Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Sportcity Manchester

12 februari 2012

2 minuten

Verslag In 2010 is NHTV gestart met het project 'Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties', dat tot doel heeft inzichten en instrumenten te ontwerpen voor het ontwikkelen en managen van multifunctionele vrijetijdslocaties. De opgedane ervaringen zullen worden gepubliceerd in een boek (verwachte verschijningsdatum: eerste kwartaal 2012). Eén van de onderzochte cases, is het gebied Sportcity Manchester. Bundeling van krachten, focus en samenwerking vormen in Manchester de basis voor het succes.

Gebiedsmanagement is de basis voor succes

De vijfde grootste stad van Engeland was in de 18de eeuw de katalysator voor de industriële revolutie van Groot-Brittannië. Manchester heeft eeuwenlang geleund op mijnbouw en nijverheid. Dat leidde tot een stabiele groei van de stad. Toen in de jaren 70 en80 de lokale steenkoolwinning niet langer rendabel was en sloot, hield ook de zware industrie op te bestaan, waardoor de werkgelegenheid met 60% terugliep in dit gebied. Een enorm industriegebied van 2000 hectare vlakbij het centrum kwam braak te liggen, de huizenmarkt zakte in en 52% van de gezinnen uit Oost Manchester kwam in de bijstand terecht. Het stadsbestuur van Manchester voelde de noodzaak om het gebied te herontwikkelen. De oude industrie werd afgebroken en vervangen door het Velodrome en Manchester Evening News Arena. Dit was echter bij lange na niet voldoende voor de herontwikkeling van het gebied. Om dit te realiseren diende een groot multi sportevenement binnengehaald te worden, welke een positieve sense of urgency kon creëren voor de verdere herontwikkeling op de gewenste schaal.

Een eerste bid op de Olympische Spelen van 2000 was niet succesvol. Daarom werden de kaarten, met succes, op de Common Wealth Games van 2002 gezet. Manchester haalde hiermee het grootste Britse multi sportevenement ooit binnen.

De Common Wealth Games maakte het mogelijk om gebiedsurgentie – herontwikkeling van Oost Manchester- en beleidsurgentie – sportstad van Engeland- in één project te combineren. Dit kan alleen als zo’n evenement geen eendagsvlieg met tijdelijke werkverschaffing, maar het begin is van een lange termijn duurzame ontwikkeling.

_Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023