Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening

14 juni 2011

1 minuut

Nieuws
Het kabinet gaat fors snijden in de nationale regelingen voor ruimtelijke ordening. Ook krijgen provincies en gemeenten meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkelingen. De bemoeienis van het Rijk moet daardoor sterk teruglopen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte dieminister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies

Volgens het kabinet zijn er te veel overbodige of achterhaalde regels. Daarom moet „het roer om”, zo schrijft Schultz in het rapport. „Het Rijk gaat zomin mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten.” Van de huidige 39 regelingen, bedoeld omhet landschap tegen verrommeling te beschermen, kunnen er 26 (deels) vervallen. Het gaat ondermeer om de regeling bedoeld om het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen (‘snelwegpanorama’) te beschermen, een idee van voormalig minister Cramer (PvdA).

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk voortaan over aan provincies en gemeenten. Ze mogen zelf bepalen waar bedrijventerreinen en kleinschalige woonwijken mogen worden aangelegd. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat de bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening grotendeels naar provincies en gemeenten Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening Meer zeggenschap voor gemeenten en provincies zouden verschuiven.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022