Faculteit Bouwkunde, TU Delft door Wasachon (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

9 november 2021

2 minuten

SKG Nieuws Vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet zijn de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft op zoek naar een deeltijdhoogleraar ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’. Kandidaten kunnen tot 9 januari 2022 reageren.

Nederland staat voor een grote ruimtelijke transitie, die in ons land met name via gebiedsontwikkeling tastbaar en operationeel moet worden gemaakt. Er heerst daarbij brede consensus over het feit dat met de bestaande wetgeving de noodzakelijke integraliteit in het ruimtelijk domein nooit tot stand komt. Dit inzicht heeft geleid tot de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2022 in werking treedt. Bestaande ruimtelijke en milieuwetten zullen met de invoering van de Omgevingswet verdwijnen; vertrouwde instrumenten als het bestemmingsplan worden vervangen door een nieuw instrumentarium.

Leeropdracht en inbedding

De nieuwe parttime hoogleraarspositie ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’ maakt wetenschappelijke kennisontwikkeling en ondersteuning bij deze opgave mogelijk. Hij of zij richt zich expliciet op de werking van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk, van het transdisciplinair analyseren van projecten tot de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe of aangepaste) wettelijke instrumenten. Om tot wetenschappelijk onderbouwde evaluaties van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk te komen, zijn daarnaast vergelijkingen met verwante wetstoepassingen in het buitenland onderdeel van de leeropdracht.

Het initiatief voor deze nieuwe leeropdracht is genomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenspraak met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft is ervoor gekozen om de nieuwe hoogleraar met een promovendus onder te brengen bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de Faculteit Bouwkunde, die aan de nieuwe hoogleraar een goede kennisbasis en organisatie biedt om een vliegende start te maken. De nieuwe hoogleraar zal daarom nauw samenwerken met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zich in Delft aansluiten bij het team van de SKG.


Cover: ‘Faculteit Bouwkunde, TU Delft’ door Wasachon (bron: Shutterstock)Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Alleen het Rijk betrekken om voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024