Solar Decathlon-team TU Delft neemt deel aan de ‘Olympic Games of sustainable building’  - Afbeelding 1

Solar Decathlon-team TU Delft neemt deel aan de ‘Olympic Games of sustainable building’

28 januari 2014

2 minuten

Nieuws In de zomer van 2014 vindt in Versailles de tweejaarlijkse Solar Decathlon 2014 plaats. Twintig studententeams van over de hele wereld bouwen op locatie een duurzame, energie-neutrale woning. Gedurende twee weken wordt de woning bewoond en gemonitord; het beste project wint. Het studententeam van de TU Delft is doorgedrongen tot de twintig finalisten. TU Delft vertegenwoordigt daarmee Nederland en de Nederlandse bouwwereld in het bijzonder.

Prêt-à-Loger

Prêt-à-Loger

In tegenstelling tot de gebruikelijke futuristische paviljoens heeft het team van de TU Delft met Prêt-à-Loger (‘klaar om in te wonen’) gekozen voor een demonstratie van hoe een gewoon rijtjeshuis energieneutraal kan worden. Op locatie gaat het er spectaculair uitzien. In Versailles wordt een snede uit een woningrijtje nagebouwd, dat middels een nieuwe isolatielaag, glazen kas en innovatieve technieken extreem duurzaam wordt. Met het ontwerp richt Prêt-à-Loger zich op 1,4 miljoen Nederlandse woningen die doorgaans slecht geïsoleerd zijn en in de komende jaren energetisch gerenoveerd moeten worden. Van groot belang voor de bouw en de Nederlandse gebouwde omgeving.

Nieuw elan duurzame renovatie

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Klimaatontwerp & Duurzaamheid, bij de faculteit Bouwkunde, TU Delft is begeleider van het Delftse studententeam. “Meer nog dan het winnen van deze competitie willen we met ons ontwerp een eye-opener zijn voor de bouwwereld. Die kent zoals iedereen weet, zware tijden. In de duurzame renovatie zit nieuw elan. Bedrijven die met ons meedoen helpen mee een nieuwe markt te creëren en profileren zich internationaal als partij die bestaande woningen energieneutraal kan maken.”

Solar Decathlon-team TU Delft neemt deel aan de ‘Olympic Games of sustainable building’  - Afbeelding 1

‘Solar Decathlon-team TU Delft neemt deel aan de ‘Olympic Games of sustainable building’ - Afbeelding 1’


Nederlandse bouwwereld steunt Prêt-à-Loger

Met de toetreding van Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, heeft het Solar Decathlon team een bijzonder sterk Comité van Aanbeveling. Daarmee geven gemeenten, woning¬corpo¬raties, architecten, ingenieursbureaus, duurzame bouwers, aannemers, toeleveranciers en de wetenschap aan dat het energie-neutrale renovatieplan de weg naar de duurzame toekomst is. Bedrijven die het team willen steunen kunnen dit doen door bijdragen in producten, materialen, uren, diensten en natuurlijk geld. Daar staat publiciteit en bekendheid tegenover, evenals nauwe betrokkenheid bij activiteiten en studenten van de TU Delft. Het belangrijkste is wellicht het meewerken aan een project dat de Nederlandse woningmarkt kan veranderen.

Kick-off

Op donderdag 6 februari vindt op de Faculteit Bouwkunde de officiële kick-off plaats van Prêt-à-Loger, in het bijzijn van alle partners en het Comité van Aanbeveling. Media en partijen die geïnteresseerd zijn om mee te doen zijn van harte welkom. Voor meer informatie: events@pretaloger.nl


Cover: ‘Solar Decathlon-team TU Delft neemt deel aan de ‘Olympic Games of sustainable building’ - Afbeelding 1’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023