2013.04.22_servicenet nationale landschappen_180

Servicenet Nationale Landschappen kandidaat Europese Landschapsprijs

22 april 2013

2 minuten

Nieuws
Servicenet Nationale Landschappen is door staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) als de Nederlandse inzending voorgedragen voor de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. De prijs wordt eind 2013 uitgereikt.

De Europese Landschapsprijs is een eervolle onderscheiding van de Raad van Europa. De prijs wordt iedere twee jaar in het kader van de Europese Landschapsconventie uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap. Iedere lidstaat mag één initiatief voordragen. De Nationale Landschappen zijn genomineerd vanwege hun ontwikkelingsgerichte benadering en de ondernemende wijze waarop de samenwerking en de uitvoering zijn vormgegeven. De jury van de Raad van Europa let in het bijzonder op de voorbeeldfunctie van de inzendingen, de betrokkenheid van publiek, lokale en regionale autoriteiten en andere betrokkenen en de ‘sensibilisering’ van de waarde van landschappen, hun rol en hun evolutie.

Nieuwe Verdienmodellen

Voor Servicenet Nationale Landschappen vormt de nominatie een erkenning van haar inzet om de twintig Nationale Landschappen als visitekaartjes van Nederland in de markt te zetten. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, regionaal en landelijk. Zo wordt in Nationaal Landschap IJsseldelta met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en de lokale en regionale partners een 'gebiedscoöperatie' ontwikkeld, een bedrijfsmatig privaat-publiek toekomstmodel. In Nationaal Landschap Groene Hart loopt een pilot 'vrijetijdslandschap' met de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland. Voor de zeven Gelderse Nationale Landschappen zijn businesscases ontwikkeld om de naamsbekendheid en betrokkenheid van bewoners en bezoekers te vergroten. Servicenet Nationale Landschappen heeft in dit verband een community of practice opgezet waarin binnen- en buiitenlandse ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Tot slot werkt Servicenet Nationale Landschappen samen met de Nationale Parken en het Nationaal Groenfonds aan een nieuw financieringsfonds voor Nationale Landschappen en Parken.

Mooi Nederland

Servicenet de Nationale Landschappen is verheugd dat in de initiatiefwet Mooi Nederland de Nationale Landschappen worden genoemd als gebieden die een wettelijke bescherming verdienen. Maar dit moet niet gepaard gaan met extra regelgeving of ruimtelijke beperkingen, want juist nu deze zijn opgeheven is het beter mogelijk nieuwe economische mogelijkheden te benutten waarmee het landschap kan worden versterkt.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022