Thumb_geld_0_1000px

Rijksgebouwen in de verkoop

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws
In de komende 5 jaar komt een aantal grote en kleinere Rijkskantoren beschikbaar in Den Haag. Om deze gebouwen op een goede manier te verkopen en te herbestemmen, ondertekenden minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en wethouder Norder (gemeente Den Haag, stadsontwikkeling en volkshuisvesting) vorige week een samenwerkingsovereenkomst. In Den Haag komt alleen dit jaar naar verwachting al ruim 80.000 m² bvo op de markt. De Rgd presenteert de locaties in een paginagrote advertentie in het FD van maandag.

Tot deze samenwerking tussen Rijk en gemeente is besloten, omdat de afstoot van de betreffende Rijksgebouwen een behoorlijke impact op de Haagse vastgoedmarkt en de samenleving heeft. Het doel van beide partijen is om deze opgave in goede banen te leiden, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke en bestuurlijke belangen in het afstoot- en herbestemmingproces. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is binnen het Rijk verantwoordelijk voor de verkoop van Rijksvastgoed.

Het gaat om ongeveer 660.000 m² kantoren en andere gebouwen, waarvan circa 400.000 m² in eigendom van het Rijk. Het vertrek van de overheid uit deze gebouwen komt onder andere voort uit de in 2011 geformuleerde bezuinigingsopgave en de wens om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen. Panden die dit jaar vrijkomen voor verhuur, verkoop of herontwikkeling zijn onder andere Raamweg 47, de voormalige vestiging van Interpol (13.503 m²), een jaren '30 kantoorpand aan het Willem Witsenplein 6 (14.037 m²) en het Instituut Defensie Leergangen aan de Brasserkade 227 a/b (24.954 m² bvo).

De Rijksoverheid en gemeente Den Haag zien vooral kansen voor de gebouwen die op termijn leegkomen. Wethouder Marnix Norder: 'Deze gebouwen zouden wel eens de Vinexwijk van de toekomst kunnen worden. De komende 20 jaar wil de gemeente 1 mln m² kantoorruimte transformeren tot woningen. De Rijksgebouwen die nu vrij komen, zouden daarbij uitkomst kunnen bieden.'

Op basis van de huidige inzichten wordt rekening gehouden met de transformatie van een groot deel van de kantoren naar andere functies, zoals wonen, werken en recreëren of een combinatie hiervan. Het Rijk en de gemeente zijn ook overeengekomen om rekening te houden met maatschappelijk wenselijke functies. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting voor onder andere starters op de woningmarkt, studenten en arbeidsmigranten. Daarnaast hebben beide partijen oog voor het sociale en midden huursegment.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022