Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Solids komt tegemoet aan de wens naar meer flexibiliteit en vrijheid

7 september 2011

2 minuten

Nieuws Als Agnes Franzen één merk moet noemen dat past bij solids is het de iphone van apple. ‘het is een creatief en innovatief product, bedacht en ontwikkelt vanuit de eindgebruiker. Aan een iphone kun je bovendien verschillende applicaties hangen, die het product, een eigen, individueel karakter geven. Net zoals je bij solids de ruimtes individueel kan vorm- geven,’ verklaart franzen, die 1998 in delft afstudeerde in de richtingen architectuur en stedenbouw.

Na haar studie werkte ze als adviseur bij BVR, een adviesbureau op het gebied ruimtelijke ontwikkeling, om in 2006 terug te keren naar de TU Delft als universitair docent en programmamanager gebiedsontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde. De IPhone en Solids zijn beide producten van deze tijd, vervolgt Franzen. ‘In de vorige eeuw stond het maakbaarheidsdenken centraal in de stedenbouw. Het was de eeuw van de overheid,’ zegt Franzen. ‘Nu pas zie je als gevolg van een verschuiving naar meer individuele ontwikkeling en vrijheid, de vertaling naar een grotere aandacht voor de eindgebruiker. Wat willen en/of kunnen mensen zelf? Hoe willen ze wonen? Solids past in deze tendens in het denken over stedenbouw en gebiedsontwikkeling. multifunctionaliteit. Maar, zoals de naam al aangeeft, ook over soliditeit.

Planet, people en profit

Het is een interessante paradox tussen enerzijds de autonomie van de eindgebruiker en anderzijds een solide structuur van het gebouw. Het is die combinatie van verschillende kernwaarden die mij, maar zeker ook bepaalde doelgroepen, erg aanspreekt.’ Die waarden zijn niet generiek, maar gebonden aan een plek, benadrukt Franzen. ‘Of het nu gaat om mijn vakgebied, gebiedsontwikkeling, of over Solids, de centrale vraag is steeds – hoe creëer je een meerwaarde? Dat zit enerzijds in de ruimtelijke kwaliteit en anderzijds in kernwaarden die raken aan de drie p’s - planet, een plek landen. Dan krijgen generieke waarden als duurzaamheid en dat het proces van branding op IJburg een andere is dan in het centrum van Amsterdam. ‘De plek is misschien nog wel belangrijker dan het con- cept. Het gaat bij branding om hoe de gebruikers het concept beleven. Op IJburg denk ik dan aan pioniers, in het centrum eerder aan bijvoorbeeld ouderen, die nu de kinderen de deur uit zijn, terugkeren naar de stad met alle voorzieningen op loopafstand. Daar horen andere kernwaarden bij.’

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Door Gert Hage


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023