2013.11.21_Rijk zet IJmeerverbinding in de ijskast_180

Rijk zet IJmeerverbinding in de ijskast

21 november 2013

3 minuten

Nieuws
ALMERE - De nieuwe brug of tunnel van Almere naar Amsterdam (via het IJmeer) is in de ijskast beland. Bovendien laat Almere de oorspronkelijke einddatum in 2030 voor de bouw van 60.000 extra woningen los. Dit blijkt uit de nieuwe visie voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer.

Minister Schultz van Haegen heeft met haar partners in de Noordvleugel overeenstemming bereikt over de uitvoering van de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markeermeer (RRAAM). Hiertoe hebben de partijen woensdag twee overeenkomsten ondertekend, waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd over de samenwerking en financiering.

De Rijksstructuurvisie schetst de ambitie van het Rijk voor dit deel van de Noordelijke Randstad. Centraal in de visie staat de verdere groei van Almere met, in principe, 60.000 woningen. Daarbij wordt uitgegaan van een hoogstedelijke ontwikkeling aan de westkant van de stad, met name in de nieuwe stadsdelen Poort, Oosterwold, Centrum Weerwater en Pampus. Almere moet zich 'organisch' ontwikkelen zonder vaste einddatum en op basis van de concrete marktvraag.

De plannen voor de nieuwe IJmeerverbinding met een hoogstedelijke ontwikkeling van het eiland Almere Pampus zijn verworden tot 'een stip aan de horizon'. Pas als er 25.000 huizen zijn bijgebouwd in Almere - in stedelijk gebied en langs bestaande wegen en spoorlijnen - wordt gestart met de ontwikkeling van Almere Pampus. Ook moet er dan zicht zijn op de afronding van de tweede fase van IJburg. Tegen die tijd zal het Rijk verschillende alternatieven voor de ontsluiting van Almere gaan onderzoeken, zowel een brug of tunnel door het IJmeer als nieuwe 'hoogwaardig openbaar vervoer verbinding' die aansluit op de spoorlijn via de Hollandse Brug.

Het Markermeer-IJmeer groeit uit tot een omvangrijk natuur- en recreatiegebied. Er is ruim € 60 mln beschikbaar gesteld voor natuurmaatregelen in het Markermeer-IJmeer, waaronder voor luwtemaatregelen bij het Hoornse Hop en de eerste fase Marker Wadden. Ook zal de bereikbaarheid van de regio verder worden verbeterd met de uitbreiding van de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Zo krijgt Almere een betere aansluiting op het hart van de metropoolregio Amsterdam.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Naast de miljarden investeringen in de infrastructuur in de regio is een aantal extra financiële toezeggingen vastgelegd. Almere kan in de toekomst verder worden ontwikkeld door de opbrengst van de verkoop van rijksgrond in Oosterwold en een voorgenomen extra uitkering van € 7 mln per jaar uit het gemeentefonds. Deze uitkering heeft een maximale looptijd van 22 jaar. Verder is de provincie Flevoland van plan bij te dragen. De bijdragen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere worden samengevoegd in het Fonds Verstedelijking Almere van waaruit de groei wordt bekostigd.

In de bestuursovereenkomst onderschrijven de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, de stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Almere en het Rijk het toekomstperspectief van de Rijksstructuurvisie. De uitvoeringsovereenkomst en de bestuursovereenkomst moeten nog door de gemeenteraad van Almere en de Provinciale Staten van Flevoland worden bekrachtigd. De Rijksstructuurvisie met de overeenkomsten wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022