Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Slim stedenbouwkundig rekenprogramma: Citymaker

10 juli 2012

2 minuten

Op 6 juli 2012 introduceert Citymakergroep het eerste interactieve stedenbouwkundige rekenprogramma: Citymaker. De coöperatie van Keizerrijk Architecten, Procap, Stipo, Stadkwadraat, Sumcity en Techniplan is ontstaan uit de behoefte om het planproces in gebiedsontwikkelingen sneller, (kosten-)efficiënter en eenvoudiger te laten verlopen. Het rekenprogramma neemt de gebruiker aan de hand van referentiegebieden en karakters stap voor stap mee in het bepalen van een programma van eisen voor een plangebied. Het basisplan dat zo, zonder ook maar één lijn te tekenen ontstaat, kan vervolgens geheel op maat worden aangepast.

Sneller, efficiënter en eenvoudiger ontwikkelen met aangepast planproces: eerst rekenen dan tekenen

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed is gerekend, kost veel tijd en geld. Die tijd en dat geld is er op dit moment simpelweg niet. Het slim berekenen van een gebiedsontwikkeling met Citymaker maakt het al in de initiatiefase mogelijk om te toetsen of en zo ja welke varianten van een plan haalbaar zijn. Onder meer door de module voor ruimtegebruik die het programma bevat. Daarmee wordt de ruimtebehoefte voor alle planonderdelen nauwkeurig vastgesteld.

Wonen, werken, leven

Zonder te tekenen krijgt de gebruiker snel en eenvoudig inzicht in het plangebied aan de hand van modules als werken, bevolkingssamenstelling of onderwijs. Planonderdelen zoals wonen, winkelen en voorzieningen kunnen tegen elkaar worden uitgewisseld en worden gemixt. Automatisch worden bijvoorbeeld de parkeeraantallen bepaald, net als de gevolgen van de ruimtebehoefte van dat parkeren. Parallel aan het bepalen van het programma worden ook energie, financiën, afval, water en bewoners doorgerekend. Alles staat met elkaar in verband: als je aan een van de knoppen draait, zie je direct wat dat betekent voor de andere planonderdelen. Met het programma blijft de gewenste kwaliteit uit de startfase overeind, bovendien geeft het een sluitend resultaat. Als een onderdeel zoals de woonfunctie wijzigt, wordt de bijbehorende parkeerbalans automatisch aangepast.

Afstemming belangen

Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Ook voorziet het rekenprogramma in een betere afstemming van belangen. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.

Citymaker laat zich het beste uitleggen in een demonstratie, zie www.citymaker.nl.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024