Thumb_geld_0_1000px

Rijksgebouwen in de verkoop

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws In de komende 5 jaar komt een aantal grote en kleinere Rijkskantoren beschikbaar in Den Haag. Om deze gebouwen op een goede manier te verkopen en te herbestemmen, ondertekenden minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en wethouder Norder (gemeente Den Haag, stadsontwikkeling en volkshuisvesting) vorige week een samenwerkingsovereenkomst. In Den Haag komt alleen dit jaar naar verwachting al ruim 80.000 m² bvo op de markt. De Rgd presenteert de locaties in een paginagrote advertentie in het FD van maandag.

Tot deze samenwerking tussen Rijk en gemeente is besloten, omdat de afstoot van de betreffende Rijksgebouwen een behoorlijke impact op de Haagse vastgoedmarkt en de samenleving heeft. Het doel van beide partijen is om deze opgave in goede banen te leiden, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke en bestuurlijke belangen in het afstoot- en herbestemmingproces. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is binnen het Rijk verantwoordelijk voor de verkoop van Rijksvastgoed.

Het gaat om ongeveer 660.000 m² kantoren en andere gebouwen, waarvan circa 400.000 m² in eigendom van het Rijk. Het vertrek van de overheid uit deze gebouwen komt onder andere voort uit de in 2011 geformuleerde bezuinigingsopgave en de wens om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen. Panden die dit jaar vrijkomen voor verhuur, verkoop of herontwikkeling zijn onder andere Raamweg 47, de voormalige vestiging van Interpol (13.503 m²), een jaren '30 kantoorpand aan het Willem Witsenplein 6 (14.037 m²) en het Instituut Defensie Leergangen aan de Brasserkade 227 a/b (24.954 m² bvo).

De Rijksoverheid en gemeente Den Haag zien vooral kansen voor de gebouwen die op termijn leegkomen. Wethouder Marnix Norder: 'Deze gebouwen zouden wel eens de Vinexwijk van de toekomst kunnen worden. De komende 20 jaar wil de gemeente 1 mln m² kantoorruimte transformeren tot woningen. De Rijksgebouwen die nu vrij komen, zouden daarbij uitkomst kunnen bieden.'

Op basis van de huidige inzichten wordt rekening gehouden met de transformatie van een groot deel van de kantoren naar andere functies, zoals wonen, werken en recreëren of een combinatie hiervan. Het Rijk en de gemeente zijn ook overeengekomen om rekening te houden met maatschappelijk wenselijke functies. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting voor onder andere starters op de woningmarkt, studenten en arbeidsmigranten. Daarnaast hebben beide partijen oog voor het sociale en midden huursegment.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023