2013.04.04_Vraaggestuurd ontwikkelen_180

SADC: vraaggestuurd ontwikkelen sleutelwoord

4 april 2013

4 minuten

Nieuws Maandag 4 maart bracht een delegatie van de commissies Water, Economie & Bestuur, Ruimte & Milieu én Mobiliteit & Wonen van de Provinciale Staten van Noord-Holland een bezoek aan SADC. Onderwerp: regionale gebiedsontwikkeling in tijden van crisis.

Ruud Bergh

, Algemeen Directeur van SADC, startte zijn inleiding met een schets van de ontwikkeling van het bedrijf sinds 1987. De huidige situatie kenmerkt zich volgens Bergh door een grotere complexiteit bij gebiedsontwikkelingen, een toenemende globalisering en internationale concurrentie. Voor SADC betekent dit een verzwaring van het takenpakket en aanpassing van de organisatie: meer klantgericht, vraaggestuurd en professioneel. Bergh: “SADC verandert van een projectorganisatie in netwerkorganisatie. Beheersen van de risico’s staat daarbij centraal. De portefeuille voor 2013 is goed gevuld met 2 verkopen, 2 koopcontracten, 3 intentieovereenkomsten en € 60 mln. concrete verkoopperspectieven binnen de gebiedsontwikkelingen.” Op een vraag uit de zaal naar de relatie tussen gebiedsontwikkelingen van SADC zelf en van derden, zoals Westpoort, gaf Bergh aan dat SADC actief participeert in samenwerkingen op regionaal niveau: Niettemin is er een grote behoefte aan meer sturing op regionaal niveau, zeker met de afnemende invloed van het bestuursforum. SADC zou daaraan graag met de provincie bij werklocaties meer handen en voeten willen geven.

Vraaggestuurd ontwikkelen

De huidige portfoliostrategie van SADC maakt betere regionale afstemming mogelijk, aldus directeur Realisatie van SADC Dick van der Harst. SADC heeft drie soorten locaties in portefeuille: een ijzeren voorraad die direct leverbaar is, locaties die planologisch rond zijn, op afroep beschikbaar en bouwrijp op te leveren, en een strategische reserve in de vorm van een grondbank die te zijner tijd ontwikkeld wordt. Van der Harst: “Voordeel van deze benadering is dat voorbereidings- en uitvoeringskosten gefaseerd en vraagafhankelijk worden gemaakt en onnodige en vroegtijdige investeringen worden voorkomen. Opnieuw risicobeheersing dus.”
Aan de hand van de A4 Zone West schetste Van der Harst hoe dit concreet in de praktijk werkt: “Als vroeger investeringen een soort badkuip vormden die we in een keer vol lieten lopen en lieten leeglopen dankzij de verkoopopbrengsten, werken we nu met kleine teiltjes. Als een teiltje vol is, dat wil zeggen pas investeren al er zicht op verkoop is, laten we pas het volgende vollopen.”

Verbinden als sleutelwoord

Marketing en acquisitie in moeilijke tijden vormde het thema van commercieel directeur SADC Paul Jansen. De aanwezigheid van Europese Centrale Distributiecentra (ECD’s) vlakbij luchthavens is niet meer vanzelfsprekend. Veeleer is de trend dat de grote distributiecentra dicht bij de afnemers worden gesitueerd, zoals langs de lijn Rotterdam- Breda- Venlo. Ook neemt de luchtvracht als aandeel van het totale vrachtvolume af. De Metropoolregio heeft bovendien te maken met hoge kosten van arbeid, transport en grond. Op een vraag of er dan nog wel markt is voor logistiek, antwoordde Jansen: “Met bulk gaan we het hier in de toekomst niet redden. Wij zien kansen in niches met een hoge toegevoegde waarde in clusters als Aerospace, Life Sciences, Fashion, High Tech en Food & Flowers. Ook liggen er kansen voor de logistieke regiefuncties van bedrijven: dat wil zeggen de organisatie van logistieke stromen, marketing, opleidingen en showrooms. Daar zetten wij bij de A4 Zone West sterk op in.”

Paul van de Brink

, internationaal salesmanager van SADC voor het cluster Logistiek en Aerospace, gaf tot slot een beeld van de marketing en acquisitie in netwerkverband vanuit AAA (Amsterdam Airport Area). AAA is een organisatie met 21 leden uit de wereld van projectontwikkeling, luchtvaart, banken en overheid. Van den Brink: “We zetten in op het kunnen afhandelen van(complexe) transacties en stromen en leveren een business-solution die moet leiden tot meer logistieke stromen en vestigingen, zowel binnen de bedrijven zelf als via uitbesteding. Hierbij participeren we in het programma Smart Logistics Amsterdam van de Amsterdam Economic Board en sluiten we aan op het topsectorenbeleid van het Rijk. Verder acquireren we actief op de Amerikaanse en Aziatische markt. Hierbij treden we vanuit Nederland vaak gezamenlijk op onder de vlag van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).” 2012 was, aldus Van den Brink een succesvol jaar met 126 nieuwe vestigers via AIB, 16 bedrijven logistieke bedrijven via AAA en 43 leads in de pijplijn: “Samenwerking en zoeken naar nieuwe kansen werkt.”

Het bezoek van de commissie WEB van Provinciale Staten werd afgesloten met een rondrit langs enkele locaties en een lunch bij Delta Development Group op Park 20/20 met een presentatie van directeur Coert Zachariasse over filosofie en praktijk van cradle to cradle. Zachariasse hield een inspirerend betoog over de noodzaak van hergebruik van materialen en samen met eindgebruikers nadenken over energiebesparing en optimaliseren van werkruimten.


Cover: ‘2013.04.04_Vraaggestuurd ontwikkelen_180’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024