Thumb_Stad en kapitaal_2_180

Slim binnenstedelijk ontwikkelen in een nieuwe realiteit

23 oktober 2013

1 minuut

Onderzoek De woonconsument is kritischer dan ooit. Niet vreemd, de kredietcrisis heeft vijf jaar later nog steeds een weerslag op de woningmarkt in Nederland. Dit brengt nieuwe opgaven in de ontwikkeling. De sturende overheid verandert in toenemende mate in een faciliterende overheid. De Nederlandse stedenbouw wordt maatschappelijk opnieuw gepositioneerd. Dit geeft onduidelijkheden en vragen, maar ook nieuwe kansen voor nieuwe, bottom-up kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Maar wat is dan precies de rol en de taak van de overheid? Wat is een faciliterende overheid? Welke innovaties zijn al bedacht om in deze werkelijkheid te sturen en te ondersteunen?

Lessen uit de praktijk van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en een veranderende bestuurlijke rol

In het boekje Smart Talks worden vijf vernieuwende praktijkvoorbeelden beschouwd met waardevolle lessen voor bestuur en beleid.


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_2_180’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022