Faculteit Bouwkunde, TU Delft door Wasachon (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

9 november 2021

2 minuten

SKG Nieuws Vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet zijn de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft op zoek naar een deeltijdhoogleraar ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’. Kandidaten kunnen tot 9 januari 2022 reageren.

Nederland staat voor een grote ruimtelijke transitie, die in ons land met name via gebiedsontwikkeling tastbaar en operationeel moet worden gemaakt. Er heerst daarbij brede consensus over het feit dat met de bestaande wetgeving de noodzakelijke integraliteit in het ruimtelijk domein nooit tot stand komt. Dit inzicht heeft geleid tot de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2022 in werking treedt. Bestaande ruimtelijke en milieuwetten zullen met de invoering van de Omgevingswet verdwijnen; vertrouwde instrumenten als het bestemmingsplan worden vervangen door een nieuw instrumentarium.

Leeropdracht en inbedding

De nieuwe parttime hoogleraarspositie ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’ maakt wetenschappelijke kennisontwikkeling en ondersteuning bij deze opgave mogelijk. Hij of zij richt zich expliciet op de werking van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk, van het transdisciplinair analyseren van projecten tot de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe of aangepaste) wettelijke instrumenten. Om tot wetenschappelijk onderbouwde evaluaties van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk te komen, zijn daarnaast vergelijkingen met verwante wetstoepassingen in het buitenland onderdeel van de leeropdracht.

Het initiatief voor deze nieuwe leeropdracht is genomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenspraak met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft is ervoor gekozen om de nieuwe hoogleraar met een promovendus onder te brengen bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de Faculteit Bouwkunde, die aan de nieuwe hoogleraar een goede kennisbasis en organisatie biedt om een vliegende start te maken. De nieuwe hoogleraar zal daarom nauw samenwerken met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zich in Delft aansluiten bij het team van de SKG.


Cover: ‘Faculteit Bouwkunde, TU Delft’ door Wasachon (bron: Shutterstock)Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024