2014.01.28_Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling_660

Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling

28 januari 2014

2 minuten

Nieuws Na vier succesvolle edities volgt op 27 maart aanstaande de jubileumeditie van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling. Verzorgingsstad in wording, serieuze energietransitie, veranderingen in de retail: majeure veranderingen met grote ruimtelijke impact.

Hoe kan gebiedsontwikkeling deze veranderingen accommoderen?

Chris Kuijpers (IenM) belicht de nationale en internationale ontwikkelingen rond energie. Het concreet vormgeven aan de opgave van het vergroten van het aandeel duurzame energie heeft een forse impact op het gebruik van de ruimte, wat nog niet breed lijkt te zijn doorgedrongen in de maatschappij. Renewables zijn in ons geval met name wind- en bio-energie, en beide leggen een fors beslag op de ruimte. Die impact op de ruimte moet worden vormgegeven en begeleid, stelt Chris Kuijpers, DG bij het Ministerie van I en M. (Lees het verslag over het Congres Duurzame Gebiedsontwikkeling 1, 2).

De Europese Commissie deed vorige week een voorstel voor forse doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgas moet in 2030 met 40 procent zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2030 zou dan 27 procent van de opgewekte energie in Europa duurzaam zijn. De Europese Commissie wil met duidelijke doelstellingen investeerders vertrouwen geven om geld te steken in nieuwe technologieën voor het opwekken van duurzame energie. Het voorstel is erop gericht om consumenten betaalbare energie te leveren en de Europese afhankelijkheid van energie-import te verminderen. Ook moeten investeringen in duurzame energie meer banen opleveren. Meer dan 40 procent van alle opgewekte duurzame energie in Nederland komt van agrarische ondernemers, reageert Harry Kager namens LTO op het voorstel van de EC. 'Voor agrarische ondernemers die aan de gang willen op het gebied van energie en klimaat biedt een uitdagend beleid wellicht kansen, maar aan de andere kant moeten doelstellingen ook realistisch blijven.'

In de middag is aandacht voor deze opgave in de casus Veenhuizen, een voormalige Drentse dwangkolonie met nog twee gevangenissen en ruim 100 rijksmonumenten Via een Green Deal wordt een slimme combinatie van doelstellingen onderzocht: nieuw detentieconcept, energiebesparing en duurzame energie, natuur- en landschapsbeheer en regionale economie. Het is de bedoeling dat in Veenhuizen energie wordt opgewekt met hout uit eigen omgeving. Er heeft zich al een netwerk gevormd van lokale en regionale bos-, natuur- en landschapsbeheerders die hout willen leveren. Tevens aandacht voor nieuwe, verrassende combinaties in de Design Deal, die zorgen voor nieuw elan. Denk mee over nieuw gebruik van het erfgoed in een omgeving met een nominatie voor een plek op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Sprekers tijdens deze sessie:
Hans-Lars Boetes, Senior adviseur Gebiedsontwikkeling Dienst Landelijk Gebied
Wim de Bruijn, Projectmanager Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Johan Panman, Projectleider Gemeente Noordenveld
Krijn Troost, Senior portefeuillemanager Rijksgebouwendienst Directie Vastgoed

Geïnteresseerd? Kom naar de jubileumeditie van het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014, 27 maart a.s. in de Galgenwaard in Utrecht.

Zie ook:

- #Energie voor de artikelen over dit onderwerp op Gebiedsontwikkeling.nu
- Meer info over de Green Deal
- Meer info over Veenhuizen


Cover: ‘2014.01.28_Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling_660’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024