Faculteit Bouwkunde, TU Delft door Wasachon (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

9 november 2021

2 minuten

SKG Nieuws Vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet zijn de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft op zoek naar een deeltijdhoogleraar ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’. Kandidaten kunnen tot 9 januari 2022 reageren.

Nederland staat voor een grote ruimtelijke transitie, die in ons land met name via gebiedsontwikkeling tastbaar en operationeel moet worden gemaakt. Er heerst daarbij brede consensus over het feit dat met de bestaande wetgeving de noodzakelijke integraliteit in het ruimtelijk domein nooit tot stand komt. Dit inzicht heeft geleid tot de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2022 in werking treedt. Bestaande ruimtelijke en milieuwetten zullen met de invoering van de Omgevingswet verdwijnen; vertrouwde instrumenten als het bestemmingsplan worden vervangen door een nieuw instrumentarium.

Leeropdracht en inbedding

De nieuwe parttime hoogleraarspositie ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling’ maakt wetenschappelijke kennisontwikkeling en ondersteuning bij deze opgave mogelijk. Hij of zij richt zich expliciet op de werking van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk, van het transdisciplinair analyseren van projecten tot de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe of aangepaste) wettelijke instrumenten. Om tot wetenschappelijk onderbouwde evaluaties van het nieuwe Omgevingsrecht in de Nederlandse praktijk te komen, zijn daarnaast vergelijkingen met verwante wetstoepassingen in het buitenland onderdeel van de leeropdracht.

Het initiatief voor deze nieuwe leeropdracht is genomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenspraak met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft is ervoor gekozen om de nieuwe hoogleraar met een promovendus onder te brengen bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de Faculteit Bouwkunde, die aan de nieuwe hoogleraar een goede kennisbasis en organisatie biedt om een vliegende start te maken. De nieuwe hoogleraar zal daarom nauw samenwerken met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zich in Delft aansluiten bij het team van de SKG.


Cover: ‘Faculteit Bouwkunde, TU Delft’ door Wasachon (bron: Shutterstock)Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023