2013.09.16_Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase_180

Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase

16 september 2013

2 minuten

Nieuws De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen.

Stuurgroep Regio stelt geactualiseerde regiovisie vast

Veranderde context, nieuw perspectief

De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Deze luidt: "Benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten". De veranderde context leidt tot een nieuwe focus. De komende jaren zal de Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:

  • De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het pakket voor regionale bereikbaarheid.
  • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.
  • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, o.a. door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

Investeren in bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is gewerkt aan een geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020. De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln. Een deel van deze investeringen was tot nu toe niet financieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de financiering van de investeringen over een drie jaar langere periode te spreiden.

Samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.


Cover: ‘2013.09.16_Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase_180’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024