Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadskoeling is hot

16 augustus 2010

2 minuten

Onderzoek
Het Program Akkoord 2010-2014 van de gemeente bevat hoge duurzaamheidsdoelstellingen. De ambitie is om 2015 klimaat neutraal te bouwen en te investeren in maatregelen voor een beter klimaat, een schoner milieu en voor een duurzame energieopwekking.

Nut- en noodzaak stadskoude Amsterdam: haal meer uit de meren!

De doelstelling is om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990. In de Energiestrategie Amsterdam 2040 worden de hoofdlijnen van het te voeren beleid neergelegd voor alle beleidsterreinen (ICT, verkeer, afval enz)3. Het beleid ten aanzien van de gebouwde omgeving kent als hoofdlijn:

  • vraagbeperking (door isolatie);
  • verduurzaming van de bron (gebruik restwarmte, lokale opwek);

In de nieuwbouw wordt vanaf 2010 tot 2014 de helft van de woningen en de utiliteit klimaatneutraal gebouwd, vanaf 2015 alle woningen en utiliteit. Per gebied wordt een energievisie gemaakt. Daarin wordt de energievraag van het gebied beschreven en hoe deze het beste duurzaam kan worden ingevuld. Hierbij is de trias energetica leidend: eerst moet de energievraag worden beperkt, vervolgens moet deze duurzaam worden ingevuld, en de resterende vraag naar energie moet met efficiënt fossiele technieken worden opgewekt.

Toenemende koudevraag

Het onderwerp ‘koude’ is in de Energiestrategie nog niet volledig uitgewerkt. Het onderwerp ‘warmte’ is leidend, omdat de warmtevraag verreweg het grootst is. Toch is het van belang om een strategie voor koude te ontwikkelen, omdat de volgende feiten bekend zijn:
- De koudevraag is groeiend. Exacte cijfers zijn niet bekend, noch voor Nederland, noch voor Amsterdam;
- Het opwekken van koude met elektriciteit is energetisch en financieel ongunstig.
- De koelvraag voor ruimtekoeling is het grootst voor kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen. De koudevraag bij utiliteit wordt vooral bepaald door ruimtekoeling; bij sommige vormen van utiliteit is de koudevraag al twee keer zo groot als de warmtevraag;
- De koelvraag bij huishoudens ontstaat vooral door het gebruik van koelkast en diepvries apparatuur; het gebruik van airco’s ten behoeve van ruimtekoeling is echter snel groeiend;
- De traditionele koelmachines maken gebruik van schadelijke koelmiddelen die worden verboden.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022