2013.05.20_Samenwerkende metropoolregio's_180

Samenwerkende metropoolregio's

20 mei 2013

2 minuten

Nieuws Slimme steden vormen de sleutels naar een duurzame toekomst. Economische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken zijn dan ook niet los van elkaar te zien. Steden zijn elkaars concurrenten: ze proberen elkaar af te troeven in welke de economisch sterkste, cultuur meest interessante of meest duurzame stad is. Maar ze hebben ook de plicht en de verantwoordelijkheid - naar hun inwoners en gasten toe - om slimmere, betere en duurzame steden te worden, door kennis te delen.

Plichten en kansen

In 2050 wonen wereldwijd naar schatting zeven miljard mensen in steden; zo'n tachtig procent van de mensheid. Steden en hun inwoners zorgen voor negentig procent van de welvaart, omgerekend naar bruto nationaal product. Door de bundeling van kennis vormen steden en hun omliggende metropolitane regio's de motoren van de nationale economie en innovatie. Maar, steden zijn ook de grootste vervuilers en uitputters van grondstoffen, zoals water, voedsel en energie. Hoe pakt de metropoolregio Amsterdam deze vraagstukken aan?

Amsterdam en Europa

Europese steden hebben veel gemeen. Hun geografische ligging in hetzelfde continent heeft ondanks alle verscheidenheden geleid tot een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis, met een belangrijke rol voor het maatschappelijk middenveld. Dit Europa is inmiddels ook een politiek samenwerkingsverband, de Europese Unie (EU), dat steeds meer betekenis krijgt voor steden en metropoolregio's.

Hoewel de EU verdragen sluit met nationale staten, liggen oplossingen voor beleidsdoelstellingen van de EU veelal in steden en metropoolregio's. Zo geldt voor Nederland een doelstelling van veertien procent hernieuwbare energie en zestien procent minder broeikasgassen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het Amsterdamse samenwerkingsproject City-ZEN met energie-efficiënte maatregelen voor woningen, slimme energienetten en verduurzaming van de energieopwekking met participatie van bewoners. Een ander voorbeeld is Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit dat innovatie en oplossingen in steden voor schone lucht heeft bevorderd, zoals elektrisch vervoer.

Europese beleidsdoelstellingen zijn voor steden een stuk achter de deur voor het zoeken naar oplossingen voor mondiale vraagstukken. Alle Europese steden samen zorgen uiteindelijk voor het wel of niet vinden van deze oplossingen. Onderlinge kennisuitwisseling is daarom een wezenlijk element voor succes. Deze Europese kennisuitwisseling is niet vanzelfsprekend - om haar duurzaam en effectief te laten plaatsvinden, moeten Europese steden zich er nog sterker voor inspannen.

Zie voor de volledige publicatie:

Zie ook:

- International Alliances (pdf) (Plan Amsterdam 3/2012)


Cover: ‘2013.05.20_Samenwerkende metropoolregio's_180’


Portret - Eric van der Kooij

Door Eric van der Kooij

Projectleader 'Scenarios - the Game' at Gemeente Amsterdam

Portret - Juliane Kürschner

Door Juliane Kürschner

Vice President at METREX - the network of metropolitan regions and areas in Europe


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023