2013.02.05_Gouden Piramide prijsronde 2013 van start_660

Rijksprijs de Gouden Piramide

14 februari 2013

2 minuten

Nieuws De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK.

Prijsronde 2013 van start. Thema: gebiedsontwikkeling.

In 2013 is het thema gebiedsontwikkeling: projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn en een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling dienen zich onder de huidige omstandigheden nieuwe opgaven aan. Deze leiden tot innovatieve samenwerkingsvormen en verdienmodellen, terwijl initiatieven steeds vaker hun oorsprong vinden bij burgers en consortia van partijen. Toenemende aandacht is er voor life cycle denken, waarbij duurzaamheid, beheer, onderhoud en exploitatie van meet af door betrokken partijen worden meegenomen. Opdrachtgevers van dergelijke nieuwe, voldoende geconcretiseerde, initiatieven en ook opdrachtgevers van projecten die in een eerdere periode zijn gestart worden opgeroepen in te schrijven voor de Gouden Piramide 2013.

Voor de Gouden Piramide komen Nederlandse opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in aanmerking zoals gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties. De rijksprijs is in 2003 ingesteld en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro, alsmede een publicatie. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

De inschrijving voor deze ronde start op 1 februari en sluit op 15 maart 2013 om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie hierover vindt u op de website.

De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury voorgezeten door Rijksbouwmeester Frits van Dongen. De jurysamenstelling zal binnenkort op de website van de Gouden Piramide bekend worden gemaakt.

Begin mei zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 30 november 2013.

De Gouden Piramide werd in 2003 ingesteld. De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro, alsmede een publicatie. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Voor alle overige informatie : www.goudenpiramide.nl


Cover: ‘2013.02.05_Gouden Piramide prijsronde 2013 van start_660’


Door André Mol

Coördinator Gouden Piramide


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024