2014.08.11_Ruimte voor flexibel herbestemmen_660px

Ruimte voor flexibel herbestemmen

11 augustus 2014

1 minuut

Nieuws Hoewel de eerste tekenen van een economische opleving zich aandienen, kunnen we in Nederland voorlopig nog vooruit met de bestaande gebouwenvoorraad. De leegstand neemt immers nog steeds toe en vrijwel iedere vastgoedprofessional is er inmiddels van doordrongen dat het bestrijden van de leegstand de grote opgave is voor de komende jaren. Deze opgave is zeker ook voelbaar bij gemeenten.

Waar zij in het verleden de concurrentie met elkaar aangingen bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, verplaatst deze strijd zich naar het aantrekken van initiatiefnemers die leegstaande gebouwen en gebieden herontwikkelen, om steden en dorpen van hun ‘rotte kiezen’ te verlossen. Voor gemeenten ligt er een belangrijke uitdaging om initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten goed te faciliteren.

Lees de rest van het artikel op de website van NRP.


Cover: ‘2014.08.11_Ruimte voor flexibel herbestemmen_660px’Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024