2015.12.14_Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam

Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam

17 december 2015

5 minuten

Verslag Met de intentie om samen in te zetten op slimme logisitieke hubs buiten de stad, slimmere verkeersstromen en schoner verkeer in de regio van Amsterdam, heeft de Amsterdam Economic Board de bijeenkomst Catch up: Urban Mobility georganiseerd.

Catch Up: Urban Mobility, RAI Amtrium

Wethouder Economie gemeente Amsterdam en boardlid Kajsa Ollongren opent de bijeenkomst met de laatste (board)ontwikkelingen. De board focust zich op vijf maatschappelijke uitdagingen, waarvan er één mobiliteit is. Lucas Vos (boardlid) is samen met Cathelijne Hermans trekker van dit thema. De ambitie is dat het stadsvervoer in 2025 geheel CO2 neutraal zal zijn, want hoe beter het gaat met de economie, hoe drukker het zal worden. Verkeer en vervoer moet passen bij de beperkte ruimte die er is, dus het moet slimmer en schoner.

De bijeenkomst werd gestart met een paneldiscussie over maatschappelijke uitdagingen in de praktijk, wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens deelt zijn visie over mobiliteit, twee ondernemers vertellen wat hun innovatieve oplossingen zijn voor stedelijke distributie en docent City Logistics Walther Ploos van Amstel sluit af met concrete thema’s binnen Urban mobility en de sta(n)d van de toekomst.

Elon Musk's Hyperloop

Veel meer slimme oplossingen nodig

Eén van de sprekers Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Amsterdam, sprak over zijn mobiliteitsuitdagingen. Het grootste doel is om in 2020 op drie tracés in de wereld de Hyperloop te gebruiken, hoogstwaarschijnlijk wordt de eerste van Los Angeles tot San Francisco. Die reis wordt in 30 minuten afgelegd. De Hyperloop is bedacht als transportsysteem in een luchtdrukbuis, waarbij mensen en goederen door buizen getransporteerd worden. Dit transportsysteem is één van de oplossingen die gaat helpen om de economische groei te handelen. Ook vindt de wethouder dat er moet iets moet worden gedaan aan files. Volgens de TU Eindhoven moet er geïnvesteerd worden in infrastructuur om steden niet vast te laten lopen. Het gaat goed met Amsterdam, maar het is de kunst om het zo te houden. Dat is de uitdaging. Tevens moet de mobiliteitsvraag in goede banen worden geleid. De toegenomen mobiliteitsvraag kan niet alleen worden opgelost door extra auto’s. Het is overigens niet alleen een mobiliteitsprobleem, maar ook een ruimteprobleem. De uitdaging ligt in het creëren van ruimte. Een mogelijkheid is geparkeerde auto’s ondergronds of aan de rand van de stad te brengen. Overgebleven openbare ruimte kan gebruikt worden voor voetgangers en fietsers.

Concluderend zijn er volgens wethouder Pieter Litjens veel slimme oplossingen nodig: Eén oplossing is er niet. Er moeten heel veel verschillende oplossingen komen en hiervoor moet men samenwerken. Emissievrij is belangrijk, maar er is meer nodig, zoals zelfrijdende auto’s, deel auto’s, deel fietsen, slimmer OV dat in speelt op individuele behoeften, schone en slimme distributie in stad en regio en nog veel meer.

Maatschappelijke uitdagingen in de praktijk

Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam - Afbeelding 1

Lucas Vos, Marlies Steinebach en Henk Markerink. Beeld door Monique Kooijmans.

‘Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam - Afbeelding 1’


Lucas Vos heeft zich bezig gehouden met massatransport en is tevens directeur van FloraHolland, een coöperatie van 4500 tuinders. FloraHolland alleen vervoert al circa 5 á 6 miljoen 'stelen' per dag. Dit resulteert in meer dan 10.000 vrachtwagenbewegingen per dag. Op bepaalde momenten is 40% van het vervoer op A4 gerelateerd aan sierteelt. De uitdaging voor Lucas is hoe je dat bloemetje op drie hoog achter in de stad krijgt, vooral nu aankopen steeds meer digitaal zullen worden.

