Faculteit Bouwkunde, TU Delft door Wasachon (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

9 november 2021

2 minuten

SKG Nieuws
Vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet zijn de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft op zoek naar een deeltijdhoogleraar ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’. Kandidaten kunnen tot 9 januari 2022 reageren.

Nederland staat voor een grote ruimtelijke transitie, die in ons land met name via gebiedsontwikkeling tastbaar en operationeel moet worden gemaakt. Er heerst daarbij brede consensus over het feit dat met de bestaande wetgeving de noodzakelijke integraliteit in het ruimtelijk domein nooit tot stand komt. Dit inzicht heeft geleid tot de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2022 in werking treedt. Bestaande ruimtelijke en milieuwetten zullen met de invoering van de Omgevingswet verdwijnen; vertrouwde instrumenten als het bestemmingsplan worden vervangen door een nieuw instrumentarium.

Leeropdracht en inbedding

De nieuwe parttime hoogleraarspositie ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’ maakt wetenschappelijke kennisontwikkeling en ondersteuning bij deze opgave mogelijk. Hij of zij richt zich expliciet op de werking van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk, van het transdisciplinair analyseren van projecten tot de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe of aangepaste) wettelijke instrumenten. Om tot wetenschappelijk onderbouwde evaluaties van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk te komen, zijn daarnaast vergelijkingen met verwante wetstoepassingen in het buitenland onderdeel van de leeropdracht.

Het initiatief voor deze nieuwe leeropdracht is genomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenspraak met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft is ervoor gekozen om de nieuwe hoogleraar met een promovendus onder te brengen bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de Faculteit Bouwkunde, die aan de nieuwe hoogleraar een goede kennisbasis en organisatie biedt om een vliegende start te maken. De nieuwe hoogleraar zal daarom nauw samenwerken met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zich in Delft aansluiten bij het team van de SKG.


Cover: ‘Faculteit Bouwkunde, TU Delft’ door Wasachon (bron: Shutterstock)Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022