Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening

14 juni 2011

1 minuut

Nieuws Het kabinet gaat fors snijden in de nationale regelingen voor ruimtelijke ordening. Ook krijgen provincies en gemeenten meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkelingen. De bemoeienis van het Rijk moet daardoor sterk teruglopen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte dieminister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies

Volgens het kabinet zijn er te veel overbodige of achterhaalde regels. Daarom moet „het roer om”, zo schrijft Schultz in het rapport. „Het Rijk gaat zomin mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten.” Van de huidige 39 regelingen, bedoeld omhet landschap tegen verrommeling te beschermen, kunnen er 26 (deels) vervallen. Het gaat ondermeer om de regeling bedoeld om het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen (‘snelwegpanorama’) te beschermen, een idee van voormalig minister Cramer (PvdA).

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk voortaan over aan provincies en gemeenten. Ze mogen zelf bepalen waar bedrijventerreinen en kleinschalige woonwijken mogen worden aangelegd. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat de bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening grotendeels naar provincies en gemeenten Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies zouden verschuiven.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023