platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Smart Small Living

Smart Small Living

rapport

De druk op de stad neemt toe. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Naast de kwaliteit van de buurt, dorp of stad vinden mensen ook de kwaliteit van de woning belangrijk. Daarbij zijn veel bestaande woningen gebouwd in een maatschappelijke context uit het verleden. Ze sluiten aan bij oude woonvormen, terwijl trendwijzigingen en daardoor ook woonvormen zouden moeten veranderen. Er is sprake van een grote toename van het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Dit zijn niet alleen de nieuwe stedelingen die de stad gebruiken als verlengstuk van de woningen, maar ook ouderen. Daarnaast is de maatschappij steeds flexibeler, waardoor andere vormen van woningen nodig zijn. In deze verkenning gaan we na wat de mogelijkheden en kansen zijn voor Smart small living.

Klein maar fijn

Smart small living gaat uit van slimmer gebruik van voorzieningen: voor gemeenschappelijk gebruik door medebewoners of gebruik door niet-bewoners. Het beoogd effect: compactere en daarmee betaalbaardere woningen met kwalitatief betere voorzieningen. Door voorzieningen te delen die iemand misschien niet in eigen huis heeft, kan de woonkwaliteit worden verhoogd. De woning is functioneler dan een vergelijkbaar klein appartement zonder gedeelde voorzieningen en goedkoper dan een grotere woning die al deze voorzieningen wel heeft. Dit vergroot het woongenot per vierkante meter woonoppervlak.

Door voorzieningen te delen, is er minder ruimte in de woning nodig. Daarmee krijgt een woning bijna het uiterlijk van een (ruime) hotelkamer en is slimmer gebruik van het meubilair mogelijk. Dit maakt dubbelgebruik van de ruimte mogelijk en zorgt voor een nog kleinere ruimtebehoefte, die weer ten goede komt aan de betaalbaarheid van de woning. Het slimmer omgaan met meubilair en ruimte kent vele voorbeelden en is daarom geen onderdeel van deze verkenning.

Lees meer op platform31.nl

Foto bovenaan: cover rapport ‘Smart Small Living’

Auteur

Maarten Hoorn
Maarten Hoorn

Projectleider Platform31

Bekijk alle artikelen