2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180

Servicenet Nationale Landschappen kandidaat Europese Landschapsprijs

22 april 2013

2 minuten

Nieuws Servicenet Nationale Landschappen is door staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) als de Nederlandse inzending voorgedragen voor de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. De prijs wordt eind 2013 uitgereikt.

De Europese Landschapsprijs is een eervolle onderscheiding van de Raad van Europa. De prijs wordt iedere twee jaar in het kader van de Europese Landschapsconventie uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap. Iedere lidstaat mag één initiatief voordragen. De Nationale Landschappen zijn genomineerd vanwege hun ontwikkelingsgerichte benadering en de ondernemende wijze waarop de samenwerking en de uitvoering zijn vormgegeven. De jury van de Raad van Europa let in het bijzonder op de voorbeeldfunctie van de inzendingen, de betrokkenheid van publiek, lokale en regionale autoriteiten en andere betrokkenen en de ‘sensibilisering’ van de waarde van landschappen, hun rol en hun evolutie.

Nieuwe Verdienmodellen

Voor Servicenet Nationale Landschappen vormt de nominatie een erkenning van haar inzet om de twintig Nationale Landschappen als visitekaartjes van Nederland in de markt te zetten. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, regionaal en landelijk. Zo wordt in Nationaal Landschap IJsseldelta met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en de lokale en regionale partners een 'gebiedscoöperatie' ontwikkeld, een bedrijfsmatig privaat-publiek toekomstmodel. In Nationaal Landschap Groene Hart loopt een pilot 'vrijetijdslandschap' met de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland. Voor de zeven Gelderse Nationale Landschappen zijn businesscases ontwikkeld om de naamsbekendheid en betrokkenheid van bewoners en bezoekers te vergroten. Servicenet Nationale Landschappen heeft in dit verband een community of practice opgezet waarin binnen- en buiitenlandse ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Tot slot werkt Servicenet Nationale Landschappen samen met de Nationale Parken en het Nationaal Groenfonds aan een nieuw financieringsfonds voor Nationale Landschappen en Parken.

Mooi Nederland

Servicenet de Nationale Landschappen is verheugd dat in de initiatiefwet Mooi Nederland de Nationale Landschappen worden genoemd als gebieden die een wettelijke bescherming verdienen. Maar dit moet niet gepaard gaan met extra regelgeving of ruimtelijke beperkingen, want juist nu deze zijn opgeheven is het beter mogelijk nieuwe economische mogelijkheden te benutten waarmee het landschap kan worden versterkt.


Cover: ‘2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023