Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Sportcity Manchester

12 februari 2012

2 minuten

Verslag
In 2010 is NHTV gestart met het project 'Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties', dat tot doel heeft inzichten en instrumenten te ontwerpen voor het ontwikkelen en managen van multifunctionele vrijetijdslocaties. De opgedane ervaringen zullen worden gepubliceerd in een boek (verwachte verschijningsdatum: eerste kwartaal 2012). Eén van de onderzochte cases, is het gebied Sportcity Manchester. Bundeling van krachten, focus en samenwerking vormen in Manchester de basis voor het succes.

Gebiedsmanagement is de basis voor succes

De vijfde grootste stad van Engeland was in de 18de eeuw de katalysator voor de industriële revolutie van Groot-Brittannië. Manchester heeft eeuwenlang geleund op mijnbouw en nijverheid. Dat leidde tot een stabiele groei van de stad. Toen in de jaren 70 en80 de lokale steenkoolwinning niet langer rendabel was en sloot, hield ook de zware industrie op te bestaan, waardoor de werkgelegenheid met 60% terugliep in dit gebied. Een enorm industriegebied van 2000 hectare vlakbij het centrum kwam braak te liggen, de huizenmarkt zakte in en 52% van de gezinnen uit Oost Manchester kwam in de bijstand terecht. Het stadsbestuur van Manchester voelde de noodzaak om het gebied te herontwikkelen. De oude industrie werd afgebroken en vervangen door het Velodrome en Manchester Evening News Arena. Dit was echter bij lange na niet voldoende voor de herontwikkeling van het gebied. Om dit te realiseren diende een groot multi sportevenement binnengehaald te worden, welke een positieve sense of urgency kon creëren voor de verdere herontwikkeling op de gewenste schaal.

Een eerste bid op de Olympische Spelen van 2000 was niet succesvol. Daarom werden de kaarten, met succes, op de Common Wealth Games van 2002 gezet. Manchester haalde hiermee het grootste Britse multi sportevenement ooit binnen.

De Common Wealth Games maakte het mogelijk om gebiedsurgentie – herontwikkeling van Oost Manchester- en beleidsurgentie – sportstad van Engeland- in één project te combineren. Dit kan alleen als zo’n evenement geen eendagsvlieg met tijdelijke werkverschaffing, maar het begin is van een lange termijn duurzame ontwikkeling.

_Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022