2014.09.12_Hoe krijgen we investeringen weer op de rit_180

Seminar: De investeringsopgave van zorgvastgoed en corporatiebezit

4 december 2014

3 minuten

Agenda
Investeren door woningcorporaties en zorginstellingen blijft nodig. Maar is in de huidige omstandigheden een stuk lastiger dan voorheen. Er wordt bezuinigd, veel corporaties hebben een investeringsstop afgekondigd, zorginstellingen kampen met veel onzekerheden, ook de markt laat het afweten. Omdat er minder geld is, zal er meer gefinancierd moeten worden, en zijn er scherpere keuzes en betere businessplannen nodig. Die moeten passen in langetermijnvisies en -portefeuilleplannen. Hoe krijg je investeringen die bijdragen aan de doelstellingen toch weer op de rit? Zorginstellingen staan er veel meer alleen voor dan corporaties, omdat ze minder borging hebben.

Er zijn interessante voorbeelden hoe ze het toch rooien. Wat kunnen corporaties en zorginstellingen over en weer van elkaar leren? Welke eisen stellen financiers? Hoe krijgen corporaties bijvoorbeeld de investeringsopgave voor elkaar om de wachtlijsten te verkorten en mensen langer zelfstandig te laten wonen? Hoe blijven zorginstellingen gezond in krimpomstandigheden? Nuttig om te weten: er is twee derde overlap in interne toezichthouders tussen woningcorporaties en zorginstellingen.

Organisatie

: Building Business in samenwerking met Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling (Real Estate & Housing) TU Delft.

Concept

: elke spreker heeft een half uur podiumtijd, waarvan 20 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor discussie met de zaal.

Datum

: donderdag 11 december

Locatie

: Queen’s Foyer, Beatrix Theater, Jaarbeursplein, Utrecht.

Middagvoorzitter

: Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter Ymere, voorzitter RvC Woonzorg Nederland

Programma:

13.30-14.00 uur
Inloop met koffie en thee

Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter Ymere, voorzitter RvC Woonzorg Nederland

14.00-14.15
Inleiding door middagvoorzitter

Eelco Damen

14.15-14.55
, bestuursvoorzitter Cordaan, in tweespraak met Fred Reynaers, Senior manager Public Finance BNG: waarom een recente substantiële financieringsaanvraag van Cordaan wel gehonoreerd werd, terwijl dat bij veel zorginstellingen niet het geval is. Wat is het verschil en wat kunnen anderen hiervan leren?

Birgitte van Hoesel

14.55-15.25
, directeur Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): hoe kan het WSW corporaties helpen investeringen van de grond te krijgen in het licht van de huidige financieringseisen?

Daphne Braal

15.25-15.55
, directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV): wat is de actuele visie van het CFV op investeringen vanuit zijn toezichtrol op de financiële positie van individuele corporaties en het sectorbeeld?

15.55-16.25
Pauze

Willy de Mooij

16.25-16.55
, lid RvB Vestia: hoe krijgt Vestia zijn investeringen weer op de rit?

16.55-17.25
Wat hebben zorginstellingen en corporaties concreet aan de dit voorjaar opgerichte Nationale Investeringsinstelling (NII)? Daarin hebben 13 pensioenfondsen en verzekeraars zich gecommitteerd om grootschalig onder meer in infrastructuur, zorg, woningbouw en onderwijs te investeren. Wat betekent dit in de praktijk voor zorghuisvesting en woningbouw in de komende tijd? Spreker: directeur NII (gevraagd).

17.25 uur
Netwerkborrel

Inschrijven en kosten

Voor 295 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit kwaliteitsseminar op 11 december. Stuur een mail naar info@buildingbusiness.nl met als onderwerp ‘Investeringen’. Vermeld ook het factuuradres in uw mail. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestigingsmail.


Cover: ‘2014.09.12_Hoe krijgen we investeringen weer op de rit_180’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024