2015.02.09_Roel Vollebregt, AM_C

Roel Vollebregt, AM: ‘Integriteit als kernwaarde van AM in praktijk brengen’

9 februari 2015

5 minuten

Nieuws Een niet alledaags nieuwsfeit: een compleet elftal managers wordt gecertificeerd door het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). De leden van het managementteam van AM met een functie die direct samenhangt met gebieds- en vastgoedontwikkeling gingen het assessment in en slaagden met vlag en wimpel voor de proef. Volgens directievoorzitter Roel Vollebregt past dit initiatief bij de volgende fase van het bedrijf. Building Business vroeg Vollebregt naar zijn ervaringen. ‘Op het vlak van integriteit moet de branche stappen voorwaarts blijven zetten. Als AM nemen we hierin graag onze verantwoordelijkheid.

‘AM is aan de volgende fase in de ontwikkelingscyclus begonnen’, zo maakt Roel Vollebregt aan het begin van het gesprek duidelijk. ‘Anderhalf jaar geleden is dat begonnen met de eerste tekenen van een licht marktherstel. Met de introductie van ons nieuwe businessmodel I AM YOU, waarbij we ontwikkelen op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie met zowel particulieren als beleggers, stonden we op dat moment ook gesteld voor deze nieuwe periode. Een periode die draait om opbouwen, groeien en het voorzien van kansen – om deze vervolgens ook te benutten. Binnen AM is sprake van een sterke gezamenlijke drive om waarde toe te voegen voor de klant. We willen maatschappelijk relevante projecten realiseren. Daarbij is integriteit een van de kernwaarden van AM die we verder uitbouwen.’ Tijdens het MIPIM van 2014 raakte Vollebregt over dit thema in gesprek met een vertegenwoordiger van RICS, de organisatie die we in de vastgoedsector vooral van de taxaties kennen. ‘RICS is echter veel breder actief. Ook rond integriteit hebben zij certificeringsprogramma’s ontwikkeld. Dat bleek uitstekend bij onze ambitie te passen.’

Brede opgave

Het bredere kader waarin we de ambitie van AM moeten plaatsen heeft volgens Roel Vollebregt betrekking op de maatschappelijke waardering voor de vastgoedsector – en de rol van ontwikkelaars in het bijzonder. ‘Projectontwikkeling is een fantastisch vak waar we binnen AM allemaal mee begeistert zijn. Maar de sector heeft de laatste jaren ontegenzeggelijk aan geloofwaardigheid ingeboet, zeker bij het grote publiek. Daarom is het noodzakelijk dat we stappen voorwaarts blijven zetten rond het thema integriteit.’ Vollebregt wijst – om de urgentie van het thema te benadrukken – naar het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat integriteitsproblemen een van de hoofdoorzaken zijn voor het tussentijds opstappen van wethouders. ‘Het is dus een opgave die we breder in onze samenleving voelen en waarin alle partijen moeten investeren.’ Het initiatief van AM om met RICS op dit gebied aan de slag te gaan moet er mede toe leiden dat bij het grote publiek meer vertrouwen ontstaat in de vastgoedsector en de daarin werkzame bedrijven. ‘Daarnaast willen we dit uitstralen naar de zakelijke partners in de keten waarmee we samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten, maar ook aan beleggers die in toenemende mate belang hechten aan dit onderwerp. Veel buitenlandse investeerders zijn hier zeer in geïnteresseerd en nemen het mee in hun overwegingen om voor de ene dan wel de andere ontwikkelaar te kiezen. Zij nemen het mee in de verantwoording naar hun funders. Op onze website wordt veel gekeken naar de informatie over de gedragscodes die wij hanteren; van onze moederbedrijf BAM en de NEPROM. In het verlengde daarvan kon het zeker geen kwaad om ook als bedrijf zelf met integriteit aan de slag te gaan.’

Forse impact

Zo gezegd, zo gedaan: met RICS werd een ‘in company’-certificeringstraject opgezet, bestemd voor de leden van managementteam met een primaire ontwikkelingsfunctie. Vollebregt hierover: ‘In Nederland is RICS nog niet heel groot met 650 leden, maar wereldwijd zijn er maar liefst 120.000 leden bij aangesloten en de organisatie is nog steeds groeiende. Het is een organisatie met een forse impact. In termen van beroepsstandaarden is het echt een gevestigde naam.’ De elf deelnemende leden van het AM-managementteam werden op individuele basis onderworpen aan een assessmenttraject waarbij aan de hand van individuele cases werd stilgestaan bij de professionaliteit en integriteit in het dagelijks handelen. ‘Ieder voor zich moest er dus actief mee aan de gang. Het was mooi om te zien hoe dit binnen onze reguliere managementteamvergaderingen direct leidde tot discussies. “Hoe past dit eigenlijk binnen RICS?” was een veelgehoorde vraag die terugkwam.’

Ook Vollebregt zelf kreeg een ‘counsellor’ toegewezen die hem gedurende het gehele, anderhalve maand durende traject begeleidde: ‘In mijn geval was dat Jaco Meuwissen van 3w New Development. Hij nam met mij de twee projecten door uit mijn eigen praktijk, met specifieke aandacht voor het vraagstuk integriteit.’ Ten overstaan van drie assessors – een belegger, corporatiedirecteur en een zelfstandig ontwikkelaar – moest Vollebregt vervolgens in een assessment zich bewijzen. ‘Ik vond het zeer leerzaam om mee te maken. Het scherpt je denken.’

Doorontwikkelen

Vollebregt benadrukt het belang om als bedrijf voortdurend ‘bij te scholen’, ook op dit gebied. ‘De managementteamleden hebben dit nu gedaan, de vraag kwam vervolgens gelijk op: wat verwachten we nu van de rest van de organisatie? Wat ons betreft blijft het niet bij een eenmalige actie. Het hele bedrijf heeft kunnen meebeleven hoe de MT-leden hier mee bezig waren, dat heeft voor veel enthousiasme gezorgd. En onze MT-leden zelf willen zich ook zeker door blijven ontwikkelen op dit vlak.’ De certificering vanuit RICS vond nu op individueel plaats, volgens de AM-CEO is er ook een opschaling naar bedrijfsniveau mogelijk: ‘Dan wordt je bedrijf een “RICS-regulated organisation”. Het zou voor ons een mooie volgende stap zijn; we gaan erover in gesprek met RICS om te bezien wat het precies toevoegt en hoe het zich verhoudt tot de andere gedragscodes die we reeds hanteren.’

Uit het veld kregen Vollebregt c.s. in ieder geval veel positieve reacties op dit managementinitiatief: ‘Vanuit gemeenten, beleggers en moederconcern BAM; veel mensen vinden het een goede actie. Het is een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappelijke license to operate.’


Cover: ‘2015.02.09_Roel Vollebregt, AM_C’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024