2013.02.05_Gouden Piramide prijsronde 2013 van start_660

Rijksprijs de Gouden Piramide

14 februari 2013

2 minuten

Nieuws De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK.

Prijsronde 2013 van start. Thema: gebiedsontwikkeling.

In 2013 is het thema gebiedsontwikkeling: projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn en een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling dienen zich onder de huidige omstandigheden nieuwe opgaven aan. Deze leiden tot innovatieve samenwerkingsvormen en verdienmodellen, terwijl initiatieven steeds vaker hun oorsprong vinden bij burgers en consortia van partijen. Toenemende aandacht is er voor life cycle denken, waarbij duurzaamheid, beheer, onderhoud en exploitatie van meet af door betrokken partijen worden meegenomen. Opdrachtgevers van dergelijke nieuwe, voldoende geconcretiseerde, initiatieven en ook opdrachtgevers van projecten die in een eerdere periode zijn gestart worden opgeroepen in te schrijven voor de Gouden Piramide 2013.

Voor de Gouden Piramide komen Nederlandse opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in aanmerking zoals gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties. De rijksprijs is in 2003 ingesteld en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro, alsmede een publicatie. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

De inschrijving voor deze ronde start op 1 februari en sluit op 15 maart 2013 om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie hierover vindt u op de website.

De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury voorgezeten door Rijksbouwmeester Frits van Dongen. De jurysamenstelling zal binnenkort op de website van de Gouden Piramide bekend worden gemaakt.

Begin mei zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 30 november 2013.

De Gouden Piramide werd in 2003 ingesteld. De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro, alsmede een publicatie. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Voor alle overige informatie : www.goudenpiramide.nl


Cover: ‘2013.02.05_Gouden Piramide prijsronde 2013 van start_660’


Door André Mol

Coördinator Gouden Piramide


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023