat in een brief die minister Blok vorig week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar in het verleden per formatieplaats (fte) 1,1 werkplek nodig was, geldt nu een norm van 0,7 werkplek per fte. In Den Haag leidt dit tot een daling van 42% van het ruimtegebruik. Ook in Friesland neemt het aantal vierkante meters met ongeveer eenzelfde percentage af en in Drente zelfs met 48%. In absolute aantallen is de daling in Den Haag met 297.000 m² veel groter dan in Friesland (46.000 m²) en Drente (29.000 m²). In de rest van Zuid-Holland geeft het Rijk 160.000 m² terug aan de markt, in Noord-Holland 135.000 m² en in Gelderland 102.000 m². Het aandeel gebouwen in de eigendom zal de komende jaren stijgen van 55% nu naar 70% in 2020. Het aantal fte's bij de Rijksoverheid neemt af met 12%.

In tegenstelling tot eerder plannen verdwijnt de Belastingdienst niet uit Emmen, mede naar aanleiding van de motie Van Vliet. De personeelsomvang loopt hier wel drastisch terug, van 300 naar 125 formatieplaatsen. De Belastingdienst verhuist naar het voormalige gebouw van de Topografische Dienst. In dat al jaren leegstaande pand wordt ook een depot van het Nationaal Archief ondergebracht. In Venlo krijgt de Belastingdinest er juist mensen bij (naar 700 fte).

Het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van de Rijksgebouwendienst RGD) en Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), gaat per af te stoten pand in eigendom een plan maken, waarbij toekomstige gebruiksmogelijkheden in kaart worden gebracht. De verwachte verliezen op panden die verkocht worden, komen volgens de boekhoudregels nu al ten laste van het eigen vermogen van de Rijksgebouwendienst. Hoeveel de RGD moet afboeken, meldt de minister niet.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023