Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening

14 juni 2011

1 minuut

Nieuws Het kabinet gaat fors snijden in de nationale regelingen voor ruimtelijke ordening. Ook krijgen provincies en gemeenten meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkelingen. De bemoeienis van het Rijk moet daardoor sterk teruglopen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte dieminister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies

Volgens het kabinet zijn er te veel overbodige of achterhaalde regels. Daarom moet „het roer om”, zo schrijft Schultz in het rapport. „Het Rijk gaat zomin mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten.” Van de huidige 39 regelingen, bedoeld omhet landschap tegen verrommeling te beschermen, kunnen er 26 (deels) vervallen. Het gaat ondermeer om de regeling bedoeld om het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen (‘snelwegpanorama’) te beschermen, een idee van voormalig minister Cramer (PvdA).

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk voortaan over aan provincies en gemeenten. Ze mogen zelf bepalen waar bedrijventerreinen en kleinschalige woonwijken mogen worden aangelegd. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat de bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening grotendeels naar provincies en gemeenten Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies zouden verschuiven.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024