summer street

ENGIE's Smart City (deel 2): Denken vanuit waarde voor iedereen

3 september 2010

4 minuten

Nieuws Met een snel groeiende bevolking en gerelateerde energievraag staan we voor uitdagingen om onze wereld leefbaar en duurzaam te maken. Hiervoor zijn technische en sociale innovaties nodig, welke samenkomen in een Smart City. Deze gebieden vergroten welzijn en welvaart door duurzaam te investeren in mens, infrastructuur en technologie. In het tweede deel van een tweedelige artikelreeksgaat ENGIE in op de invloed die zij kan hebben als het gaat om Smart Cities, energievoorzieningen en infrastructuur.

ENGIE heeft haar eigen redenen om steden slimmer te maken. Dit is geïnspireerd door de waarden en sociale betrokkenheid, maar ook omdat herkend wordt waar de wereld van de energie en hulpbronnen naartoe gaat, zoals in het eerste deel van deze serie besproken. Sinds begin 2016 opereren GDF Suez Nederland en Cofely Nederland onder dezelfde naam ENGIE, en vormen daarmee een unieke combinatie van kennis en ervaring welke decentrale energie-gerelateerde diensten aanbiedt. De ENGIE groep heeft veel ervaring met het leggen van verbindingen tussen verschillende technologieën en de bijbehorende infrastructuur, waarmee totaaloplossingen gemaakt worden. Voor innovaties wordt gebruik gemaakt van het eigen R&D centrum in Frankrijk, en ENGIE is ook actief partner van start-up communities zoals YESDelft en Rockstart. Middels prestatiecontracten maakt ENGIE haar oplossingen waar, en neemt daarmee de leiding in de energietransitie.

De organisatie werkt hierbij samen met alle belanghebbenden naar een roadmap die maatwerk oplossingen biedt. De energietransitie is een enorme uitdaging, en ENGIE denkt dat hiervoor nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn. Het gaat daarbij om samenwerking met de bewoners, maar ook met overheden en technologie partners. Dat kunnen ook partijen zijn die in andere projecten een concurrent zijn, maar in dit project juist erg aanvullend zijn. Om een succesvol project op te leveren gaat het niet om het afwentelen van risico’s op de ander. Het gaat er om te zorgen dat degene die het risico het beste kent en kan dragen, dat ook gaat doen.

Dilemma’s

Het creëren van een Smart City biedt veel mogelijkheden, maar stelt overheden ook voor dilemma’s. Hoe verzilver je de kansen die big data biedt zonder afbreuk te doen aan de privacy van burgers en ondernemers? Hoe werk je als overheid succesvol samen met bedrijven en kennisinstellingen en hoe gaat dit samen met de verplichting tot aanbesteden? Waar houd je regie als overheid en waar geef je juist de ruimte aan de markt? En misschien wel de belangrijkste, hoe kom je tot slimme oplossingen die beklijven?

Gedrag veranderen is net zo moeilijk als nieuwe techniek ontwikkelen. Daarbij is er vaak niet één opdrachtgever, maar zijn er meerdere belanghebbenden die invloed hebben op de start van een project, en op de waarde die gecreëerd is – niet in de laatste plaats omdat de burgers zelf door het al dan niet gebruiken van technologie het succes bepalen.

Het is een zeer complex stakeholdersgebied met verschillende rollen in het krachtenveld, waarbij macht niet alleen tot uitdrukking komt via positie en assets maar ook door urgentie en legitimiteit. Verschillende partijen hebben verschillende belangen (split incentive); soms tegengesteld, altijd moeilijk. Creativiteit is nodig om meerdere geldstromen te ontsluiten, en dit vraagt een integrale aanpak tussen partijen en producten/diensten.

Conclusie

Samen met haar klanten realiseert ENGIE gedurfde en integrale oplossingen. Techniek is de basis van het bedrijf, en is daarom nooit de beperking. In de uitdagingen van de energietransitie zijn het ook niet de kosten die de beperken opleggen – maar wel het zoeken naar de juiste waardering van de oplossing bij alle partijen. Daarvoor is een integrale en collectieve benadering nodig waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn.

Het ontwikkelen naar een Smart City vraagt daarom durf om samen te werken op een nieuwe wijze, met een langere horizon en denkend vanuit de waarde voor alle betrokken. De huidige processen en organisaties zijn vaak niet ingericht op circulaire of integrale oplossingen. De energietransitie vraagt inzet van ons allen. Durven we dit te veranderen?


ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Energie en ENGIE  Services. ENGIE Nederland is een toonaangevende energie en services groep met 6400 medewerkers. Wij zijn de partij die vooroploopt en die, dankzij innovatieve en duurzame energieoplossingen, de energietransitie ook echt waarmaakt. Wij geven richting aan deze verandering en helpen klanten (bedrijven, instellingen en consumenten) de stap van fossiel naar 100% duurzaam en de beweging naar decentralisatie zo snel en kostenefficiënt te maken. 


Bron: duurzaamgebouwd.nl


Cover: ‘summer street’Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024