platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Parkeerplaats_Photo by Omer Rana on Unsplash

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan vrijkomt, kan gebruikt worden om meer woningen te bouwen of de openbare ruimte op een groene en kwalitatief hoogwaardige manier in te richten. Dit blijkt uit onderzoek van MuConsult en Rho in opdracht van de provincie Noord-Holland.

In de studie ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’ is het parkeerbeleid onderzocht van gemeenten in Noord-Holland. De hoofdstad is niet meegenomen in het onderzoek. Aan 6 gemeenten is in het bijzonder aandacht besteed: Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend.

Creatief kijken

Als in de nieuwbouwplannen van deze zes gemeenten alternatieven voor de auto worden geboden, zijn volgens de onderzoekers 8.100 minder plekken nodig dan waarin standaard wordt voorzien. Zo kan het gebruik van deelauto’s en -fietsen gefaciliteerd worden, meer samenhangend P+R-beleid worden toegepast en het parkeerbeleid anders worden ingericht, bijvoorbeeld door minder vergunningen uit te geven.

Het onderzoek biedt gemeenten denkrichtingen en handvatten voor hun planvorming. Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Cees Loggen: “De openbare ruimte is schaars, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een plek kun je maar één keer gebruiken: om te parkeren, maar ook om te wonen of in het groen te recreëren. We zien dat met name bij ov-knooppunten de standaard parkeernormen van gemeenten wel wat soepeler kunnen. Ik hoop dat gemeenten, met dit onderzoek in de hand, creatief kijken naar hoe ze het beste kunnen aansluiten bij de wensen en behoefte van de mensen die in nieuwbouw rond ov-knooppunten gaan wonen.” 

Timing

In het onderzoek geeft 90% van de gemeenten aan dat met een goede onderbouwing kan worden afgeweken van de parkeernorm die een vast aantal parkeerplaatsen per woning voorschrijft. Dit kan bijvoorbeeld doordat de parkeervraag is onderzocht, de haalbaarheid van de parkeernorm wordt onderbouwd of doordat er goede alternatieven zijn voor de auto en parkeerplaats voor de deur. De praktijk leert dat dit nog te weinig gebeurt, en dat gebiedsontwikkelaars en gemeenten meer rekening kunnen houden met de specifieke behoeften op locatie. 

Het onderzoek is uitgevoerd voor de coronacrisis. Omdat reizen met het openbaar vervoer beperkt werd, zijn mensen de afgelopen tijd afhankelijker geworden van de auto. Daar staat tegenover dat mensen meer thuis zijn gaan werken. MuConsult en Rho gaan er daarom vanuit dat de coronacrisis beperkt effect heeft op de onderzoeksresultaten.

Cover: Omer Rana on Unsplash

Dit bericht verscheen eerder op de website van de provincie Noord-Holland