2013.09.16_Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase_180

Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase

16 september 2013

2 minuten

Nieuws De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen.

Stuurgroep Regio stelt geactualiseerde regiovisie vast

Veranderde context, nieuw perspectief

De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Deze luidt: "Benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten". De veranderde context leidt tot een nieuwe focus. De komende jaren zal de Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:

  • De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het pakket voor regionale bereikbaarheid.
  • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.
  • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, o.a. door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

Investeren in bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is gewerkt aan een geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020. De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln. Een deel van deze investeringen was tot nu toe niet financieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de financiering van de investeringen over een drie jaar langere periode te spreiden.

Samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.


Cover: ‘2013.09.16_Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase_180’Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022