Voor Marlies Steinebach, commercieel manager RAI Amsterdam, zijn er drie voornaamste uitdagingen. De eerste uitdaging is de opbouw van een beurs in de RAI Amsterdam, waarbij vrachtverkeer het gebouw in en uit moet. Hierbij is een mogelijke oplossing het gebruik van bufferzones voor vrachtwagens buiten de RAI.
Een tweede uitdaging is het type product dat de RAI in en uit moet komen. Een groot voorbeeld is het vervoer van boten naar en uit de RAI voor de Hiswa Amsterdam Boat Show samen met Helitech (International Helicopter Exhibition), waarbij helikopters de RAI in moeten vliegen. Er moeten tramlijnen omgelegd worden voor dit soort grote evenementen.
De derde uitdaging: Hoe krijgt de RAI evenementen binnen? Hoe kan het potentiele klanten overtuigen dat ze hierheen moeten komen? En wie betaald dit?

Amsterdam Arena: Open innovation challenge

Henk Markerink, algemeen directeur Amsterdam ArenA, vertelt over de open innovation call: deze call is op 10 december uitgegaan op verschillende thema’s. Dit thema is mobiliteit. Op de dag van de Catch Up was er een o.a. voetbalwedstrijd gaande met 50.000 mensen in de Arena, tevens 15.000 mensen in de Ziggodome, plus 5.000 in de Heineken Music Hall en 40.000 die werken in Amsterdam Zuid-Oost en naar huis gaan. Dit is een enorme logistieke operatie, die zeker aantal keer per maand plaatsvindt. Het gaat momenteel goed, openbaar vervoer is goed geregeld en de ring ook. De KNVB organiseert de wedstrijden alleen nog in de Arena, vanwege de goede mobiliteit en ligging. Amsterdam doet het goed, maar het kan innovatiever. Hiervoor is het Innovation Center opgericht om samen te innoveren. De uitdaging van mobiliteit volgens Henk is het garanderen ervan in de toekomst. Vandaar de open call aan iedereen die mee wil denken over een vijftal thema’s, waaronder één dus mobiliteit.

Innovatieve oplossingen voor stedelijke distributie

Bubble Post is gespecialiseerd in stedelijke distributie door middel van ecologische voertuigen. Het IT-systeem berekent de meest efficiënte route voor de te leveren goederen en voorziet het meest geschikte ecologische voertuig.

TransMission is het grootste samenwerkingsverband van zelfstandige transport- en distributiebedrijven in Nederland en België. Voor Amsterdam hebben zij de Cargohopper, voor zero-emission fijnmazige binnenstadsdistributie, ontwikkeld. Dit is een innovatief idee vanwege de mogelijkheid om kilometers en dure uren terug te dringen. Het is dus slimmer, schoner en publieksvriendelijker.

Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam - Afbeelding 2

Walther Ploos van Amstel. Beeld door Monique Kooijmans.

‘Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam - Afbeelding 2’


Urban mobility en de sta(n)d van de toekomst

Tot slot heeft Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met kerngroep Ger Baron (CTO gemeente Amsterdam), AMS, VU en andere partners concrete lijsten opgesteld met de volgende grote thema’s en uitdagingen:

• Van aanbod naar vraaggestuurd
• Van unimodaal naar synchromodaal
• Van fossiele naar alternatieve brandstoffen
• Van bezit naar delen
• Van gesloten naar open data
• Van fysiek naar connected: internet of things
• Van gecentraliseerde naar distributieve netwerken
• Van inschatting naar real time informatie
• Van blind naar helderziend

De volgende onderwerpen zijn gespecificeerd op het thema mobiliteit:

• De voetganger staat centraal
• Lopen, fietsen en OV verbinden
• Slim, stil en schoon vracht- en afvalvervoer (ook over water)
• Cityhubs voor bouw en food
• Autonome voertuigen
• Open data voor verkeersmanagement
• Uber-cargo: openbaar goederenvervoer

Om dit te kunnen realiseren is het nodig om talent te ontwikkelen. Dit is te doen door:

• Het inrichten van waardeketens
• Succesvol allianties opzetten
• Samen integraal plannen
• Inzetten van ICT
• Succesvol invoeren van innovaties: Passie voor mensen
• De regio als grote ‘living lab’

Beeld bovenaan door Monique Kooijmans
Voor meer informatie klik hier.

Zie ook:


Cover: ‘2015.12.14_Smart mobility in Metropoolregio Amsterdam’


devika

Door Devika Parbhoesingh

Consultant at Royal HaskoningDHV


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024