2014.09.12_Hoe krijgen we investeringen weer op de rit_180

Seminar: De investeringsopgave van zorgvastgoed en corporatiebezit

4 december 2014

3 minuten

Agenda
Investeren door woningcorporaties en zorginstellingen blijft nodig. Maar is in de huidige omstandigheden een stuk lastiger dan voorheen. Er wordt bezuinigd, veel corporaties hebben een investeringsstop afgekondigd, zorginstellingen kampen met veel onzekerheden, ook de markt laat het afweten. Omdat er minder geld is, zal er meer gefinancierd moeten worden, en zijn er scherpere keuzes en betere businessplannen nodig. Die moeten passen in langetermijnvisies en -portefeuilleplannen. Hoe krijg je investeringen die bijdragen aan de doelstellingen toch weer op de rit? Zorginstellingen staan er veel meer alleen voor dan corporaties, omdat ze minder borging hebben.

Er zijn interessante voorbeelden hoe ze het toch rooien. Wat kunnen corporaties en zorginstellingen over en weer van elkaar leren? Welke eisen stellen financiers? Hoe krijgen corporaties bijvoorbeeld de investeringsopgave voor elkaar om de wachtlijsten te verkorten en mensen langer zelfstandig te laten wonen? Hoe blijven zorginstellingen gezond in krimpomstandigheden? Nuttig om te weten: er is twee derde overlap in interne toezichthouders tussen woningcorporaties en zorginstellingen.

Organisatie

: Building Business in samenwerking met Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling (Real Estate & Housing) TU Delft.

Concept

: elke spreker heeft een half uur podiumtijd, waarvan 20 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor discussie met de zaal.

Datum

: donderdag 11 december

Locatie

: Queen’s Foyer, Beatrix Theater, Jaarbeursplein, Utrecht.

Middagvoorzitter

: Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter Ymere, voorzitter RvC Woonzorg Nederland

Programma:

13.30-14.00 uur
Inloop met koffie en thee

Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter Ymere, voorzitter RvC Woonzorg Nederland

14.00-14.15
Inleiding door middagvoorzitter

Eelco Damen

14.15-14.55
, bestuursvoorzitter Cordaan, in tweespraak met Fred Reynaers, Senior manager Public Finance BNG: waarom een recente substantiële financieringsaanvraag van Cordaan wel gehonoreerd werd, terwijl dat bij veel zorginstellingen niet het geval is. Wat is het verschil en wat kunnen anderen hiervan leren?

Birgitte van Hoesel

14.55-15.25
, directeur Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): hoe kan het WSW corporaties helpen investeringen van de grond te krijgen in het licht van de huidige financieringseisen?

Daphne Braal

15.25-15.55
, directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV): wat is de actuele visie van het CFV op investeringen vanuit zijn toezichtrol op de financiële positie van individuele corporaties en het sectorbeeld?

15.55-16.25
Pauze

Willy de Mooij

16.25-16.55
, lid RvB Vestia: hoe krijgt Vestia zijn investeringen weer op de rit?

16.55-17.25
Wat hebben zorginstellingen en corporaties concreet aan de dit voorjaar opgerichte Nationale Investeringsinstelling (NII)? Daarin hebben 13 pensioenfondsen en verzekeraars zich gecommitteerd om grootschalig onder meer in infrastructuur, zorg, woningbouw en onderwijs te investeren. Wat betekent dit in de praktijk voor zorghuisvesting en woningbouw in de komende tijd? Spreker: directeur NII (gevraagd).

17.25 uur
Netwerkborrel

Inschrijven en kosten

Voor 295 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit kwaliteitsseminar op 11 december. Stuur een mail naar info@buildingbusiness.nl met als onderwerp ‘Investeringen’. Vermeld ook het factuuradres in uw mail. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestigingsmail.


Cover: ‘2014.09.12_Hoe krijgen we investeringen weer op de rit_180’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023