2014.02.17_Samen de kop onder het maaiveld steken_660px

Samen de kop onder het maaiveld steken

17 februari 2014

2 minuten

Nieuws De energie-infrastructuur wordt niet in de planfase meegenomen bij binnenstedelijke herontwikkelingstrajecten. Gemeenten schieten zichzelf in de voet, door niet ondergronds de mogelijkheden te onderzoeken van wat bovengronds wenselijk is. De kosten voor onderhoud aan kabels en leidingen lopen op, als ze ergens worden geplaatst waar de monteur amper bij kan en duurzaamheidsdoelstellingen worden niet gerealiseerd. Dit stelt Martijn Boelhouwer, woordvoerder van Netbeheer Nederland.

Vroegtijdige afstemming op ondergrond zorgt voor kostenbesparing bij binnenstedelijk bouwen

Netbeheerders, maar ook waterschappen, worden door de gemeente niet betrokken als er een bestemmingsplan voor een gebied wordt opgesteld. Door deze organisaties pas bij de uitvoering te betrekken, worden onnodige kosten gemaakt doordat de infrastructuur op die plek onder de grond ontbreekt, terwijl die er wellicht honderd meter verderop wel ligt. Boelhouwer adviseert de verantwoordelijke wethouders van gemeenten om alles wat onder de grond ligt mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. ‘Nodig waterschappen, kabelbedrijven, telecombedrijven en netbeheerders uit om de plannen die de gemeente heeft boven de grond, mogelijk te maken door onder de grond alle nodige voorzieningen aan te leggen. Laat de bestaande energie-infrastructuur in tact zodat er geen verlegschade ontstaat, reserveer voldoende ruimte voor alle nieuwe netwerken en stem de werkzaamheden met alle partijen die onder de grond maatregelen moeten nemen onderling op elkaar af’, aldus Boelhouwer. De gemeente moet de regie voeren en de verduurzaming van energie meenemen in de plannen om de CO2-doelstellingen te halen. De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer kan bijvoorbeeld zonnepanelen in geluidswallen plaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met de ligging van de elektriciteitskabels. Bedrijventerreinen kunnen hun eigen wind- of zonne-energie opwekken en gebruiken en deze aansluiten op de bestaande netvoorziening. In nieuw te ontwikkelen gebieden kunnen warmtepompen worden aangelegd. ‘Door de locatie als asset mee te nemen in herontwikkelings- en subsidietrajecten, maken we in Nederland de duurzaamheidsstap die we moeten maken,’ concludeert Boelhouwer. Wanneer de gemeente bovendien een paragraaf Nutsvoorzieningen opneemt in een binnenstedelijk herontwikkelingsplan, worden onnodige aanleg- of verlegkosten voorkomen.

Positief voorbeeld is het convenant dat de gemeente Tilburg, netbeheerder Enexis en Brabant Water vorig jaar sloten. In het document is vastgelegd dat de partijen hun plannen jaarlijks voor vier jaar op elkaar gaan afstemmen. Projecten zullen zo veel mogelijk worden gecombineerd, zodat bewoners minder overlast hebben en de kosten lager zijn (zie: Convenant zet puntjes op de i).


Cover: ‘2014.02.17_Samen de kop onder het maaiveld steken_660px’


Portret - Martijn Boelhouwer

Door Martijn Boelhouwer

Senior communicatieadviseur en woordvoerder bij Netbeheer Nederland


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023