Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

RO magazine over de methode-Elverding

6 februari 2012

1 minuut

Nieuws RO magazine (nr 1/2) maakt de tussenbalans op van drie jaar methode-Elverding.

'De verplichte brede verkenning moet leiden tot politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen voorkeursbesluiten. (...) de praktijk is weerbarstig. Bij een aantal grote projecten lijkt er vooralsnog weinig sprake van eensgezindheid.' De projecten Blankenburgtunnel, Ring Zuid Groningen en de Afsluitdijk worden uitgelicht. Verder een interview met Lidewijde Ongering (DG Bereikbaarheid, ministerie IenM), en artikelen over de A2 Maastricht (hoe de ontwikkelingen in het bestemmingsplan en Tracébesluit zijn vastgelegd), globale en flexibele bestemmingsplannen in Lelystad, het 'bermschade-arrest' (over de ontsluiting van het plangebied SpaarneBuiten) en de WGR+regio (afschaffen geen ramp volgens een studie van Procap).

Voor meer informatie zie: RO Magazine 1/2


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023