SKG Studio Banner 2021 door Rémon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres wordt SKG Studio: van ambities naar uitvoering

29 januari 2021

2 minuten

SKG Nieuws Omdat het congres van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) dit jaar online plaatsvindt is hét jaarlijkse evenement over gebiedsontwikkeling omgedoopt tot SKG Studio. De SKG Studio op 31 maart belooft een middag boordevol kennis en praktijk te worden met als centrale vraag: hoe komen we van ambities naar uitvoering?

Door de aanhoudende coronamaatregelen komt ons land op vele fronten tot stilstand. Gebiedsontwikkeling gaat dóór! Concrete planvorming, projecten en investeringen komen tot uitvoering terwijl het doordenken en uitwerken van een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland gestaag verder gaat. De SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling werken aan beide mee en doen dat graag samen met u. Omdat fysieke ontmoeting helaas nog even op zich laat wachten, doen we dat op 31 maart in een livestream: het SKG Jaarcongres wordt SKG Studio.

Op 31 maart zal van 13:30 tot 15:30 uur vanuit Leiden een livestream boordevol kennis en praktijk worden uitgezonden. Co Verdaas spart samen met collega-hoogleraar Martijn van der Steen (NSOB/EUR) over de dilemma’s van sturen op samenhang en de lange termijn in tijden van grote onzekerheid, maar ook over de manier waarop overheden, marktpartijen en maatschappelijke partners hiermee om kunnen gaan. SKG-directeur Tom Daamen vertelt vervolgens waarom de bekostigingsstructuren van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland aan een stevige update toe zijn. En samen met onder andere SKG-leden Dick van Hal (Bouwinvest), Paul de Beer (Gemeente Breda), Desirée Uitzetter (BPD), Gerhard van den Top (Waterschap AGV) en Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland) wordt gesproken over de uitslag van de verkiezingen én een advies aan het nieuwe kabinet over de uitvoering van de NOVI.

SKG Studio is een samenwerking met de NOVI-conferentie van het Ministerie van BZK. Demissionair minister Ollongren opent dit online event. Afstemmen op SKG Studio gaat via eeninschrijving voor de NOVI-conferentie

SKG Award

Tijdens de uitzending van SKG Studio zal de SKG Award (jury en publieksprijs) voor duurzame gebiedsontwikkeling worden uitgereikt. Het gaat dit jaar om 23 sterke inzendingen met een mix van publieke, private en maatschappelijke initiatiefnemers. De drie genomineerden voor de juryprijs zullen tijdens de uitzending op gepaste wijze aan u worden gepresenteerd, waarna de winnaar(s) bekend gemaakt worden.

Nieuw kabinet

De uitzending van SKG Studio valt samen met de start van een nieuwe kabinetsformatie. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt daarom in overleg met SKG-partners (waaronder het ministerie van BZK) aan een advies voor de formateur, zodat wetenschappelijke kennis en praktijkexpertise in de formatie maximaal kan worden benut. Onze inzet is dat de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsopgave in samenhang tot uitvoering wordt gebracht. Dat vraagt om een eigentijdse, hybride sturingsaanpak waarbij via Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) de aanleg van collectieve voorzieningen als openbaar vervoer, duurzame energieopwekking en natuurversterking tot uitvoering wordt gebracht. Tal van gebiedsontwikkelingen waarin overheden, marktpartijen, burgers en maatschappelijke organisaties samenwerken kunnen aan de RIA van hun regio worden gekoppeld.  


Cover: ‘SKG Studio Banner 2021’ door Rémon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023