2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180

Servicenet Nationale Landschappen kandidaat Europese Landschapsprijs

22 april 2013

2 minuten

Nieuws Servicenet Nationale Landschappen is door staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) als de Nederlandse inzending voorgedragen voor de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. De prijs wordt eind 2013 uitgereikt.

De Europese Landschapsprijs is een eervolle onderscheiding van de Raad van Europa. De prijs wordt iedere twee jaar in het kader van de Europese Landschapsconventie uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap. Iedere lidstaat mag één initiatief voordragen. De Nationale Landschappen zijn genomineerd vanwege hun ontwikkelingsgerichte benadering en de ondernemende wijze waarop de samenwerking en de uitvoering zijn vormgegeven. De jury van de Raad van Europa let in het bijzonder op de voorbeeldfunctie van de inzendingen, de betrokkenheid van publiek, lokale en regionale autoriteiten en andere betrokkenen en de ‘sensibilisering’ van de waarde van landschappen, hun rol en hun evolutie.

Nieuwe Verdienmodellen

Voor Servicenet Nationale Landschappen vormt de nominatie een erkenning van haar inzet om de twintig Nationale Landschappen als visitekaartjes van Nederland in de markt te zetten. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, regionaal en landelijk. Zo wordt in Nationaal Landschap IJsseldelta met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en de lokale en regionale partners een 'gebiedscoöperatie' ontwikkeld, een bedrijfsmatig privaat-publiek toekomstmodel. In Nationaal Landschap Groene Hart loopt een pilot 'vrijetijdslandschap' met de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland. Voor de zeven Gelderse Nationale Landschappen zijn businesscases ontwikkeld om de naamsbekendheid en betrokkenheid van bewoners en bezoekers te vergroten. Servicenet Nationale Landschappen heeft in dit verband een community of practice opgezet waarin binnen- en buiitenlandse ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Tot slot werkt Servicenet Nationale Landschappen samen met de Nationale Parken en het Nationaal Groenfonds aan een nieuw financieringsfonds voor Nationale Landschappen en Parken.

Mooi Nederland

Servicenet de Nationale Landschappen is verheugd dat in de initiatiefwet Mooi Nederland de Nationale Landschappen worden genoemd als gebieden die een wettelijke bescherming verdienen. Maar dit moet niet gepaard gaan met extra regelgeving of ruimtelijke beperkingen, want juist nu deze zijn opgeheven is het beter mogelijk nieuwe economische mogelijkheden te benutten waarmee het landschap kan worden versterkt.


Cover: ‘2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023