Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadswarmte Amsterdam werkt!

26 januari 2011

1 minuut

Onderzoek Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren negentig van start gegaan en groeit gestaag. In december 2005 heeft de raad drie moties aangenomen waarin het “warmte, tenzij…” – beleid werd vastgelegd. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken, de bereikte resultaten na de moties van december 2005, en een blik naar de toekomst.

Het gaat goed. Het Amsterdamse warmtenet is het snelst groeiende net van Nederland. Het aansluittempo bedraagt 4 á 5.000 woningequivalenten (weq) per jaar, de CO2-reductie bedraagt 50-80% ten opzichte van de HR-ketel. Er staat een sterke uitvoeringsorganisatie WPW (West Poort Warmte), die alle nieuwe projecten uitvoert, en waarin de gemeente voor 50% participeert. Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Behalve warmte, zal ook koude moeten worden geleverd; de bronnen zullen nóg verder moeten worden verduurzaamd; de tarieven zulllen aan de warmtewet moeten blijven voldoen, de eisen van klimaatneutraal bouwen zullen moeten worden geincorporeerd. Stadswarmte biedt deze mogelijkheden. In de toekomst kan wellicht de hele stad worden aangesloten. Kopenhagen is hierbij voorbeeld, omdat de gehele stad (98,3%!) op het warmtenet is aangesloten.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024