2014.01.28_Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling_660

Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling

28 januari 2014

2 minuten

Nieuws Na vier succesvolle edities volgt op 27 maart aanstaande de jubileumeditie van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling. Verzorgingsstad in wording, serieuze energietransitie, veranderingen in de retail: majeure veranderingen met grote ruimtelijke impact.

Hoe kan gebiedsontwikkeling deze veranderingen accommoderen?

Chris Kuijpers (IenM) belicht de nationale en internationale ontwikkelingen rond energie. Het concreet vormgeven aan de opgave van het vergroten van het aandeel duurzame energie heeft een forse impact op het gebruik van de ruimte, wat nog niet breed lijkt te zijn doorgedrongen in de maatschappij. Renewables zijn in ons geval met name wind- en bio-energie, en beide leggen een fors beslag op de ruimte. Die impact op de ruimte moet worden vormgegeven en begeleid, stelt Chris Kuijpers, DG bij het Ministerie van I en M. (Lees het verslag over het Congres Duurzame Gebiedsontwikkeling 1, 2).

De Europese Commissie deed vorige week een voorstel voor forse doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgas moet in 2030 met 40 procent zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2030 zou dan 27 procent van de opgewekte energie in Europa duurzaam zijn. De Europese Commissie wil met duidelijke doelstellingen investeerders vertrouwen geven om geld te steken in nieuwe technologieën voor het opwekken van duurzame energie. Het voorstel is erop gericht om consumenten betaalbare energie te leveren en de Europese afhankelijkheid van energie-import te verminderen. Ook moeten investeringen in duurzame energie meer banen opleveren. Meer dan 40 procent van alle opgewekte duurzame energie in Nederland komt van agrarische ondernemers, reageert Harry Kager namens LTO op het voorstel van de EC. 'Voor agrarische ondernemers die aan de gang willen op het gebied van energie en klimaat biedt een uitdagend beleid wellicht kansen, maar aan de andere kant moeten doelstellingen ook realistisch blijven.'

In de middag is aandacht voor deze opgave in de casus Veenhuizen, een voormalige Drentse dwangkolonie met nog twee gevangenissen en ruim 100 rijksmonumenten Via een Green Deal wordt een slimme combinatie van doelstellingen onderzocht: nieuw detentieconcept, energiebesparing en duurzame energie, natuur- en landschapsbeheer en regionale economie. Het is de bedoeling dat in Veenhuizen energie wordt opgewekt met hout uit eigen omgeving. Er heeft zich al een netwerk gevormd van lokale en regionale bos-, natuur- en landschapsbeheerders die hout willen leveren. Tevens aandacht voor nieuwe, verrassende combinaties in de Design Deal, die zorgen voor nieuw elan. Denk mee over nieuw gebruik van het erfgoed in een omgeving met een nominatie voor een plek op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Sprekers tijdens deze sessie:
Hans-Lars Boetes, Senior adviseur Gebiedsontwikkeling Dienst Landelijk Gebied
Wim de Bruijn, Projectmanager Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Johan Panman, Projectleider Gemeente Noordenveld
Krijn Troost, Senior portefeuillemanager Rijksgebouwendienst Directie Vastgoed

Geïnteresseerd? Kom naar de jubileumeditie van het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014, 27 maart a.s. in de Galgenwaard in Utrecht.

Zie ook:

- #Energie voor de artikelen over dit onderwerp op Gebiedsontwikkeling.nu
- Meer info over de Green Deal
- Meer info over Veenhuizen


Cover: ‘2014.01.28_Slimme energieconcepten op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling_660’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023