SKG Studio Banner 2021 door Rémon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres wordt SKG Studio: van ambities naar uitvoering

29 januari 2021

2 minuten

SKG Nieuws Omdat het congres van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) dit jaar online plaatsvindt is hét jaarlijkse evenement over gebiedsontwikkeling omgedoopt tot SKG Studio. De SKG Studio op 31 maart belooft een middag boordevol kennis en praktijk te worden met als centrale vraag: hoe komen we van ambities naar uitvoering?

Door de aanhoudende coronamaatregelen komt ons land op vele fronten tot stilstand. Gebiedsontwikkeling gaat dóór! Concrete planvorming, projecten en investeringen komen tot uitvoering terwijl het doordenken en uitwerken van een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland gestaag verder gaat. De SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling werken aan beide mee en doen dat graag samen met u. Omdat fysieke ontmoeting helaas nog even op zich laat wachten, doen we dat op 31 maart in een livestream: het SKG Jaarcongres wordt SKG Studio.

Op 31 maart zal van 13:30 tot 15:30 uur vanuit Leiden een livestream boordevol kennis en praktijk worden uitgezonden. Co Verdaas spart samen met collega-hoogleraar Martijn van der Steen (NSOB/EUR) over de dilemma’s van sturen op samenhang en de lange termijn in tijden van grote onzekerheid, maar ook over de manier waarop overheden, marktpartijen en maatschappelijke partners hiermee om kunnen gaan. SKG-directeur Tom Daamen vertelt vervolgens waarom de bekostigingsstructuren van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland aan een stevige update toe zijn. En samen met onder andere SKG-leden Dick van Hal (Bouwinvest), Paul de Beer (Gemeente Breda), Desirée Uitzetter (BPD), Gerhard van den Top (Waterschap AGV) en Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland) wordt gesproken over de uitslag van de verkiezingen én een advies aan het nieuwe kabinet over de uitvoering van de NOVI.

SKG Studio is een samenwerking met de NOVI-conferentie van het Ministerie van BZK. Demissionair minister Ollongren opent dit online event. Afstemmen op SKG Studio gaat via eeninschrijving voor de NOVI-conferentie

SKG Award

Tijdens de uitzending van SKG Studio zal de SKG Award (jury en publieksprijs) voor duurzame gebiedsontwikkeling worden uitgereikt. Het gaat dit jaar om 23 sterke inzendingen met een mix van publieke, private en maatschappelijke initiatiefnemers. De drie genomineerden voor de juryprijs zullen tijdens de uitzending op gepaste wijze aan u worden gepresenteerd, waarna de winnaar(s) bekend gemaakt worden.

Nieuw kabinet

De uitzending van SKG Studio valt samen met de start van een nieuwe kabinetsformatie. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt daarom in overleg met SKG-partners (waaronder het ministerie van BZK) aan een advies voor de formateur, zodat wetenschappelijke kennis en praktijkexpertise in de formatie maximaal kan worden benut. Onze inzet is dat de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsopgave in samenhang tot uitvoering wordt gebracht. Dat vraagt om een eigentijdse, hybride sturingsaanpak waarbij via Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) de aanleg van collectieve voorzieningen als openbaar vervoer, duurzame energieopwekking en natuurversterking tot uitvoering wordt gebracht. Tal van gebiedsontwikkelingen waarin overheden, marktpartijen, burgers en maatschappelijke organisaties samenwerken kunnen aan de RIA van hun regio worden gekoppeld.  


Cover: ‘SKG Studio Banner 2021’ door Rémon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024