Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Rotterdamse corporaties investeren € 427 mln in Zuid

9 april 2013

1 minuut

Nieuws De Rotterdamse woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron investeren tot en met 2017 € 427 mln in nieuwbouw, transformatie en renovatie van woningen op Rotterdam Zuid. Het gaat om ruim 6300 woningen in het gebied dat deel uitmaakt van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Dit hebben de corporaties en gemeente Rotterdam afgesproken. De corporaties zijn blij dat zij in zware tijden deze substantiële bijdrage aan het NPRZ kunnen leveren. Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron bouwen in de komende vijf jaar ruim 1550 nieuwe woningen. Bijna 4500 woningen worden gerenoveerd en 300 getransformeerd. Hiermee is een investering gemoeid van € 427 mln. Dit is nog exclusief de kosten voor regulier onderhoud, die in deze periode zo’n € 160 mln bedragen.

De opgave op Zuid is fors. Van alle 95.000 woningen is ruim een derde deel sterk verouderd en moet in de komende twintig jaar worden verbeterd of vervangen. Dit stelt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de langjarige aanpak die in 2011 is vastgesteld met het rijk als partner. Het gaat hierbij om 12.000 corporatiewoningen en 23.000 particuliere woningen.


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024