2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

3 september 2014

2 minuten

Nieuws De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) heeft PBL-directeur prof. dr. Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van de IABR-2016. Maarten Hajer zal deze functie vervullen naast zijn werk als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het thema voor de IABR-2016 is The Next Economy. Eerder dit jaar verscheen het boek 'Smart about Cities - visualising the challenge for 21st century urbanism' van Maarten Hajer en Ton Dassen (PBL). In dit boek houden de auteurs een pleidooi voor een bredere benadering van Smart Cities. De Smart City gaat uit van innovatieve en vooral efficiëntere stedelijke planning, maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

De wereld staat voor een ongekende verstedelijkingsopgave. Een slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In vijftig infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Het boek 'Smart about Cities’ roept op tot een ‘globally networked urbanism’ (een ‘mondiale-netwerkstedenbouw’), waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen en steden nadrukkelijker van elkaar kunnen leren.

Zie ook:


Cover: ‘2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024