Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Sportcity Manchester

12 februari 2012

2 minuten

Verslag In 2010 is NHTV gestart met het project 'Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties', dat tot doel heeft inzichten en instrumenten te ontwerpen voor het ontwikkelen en managen van multifunctionele vrijetijdslocaties. De opgedane ervaringen zullen worden gepubliceerd in een boek (verwachte verschijningsdatum: eerste kwartaal 2012). Eén van de onderzochte cases, is het gebied Sportcity Manchester. Bundeling van krachten, focus en samenwerking vormen in Manchester de basis voor het succes.

Gebiedsmanagement is de basis voor succes

De vijfde grootste stad van Engeland was in de 18de eeuw de katalysator voor de industriële revolutie van Groot-Brittannië. Manchester heeft eeuwenlang geleund op mijnbouw en nijverheid. Dat leidde tot een stabiele groei van de stad. Toen in de jaren 70 en80 de lokale steenkoolwinning niet langer rendabel was en sloot, hield ook de zware industrie op te bestaan, waardoor de werkgelegenheid met 60% terugliep in dit gebied. Een enorm industriegebied van 2000 hectare vlakbij het centrum kwam braak te liggen, de huizenmarkt zakte in en 52% van de gezinnen uit Oost Manchester kwam in de bijstand terecht. Het stadsbestuur van Manchester voelde de noodzaak om het gebied te herontwikkelen. De oude industrie werd afgebroken en vervangen door het Velodrome en Manchester Evening News Arena. Dit was echter bij lange na niet voldoende voor de herontwikkeling van het gebied. Om dit te realiseren diende een groot multi sportevenement binnengehaald te worden, welke een positieve sense of urgency kon creëren voor de verdere herontwikkeling op de gewenste schaal.

Een eerste bid op de Olympische Spelen van 2000 was niet succesvol. Daarom werden de kaarten, met succes, op de Common Wealth Games van 2002 gezet. Manchester haalde hiermee het grootste Britse multi sportevenement ooit binnen.

De Common Wealth Games maakte het mogelijk om gebiedsurgentie – herontwikkeling van Oost Manchester- en beleidsurgentie – sportstad van Engeland- in één project te combineren. Dit kan alleen als zo’n evenement geen eendagsvlieg met tijdelijke werkverschaffing, maar het begin is van een lange termijn duurzame ontwikkeling.

_Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024