rapport

Smart Small Living

16 mei 2016

2 minuten

Onderzoek De druk op de stad neemt toe. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Naast de kwaliteit van de buurt, dorp of stad vinden mensen ook de kwaliteit van de woning belangrijk. Daarbij zijn veel bestaande woningen gebouwd in een maatschappelijke context uit het verleden. Ze sluiten aan bij oude woonvormen, terwijl trendwijzigingen en daardoor ook woonvormen zouden moeten veranderen. Er is sprake van een grote toename van het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Dit zijn niet alleen de nieuwe stedelingen die de stad gebruiken als verlengstuk van de woningen, maar ook ouderen. Daarnaast is de maatschappij steeds flexibeler, waardoor andere vormen van woningen nodig zijn. In deze verkenning gaan we na wat de mogelijkheden en kansen zijn voor Smart small living.

Klein maar fijn

Smart small living gaat uit van slimmer gebruik van voorzieningen: voor gemeenschappelijk gebruik door medebewoners of gebruik door niet-bewoners. Het beoogd effect: compactere en daarmee betaalbaardere woningen met kwalitatief betere voorzieningen. Door voorzieningen te delen die iemand misschien niet in eigen huis heeft, kan de woonkwaliteit worden verhoogd. De woning is functioneler dan een vergelijkbaar klein appartement zonder gedeelde voorzieningen en goedkoper dan een grotere woning die al deze voorzieningen wel heeft. Dit vergroot het woongenot per vierkante meter woonoppervlak.

Door voorzieningen te delen, is er minder ruimte in de woning nodig. Daarmee krijgt een woning bijna het uiterlijk van een (ruime) hotelkamer en is slimmer gebruik van het meubilair mogelijk. Dit maakt dubbelgebruik van de ruimte mogelijk en zorgt voor een nog kleinere ruimtebehoefte, die weer ten goede komt aan de betaalbaarheid van de woning. Het slimmer omgaan met meubilair en ruimte kent vele voorbeelden en is daarom geen onderdeel van deze verkenning.

Lees meer op platform31.nl

Foto bovenaan: cover rapport 'Smart Small Living'


Cover: ‘rapport’


Maarten Hoorn

Door Maarten Hoorn

Maarten Hoorn is projectleider ruimte bij Platform31 en daar onder meer de projectleider van het programma Stedelijke Transformatie.


Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024