Samen sturen met flexibiliteit

28 maart 2017

2 minuten

Onderzoek In zijn scriptie “Samen sturen met flexibiliteit” beschrijft Rombout Hoogendoorn in hoeverre flexibiliteit in publiek-private contracten de sturing en samenwerking bij gebiedsontwikkeling beïnvloedt. Hij constateerde dat er weliswaar een brede roep om flexibele contracten is, maar dat in de praktijk blijkt dat met een “star” contract prima een flexibele samenwerking en sturing mogelijk is.

De scriptie beschrijft hoe flexibiliteit in contracten geduid kan worden. Uit casestudie blijkt dat interne regels en de behoefte van stakeholders zoals klanten, beleggers en politici om een helder eindresultaat voor ogen te hebben, tot een betrekkelijk weinig flexibel contract leiden. Ook de mogelijkheid en cultuur om te heronderhandelen maakt dat het niet essentieel is om flexibiliteit in het contract op te nemen. Wel relevant blijkt in hoeverre er van het contract afgeweken kan worden zonder dat opnieuw besluitvorming door bijvoorbeeld een gemeenteraad of raad van bestuur nodig is.

Het hebben van een contract lijkt voor partijen belangrijker dan wat er feitelijk instaat. In de dagelijkse praktijk gaan beide partijen flexibel en op vrij informele wijze met het contract om. Het handelen van partijen wordt vooral ingegeven door hun (actuele) eigenbelangen en (politieke) inzichten en wensen, en minder door het contract. Kijkend naar de sturing door partijen, blijkt uit het onderzoek dat een ontwikkelaar de nadruk ligt op projectmanagement en dan vooral de beheersing van het aspect geld, terwijl het handelen van de gemeente meer te karakteriseren valt als procesmanagement waarbij het vooral gaat om de bestuurlijke wensen. Harde contractuele afspraken blijken niet op voorhand een belemmering te zijn om zaken in goed overleg toch anders te doen.

Belangrijkste aanbevelingen zijn om bij contractvorming expliciet na te denken over de gewenste flexibiliteit in het contract, belemmeringen voor flexibiliteit weg te nemen en in de samenwerking veel aandacht aan de relatie en vertrouwen te geven.Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023