2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

3 september 2014

2 minuten

Nieuws De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) heeft PBL-directeur prof. dr. Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van de IABR-2016. Maarten Hajer zal deze functie vervullen naast zijn werk als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het thema voor de IABR-2016 is The Next Economy. Eerder dit jaar verscheen het boek 'Smart about Cities - visualising the challenge for 21st century urbanism' van Maarten Hajer en Ton Dassen (PBL). In dit boek houden de auteurs een pleidooi voor een bredere benadering van Smart Cities. De Smart City gaat uit van innovatieve en vooral efficiëntere stedelijke planning, maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

De wereld staat voor een ongekende verstedelijkingsopgave. Een slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In vijftig infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Het boek 'Smart about Cities’ roept op tot een ‘globally networked urbanism’ (een ‘mondiale-netwerkstedenbouw’), waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen en steden nadrukkelijker van elkaar kunnen leren.

Zie ook:


Cover: ‘2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023