platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Rapport

Slim binnenstedelijk ontwikkelen in een nieuwe realiteit

Slim binnenstedelijk ontwikkelen in een nieuwe realiteit

Lessen uit de praktijk van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en een veranderende bestuurlijke rol

23 okt 2013 - De woonconsument is kritischer dan ooit. Niet vreemd, de kredietcrisis heeft vijf jaar later nog steeds een weerslag op de woningmarkt in Nederland. Dit brengt nieuwe opgaven in de ontwikkeling. De sturende overheid verandert in toenemende mate in een faciliterende overheid. De Nederlandse stedenbouw wordt maatschappelijk opnieuw gepositioneerd. Dit geeft onduidelijkheden en vragen, maar ook nieuwe kansen voor nieuwe, bottom-up kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Maar wat is dan precies de rol en de taak van de overheid? Wat is een faciliterende overheid? Welke innovaties zijn al bedacht om in deze werkelijkheid te sturen en te ondersteunen?

In het boekje Smart Talks worden vijf vernieuwende praktijkvoorbeelden beschouwd met waardevolle lessen voor bestuur en beleid.

Blijf op de hoogte