Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

RO magazine over de methode-Elverding

6 februari 2012

1 minuut

Nieuws RO magazine (nr 1/2) maakt de tussenbalans op van drie jaar methode-Elverding.

'De verplichte brede verkenning moet leiden tot politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen voorkeursbesluiten. (...) de praktijk is weerbarstig. Bij een aantal grote projecten lijkt er vooralsnog weinig sprake van eensgezindheid.' De projecten Blankenburgtunnel, Ring Zuid Groningen en de Afsluitdijk worden uitgelicht. Verder een interview met Lidewijde Ongering (DG Bereikbaarheid, ministerie IenM), en artikelen over de A2 Maastricht (hoe de ontwikkelingen in het bestemmingsplan en Tracébesluit zijn vastgelegd), globale en flexibele bestemmingsplannen in Lelystad, het 'bermschade-arrest' (over de ontsluiting van het plangebied SpaarneBuiten) en de WGR+regio (afschaffen geen ramp volgens een studie van Procap).

Voor meer informatie zie: RO Magazine 1/2


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023