2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180

Servicenet Nationale Landschappen kandidaat Europese Landschapsprijs

22 april 2013

2 minuten

Nieuws Servicenet Nationale Landschappen is door staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) als de Nederlandse inzending voorgedragen voor de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. De prijs wordt eind 2013 uitgereikt.

De Europese Landschapsprijs is een eervolle onderscheiding van de Raad van Europa. De prijs wordt iedere twee jaar in het kader van de Europese Landschapsconventie uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap. Iedere lidstaat mag één initiatief voordragen. De Nationale Landschappen zijn genomineerd vanwege hun ontwikkelingsgerichte benadering en de ondernemende wijze waarop de samenwerking en de uitvoering zijn vormgegeven. De jury van de Raad van Europa let in het bijzonder op de voorbeeldfunctie van de inzendingen, de betrokkenheid van publiek, lokale en regionale autoriteiten en andere betrokkenen en de ‘sensibilisering’ van de waarde van landschappen, hun rol en hun evolutie.

Nieuwe Verdienmodellen

Voor Servicenet Nationale Landschappen vormt de nominatie een erkenning van haar inzet om de twintig Nationale Landschappen als visitekaartjes van Nederland in de markt te zetten. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, regionaal en landelijk. Zo wordt in Nationaal Landschap IJsseldelta met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en de lokale en regionale partners een 'gebiedscoöperatie' ontwikkeld, een bedrijfsmatig privaat-publiek toekomstmodel. In Nationaal Landschap Groene Hart loopt een pilot 'vrijetijdslandschap' met de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland. Voor de zeven Gelderse Nationale Landschappen zijn businesscases ontwikkeld om de naamsbekendheid en betrokkenheid van bewoners en bezoekers te vergroten. Servicenet Nationale Landschappen heeft in dit verband een community of practice opgezet waarin binnen- en buiitenlandse ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Tot slot werkt Servicenet Nationale Landschappen samen met de Nationale Parken en het Nationaal Groenfonds aan een nieuw financieringsfonds voor Nationale Landschappen en Parken.

Mooi Nederland

Servicenet de Nationale Landschappen is verheugd dat in de initiatiefwet Mooi Nederland de Nationale Landschappen worden genoemd als gebieden die een wettelijke bescherming verdienen. Maar dit moet niet gepaard gaan met extra regelgeving of ruimtelijke beperkingen, want juist nu deze zijn opgeheven is het beter mogelijk nieuwe economische mogelijkheden te benutten waarmee het landschap kan worden versterkt.


Cover: ‘2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024