Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

RO magazine over de methode-Elverding

6 februari 2012

1 minuut

Nieuws RO magazine (nr 1/2) maakt de tussenbalans op van drie jaar methode-Elverding.

'De verplichte brede verkenning moet leiden tot politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen voorkeursbesluiten. (...) de praktijk is weerbarstig. Bij een aantal grote projecten lijkt er vooralsnog weinig sprake van eensgezindheid.' De projecten Blankenburgtunnel, Ring Zuid Groningen en de Afsluitdijk worden uitgelicht. Verder een interview met Lidewijde Ongering (DG Bereikbaarheid, ministerie IenM), en artikelen over de A2 Maastricht (hoe de ontwikkelingen in het bestemmingsplan en Tracébesluit zijn vastgelegd), globale en flexibele bestemmingsplannen in Lelystad, het 'bermschade-arrest' (over de ontsluiting van het plangebied SpaarneBuiten) en de WGR+regio (afschaffen geen ramp volgens een studie van Procap).

Voor meer informatie zie: RO Magazine 1/2


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024