Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Slim stedenbouwkundig rekenprogramma: Citymaker

10 juli 2012

2 minuten

Op 6 juli 2012 introduceert Citymakergroep het eerste interactieve stedenbouwkundige rekenprogramma: Citymaker. De coöperatie van Keizerrijk Architecten, Procap, Stipo, Stadkwadraat, Sumcity en Techniplan is ontstaan uit de behoefte om het planproces in gebiedsontwikkelingen sneller, (kosten-)efficiënter en eenvoudiger te laten verlopen. Het rekenprogramma neemt de gebruiker aan de hand van referentiegebieden en karakters stap voor stap mee in het bepalen van een programma van eisen voor een plangebied. Het basisplan dat zo, zonder ook maar één lijn te tekenen ontstaat, kan vervolgens geheel op maat worden aangepast.

Sneller, efficiënter en eenvoudiger ontwikkelen met aangepast planproces: eerst rekenen dan tekenen

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed is gerekend, kost veel tijd en geld. Die tijd en dat geld is er op dit moment simpelweg niet. Het slim berekenen van een gebiedsontwikkeling met Citymaker maakt het al in de initiatiefase mogelijk om te toetsen of en zo ja welke varianten van een plan haalbaar zijn. Onder meer door de module voor ruimtegebruik die het programma bevat. Daarmee wordt de ruimtebehoefte voor alle planonderdelen nauwkeurig vastgesteld.

Wonen, werken, leven

Zonder te tekenen krijgt de gebruiker snel en eenvoudig inzicht in het plangebied aan de hand van modules als werken, bevolkingssamenstelling of onderwijs. Planonderdelen zoals wonen, winkelen en voorzieningen kunnen tegen elkaar worden uitgewisseld en worden gemixt. Automatisch worden bijvoorbeeld de parkeeraantallen bepaald, net als de gevolgen van de ruimtebehoefte van dat parkeren. Parallel aan het bepalen van het programma worden ook energie, financiën, afval, water en bewoners doorgerekend. Alles staat met elkaar in verband: als je aan een van de knoppen draait, zie je direct wat dat betekent voor de andere planonderdelen. Met het programma blijft de gewenste kwaliteit uit de startfase overeind, bovendien geeft het een sluitend resultaat. Als een onderdeel zoals de woonfunctie wijzigt, wordt de bijbehorende parkeerbalans automatisch aangepast.

Afstemming belangen

Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Ook voorziet het rekenprogramma in een betere afstemming van belangen. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.

Citymaker laat zich het beste uitleggen in een demonstratie, zie www.citymaker.nl.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022