2015.09.17_Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020(0)

Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020

17 september 2015

4 minuten

Nieuws De omzet die gegenereerd wordt door ‘Smart Cities’ – steden met technologische ecosystemen van Internet of Things apparaten – zal naar verwachting de komende jaren met bijna 14% toenemen. Volgens onderzoek van Arthur D. Little zal de omzet tegen 2020 meer dan $2 biljoen bedragen, en kunnen Smart Cities helpen om de BBP-groei te verhogen naar 15%. In het rapport wordt de ontwikkeling van Smart Cities besproken en leveren de onderzoekers enkele cruciale succesfactoren voor een volledig ‘verbonden’ stad.

Aangezien de wereldpopulatie steeds meer richting de steden trekt, zal het inwoneraantal van stedelijke gebieden de komende decennia blijven toenemen. De verregaande urbanisatie brengt vraagstukken en uitdagingen met zich mee voor het stedelijke ecosysteem – van huisvesting en verkeersmanagement tot de volksgezondheid en onderwijs. Een van de trends die mogelijk antwoord kan bieden op een deel van de vraagstukken, is de opkomst van Smart Cities. Smart Cities benutten een aantal nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld op het gebied van Internet of Things ecosystemen, die een grote verscheidenheid aan diensten en oplossingen kunnen bieden aan hun inwoners.

Slimmere steden

Volgens recente data is het aantal Smart Cities wereldwijd in rap tempo aan het toenemen. Meer dan 100 steden zijn momenteel smart city concepten aan het invoeren. De meeste ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden zijn onder andere Big Data-gedreven dienstverlening of het aanleveren van informatie aan de private sector om ‘open’ Smart City diensten te ontwikkelen.

Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 1

‘Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 1’


Ook de investeringen in Smart Cities zijn toegenomen, en in het bijzonder zijn het de lokale overheden die in de modernisering van woon- en sociale infrastructuur (bijv. woonwijken en scholen) investeren. “Momenteel wordt de meerderheid van de Smart City investeringen gedaan in Smart Grids, de vermindering van CO2-emissie, publieke internetverbinding (bijv. gratis Wi-Fi) en Building Automation”, vertelt Ansgar Schlautmann, Global Head van het Innovative Business Designs Competence Centre van Arthur D. Little en medeauteur van het onderzoeksrapport.

Het onderzoek toont aan dat als gevolg van de continue investeringen, de jaarlijkse omzetgroei van Smart Cities de komende vijf jaar wereldwijd naar verwachting 13,9% zal bedragen. Hierdoor zal de gecombineerde omzet van deze ‘slimme’ steden tegen 2020 aanzwellen tot $2 biljoen.

Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 2

‘Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 2’


Ontwikkeling van Smart Cities

“Geen enkel Smart City ontwerp is hetzelfde. We hebben meerdere steden wereldwijd met elkaar vergeleken en ontdekt dat zij zich in verschillende fases bevinden op de ontwikkelingscurve van geïntegreerde Smart City netwerken”, legt Schlautmann uit.

In de eerste fase van de ontwikkeling investeren steden, volgens het onderzoek, voornamelijk in marketing, om zo het imago van de stad te verbeteren en te zorgen voor momentum en bewustzijn. Steden die zich momenteel in deze fase bevinden zijn bijvoorbeeld Bern, Frankfurt en Atlanta. In de tweede fase worden vaak de eerste versnipperde pilots uitgevoerd met Smart City applicaties, maar blijven grootschalige implementaties van de technologie nog uit (bijv. Berlijn en Dublin). Uiteindelijk kunnen steden deze concepten uitwerken in verticale Smart City initiatieven, zoals gebeurd is in Helsinki, Wenen en Luxemburg – de ontwikkelingen volgen echter meestal een ‘Silo’-benadering en bieden meestal nog geen end-to-end ondersteuning aan inwoners.

Steden die de volledige potentie van ‘Smartness’ willen ontketenen volgen daarentegen een ‘platform’-benadering. Deze benadering fungeert als aandrijving en coördinator tussen de verschillende verticale niveaus van de stad, waardoor het mogelijk gemaakt wordt om meer betekenisvolle informatie te verzamelen en diensten aan te bieden op meerdere niveaus. Steden die zich in deze fase bevinden zijn onder andere Nanjing, Manchester, Valencia en Seoul.

Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 3

‘Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020 - Afbeelding 3’


Succesfactoren

Volgens het onderzoek zijn er een aantal factoren die kunnen bijdragen aan een hoog BBP in de betreffende steden en regio’s. Een volledig geïntegreerde smart city layout kan een extra 15% aan BBP-groei opleveren. Om dit te realiseren moeten de steden een overkoepelende strategie ten uitvoer brengen die de verticale initiatieven van verschillende stakeholders met elkaar verbindt in een enkel platform. Dit platform moet er voor ontworpen zijn om deze initiatieven in de gehele stad op horizontale wijze door te ontwikkelen.

“Steden die nadenken over de uitbreiding van hun diensten zouden zich vanaf het begin moeten richten op de ‘horizontale’ platformbenadering. Ervaring leert dat achteraf de aansturing van sterke verticale aanbiedingen binnen de stad extreem lastig is”, concludeert Schlautmann.

Om vroegtijdig een dergelijk platform op te zetten zouden lokale overheden volgens het adviesbureau moeten investeren in een actieve top-down strategie. Het doel is een samenhangend en volledig geïntegreerd platform waarbij de initiatieven stapsgewijs worden doorgevoerd – van de meest cruciale behoeften tot de initiatieven die minder direct nodig zijn. Het aangaan van strategische partnerships met relevante initiateven kan de juiste tools en vaardigheden voor een stad beschikbaar maken om zelf ook relevante projecten op te zetten. Tot slot moeten steden hun inwoners op de hoogte stellen van het soort projecten en de aanwezige beschikbare tools, die burgers kunnen gebruiken om hun dagelijkse activiteiten te verbeteren.

Zie ook:


Cover: ‘2015.09.17_Smart City marktomzet groeit naar 2 biljoen in 2020(0)’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023