2013.05.20_Samenwerkende metropoolregio's_180

Samenwerkende metropoolregio's

20 mei 2013

2 minuten

Nieuws Slimme steden vormen de sleutels naar een duurzame toekomst. Economische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken zijn dan ook niet los van elkaar te zien. Steden zijn elkaars concurrenten: ze proberen elkaar af te troeven in welke de economisch sterkste, cultuur meest interessante of meest duurzame stad is. Maar ze hebben ook de plicht en de verantwoordelijkheid - naar hun inwoners en gasten toe - om slimmere, betere en duurzame steden te worden, door kennis te delen.

Plichten en kansen

In 2050 wonen wereldwijd naar schatting zeven miljard mensen in steden; zo'n tachtig procent van de mensheid. Steden en hun inwoners zorgen voor negentig procent van de welvaart, omgerekend naar bruto nationaal product. Door de bundeling van kennis vormen steden en hun omliggende metropolitane regio's de motoren van de nationale economie en innovatie. Maar, steden zijn ook de grootste vervuilers en uitputters van grondstoffen, zoals water, voedsel en energie. Hoe pakt de metropoolregio Amsterdam deze vraagstukken aan?

Amsterdam en Europa

Europese steden hebben veel gemeen. Hun geografische ligging in hetzelfde continent heeft ondanks alle verscheidenheden geleid tot een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis, met een belangrijke rol voor het maatschappelijk middenveld. Dit Europa is inmiddels ook een politiek samenwerkingsverband, de Europese Unie (EU), dat steeds meer betekenis krijgt voor steden en metropoolregio's.

Hoewel de EU verdragen sluit met nationale staten, liggen oplossingen voor beleidsdoelstellingen van de EU veelal in steden en metropoolregio's. Zo geldt voor Nederland een doelstelling van veertien procent hernieuwbare energie en zestien procent minder broeikasgassen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het Amsterdamse samenwerkingsproject City-ZEN met energie-efficiënte maatregelen voor woningen, slimme energienetten en verduurzaming van de energieopwekking met participatie van bewoners. Een ander voorbeeld is Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit dat innovatie en oplossingen in steden voor schone lucht heeft bevorderd, zoals elektrisch vervoer.

Europese beleidsdoelstellingen zijn voor steden een stuk achter de deur voor het zoeken naar oplossingen voor mondiale vraagstukken. Alle Europese steden samen zorgen uiteindelijk voor het wel of niet vinden van deze oplossingen. Onderlinge kennisuitwisseling is daarom een wezenlijk element voor succes. Deze Europese kennisuitwisseling is niet vanzelfsprekend - om haar duurzaam en effectief te laten plaatsvinden, moeten Europese steden zich er nog sterker voor inspannen.

Zie voor de volledige publicatie:

Zie ook:

- International Alliances (pdf) (Plan Amsterdam 3/2012)


Cover: ‘2013.05.20_Samenwerkende metropoolregio's_180’


Portret - Eric van der Kooij

Door Eric van der Kooij

Projectleader 'Scenarios - the Game' at Gemeente Amsterdam

Portret - Juliane Kürschner

Door Juliane Kürschner

Vice President at METREX - the network of metropolitan regions and areas in Europe


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023