Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

RO magazine over de methode-Elverding

6 februari 2012

1 minuut

Nieuws RO magazine (nr 1/2) maakt de tussenbalans op van drie jaar methode-Elverding.

'De verplichte brede verkenning moet leiden tot politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen voorkeursbesluiten. (...) de praktijk is weerbarstig. Bij een aantal grote projecten lijkt er vooralsnog weinig sprake van eensgezindheid.' De projecten Blankenburgtunnel, Ring Zuid Groningen en de Afsluitdijk worden uitgelicht. Verder een interview met Lidewijde Ongering (DG Bereikbaarheid, ministerie IenM), en artikelen over de A2 Maastricht (hoe de ontwikkelingen in het bestemmingsplan en Tracébesluit zijn vastgelegd), globale en flexibele bestemmingsplannen in Lelystad, het 'bermschade-arrest' (over de ontsluiting van het plangebied SpaarneBuiten) en de WGR+regio (afschaffen geen ramp volgens een studie van Procap).

Voor meer informatie zie: RO Magazine 1/2


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024