Thumb_Stad en kapitaal_2_180

Slim binnenstedelijk ontwikkelen in een nieuwe realiteit

23 oktober 2013

1 minuut

Onderzoek De woonconsument is kritischer dan ooit. Niet vreemd, de kredietcrisis heeft vijf jaar later nog steeds een weerslag op de woningmarkt in Nederland. Dit brengt nieuwe opgaven in de ontwikkeling. De sturende overheid verandert in toenemende mate in een faciliterende overheid. De Nederlandse stedenbouw wordt maatschappelijk opnieuw gepositioneerd. Dit geeft onduidelijkheden en vragen, maar ook nieuwe kansen voor nieuwe, bottom-up kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Maar wat is dan precies de rol en de taak van de overheid? Wat is een faciliterende overheid? Welke innovaties zijn al bedacht om in deze werkelijkheid te sturen en te ondersteunen?

Lessen uit de praktijk van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en een veranderende bestuurlijke rol

In het boekje Smart Talks worden vijf vernieuwende praktijkvoorbeelden beschouwd met waardevolle lessen voor bestuur en beleid.


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_2_180’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024