Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadskoeling is hot

16 augustus 2010

2 minuten

Onderzoek Het Program Akkoord 2010-2014 van de gemeente bevat hoge duurzaamheidsdoelstellingen. De ambitie is om 2015 klimaat neutraal te bouwen en te investeren in maatregelen voor een beter klimaat, een schoner milieu en voor een duurzame energieopwekking.

Nut- en noodzaak stadskoude Amsterdam: haal meer uit de meren!

De doelstelling is om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990. In de Energiestrategie Amsterdam 2040 worden de hoofdlijnen van het te voeren beleid neergelegd voor alle beleidsterreinen (ICT, verkeer, afval enz)3. Het beleid ten aanzien van de gebouwde omgeving kent als hoofdlijn:

  • vraagbeperking (door isolatie);
  • verduurzaming van de bron (gebruik restwarmte, lokale opwek);

In de nieuwbouw wordt vanaf 2010 tot 2014 de helft van de woningen en de utiliteit klimaatneutraal gebouwd, vanaf 2015 alle woningen en utiliteit. Per gebied wordt een energievisie gemaakt. Daarin wordt de energievraag van het gebied beschreven en hoe deze het beste duurzaam kan worden ingevuld. Hierbij is de trias energetica leidend: eerst moet de energievraag worden beperkt, vervolgens moet deze duurzaam worden ingevuld, en de resterende vraag naar energie moet met efficiënt fossiele technieken worden opgewekt.

Toenemende koudevraag

Het onderwerp ‘koude’ is in de Energiestrategie nog niet volledig uitgewerkt. Het onderwerp ‘warmte’ is leidend, omdat de warmtevraag verreweg het grootst is. Toch is het van belang om een strategie voor koude te ontwikkelen, omdat de volgende feiten bekend zijn:
- De koudevraag is groeiend. Exacte cijfers zijn niet bekend, noch voor Nederland, noch voor Amsterdam;
- Het opwekken van koude met elektriciteit is energetisch en financieel ongunstig.
- De koelvraag voor ruimtekoeling is het grootst voor kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen. De koudevraag bij utiliteit wordt vooral bepaald door ruimtekoeling; bij sommige vormen van utiliteit is de koudevraag al twee keer zo groot als de warmtevraag;
- De koelvraag bij huishoudens ontstaat vooral door het gebruik van koelkast en diepvries apparatuur; het gebruik van airco’s ten behoeve van ruimtekoeling is echter snel groeiend;
- De traditionele koelmachines maken gebruik van schadelijke koelmiddelen die worden verboden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024