rapport

Smart Small Living

16 mei 2016

2 minuten

Onderzoek De druk op de stad neemt toe. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Naast de kwaliteit van de buurt, dorp of stad vinden mensen ook de kwaliteit van de woning belangrijk. Daarbij zijn veel bestaande woningen gebouwd in een maatschappelijke context uit het verleden. Ze sluiten aan bij oude woonvormen, terwijl trendwijzigingen en daardoor ook woonvormen zouden moeten veranderen. Er is sprake van een grote toename van het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Dit zijn niet alleen de nieuwe stedelingen die de stad gebruiken als verlengstuk van de woningen, maar ook ouderen. Daarnaast is de maatschappij steeds flexibeler, waardoor andere vormen van woningen nodig zijn. In deze verkenning gaan we na wat de mogelijkheden en kansen zijn voor Smart small living.

Klein maar fijn

Smart small living gaat uit van slimmer gebruik van voorzieningen: voor gemeenschappelijk gebruik door medebewoners of gebruik door niet-bewoners. Het beoogd effect: compactere en daarmee betaalbaardere woningen met kwalitatief betere voorzieningen. Door voorzieningen te delen die iemand misschien niet in eigen huis heeft, kan de woonkwaliteit worden verhoogd. De woning is functioneler dan een vergelijkbaar klein appartement zonder gedeelde voorzieningen en goedkoper dan een grotere woning die al deze voorzieningen wel heeft. Dit vergroot het woongenot per vierkante meter woonoppervlak.

Door voorzieningen te delen, is er minder ruimte in de woning nodig. Daarmee krijgt een woning bijna het uiterlijk van een (ruime) hotelkamer en is slimmer gebruik van het meubilair mogelijk. Dit maakt dubbelgebruik van de ruimte mogelijk en zorgt voor een nog kleinere ruimtebehoefte, die weer ten goede komt aan de betaalbaarheid van de woning. Het slimmer omgaan met meubilair en ruimte kent vele voorbeelden en is daarom geen onderdeel van deze verkenning.

Lees meer op platform31.nl

Foto bovenaan: cover rapport 'Smart Small Living'


Cover: ‘rapport’


Maarten Hoorn

Door Maarten Hoorn

Maarten Hoorn is projectleider ruimte bij Platform31 en daar onder meer de projectleider van het programma Stedelijke Transformatie.


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023