Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening

14 juni 2011

1 minuut

Nieuws Het kabinet gaat fors snijden in de nationale regelingen voor ruimtelijke ordening. Ook krijgen provincies en gemeenten meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkelingen. De bemoeienis van het Rijk moet daardoor sterk teruglopen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte dieminister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies

Volgens het kabinet zijn er te veel overbodige of achterhaalde regels. Daarom moet „het roer om”, zo schrijft Schultz in het rapport. „Het Rijk gaat zomin mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten.” Van de huidige 39 regelingen, bedoeld omhet landschap tegen verrommeling te beschermen, kunnen er 26 (deels) vervallen. Het gaat ondermeer om de regeling bedoeld om het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen (‘snelwegpanorama’) te beschermen, een idee van voormalig minister Cramer (PvdA).

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk voortaan over aan provincies en gemeenten. Ze mogen zelf bepalen waar bedrijventerreinen en kleinschalige woonwijken mogen worden aangelegd. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat de bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening grotendeels naar provincies en gemeenten Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies zouden verschuiven.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023