2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

3 september 2014

2 minuten

Nieuws De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) heeft PBL-directeur prof. dr. Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van de IABR-2016. Maarten Hajer zal deze functie vervullen naast zijn werk als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het thema voor de IABR-2016 is The Next Economy. Eerder dit jaar verscheen het boek 'Smart about Cities - visualising the challenge for 21st century urbanism' van Maarten Hajer en Ton Dassen (PBL). In dit boek houden de auteurs een pleidooi voor een bredere benadering van Smart Cities. De Smart City gaat uit van innovatieve en vooral efficiëntere stedelijke planning, maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

De wereld staat voor een ongekende verstedelijkingsopgave. Een slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In vijftig infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Het boek 'Smart about Cities’ roept op tot een ‘globally networked urbanism’ (een ‘mondiale-netwerkstedenbouw’), waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen en steden nadrukkelijker van elkaar kunnen leren.

Zie ook:


Cover: ‘2014.09.03_Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld_660px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023