Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadswarmte Amsterdam werkt!

26 januari 2011

1 minuut

Onderzoek Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren negentig van start gegaan en groeit gestaag. In december 2005 heeft de raad drie moties aangenomen waarin het “warmte, tenzij…” – beleid werd vastgelegd. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken, de bereikte resultaten na de moties van december 2005, en een blik naar de toekomst.

Het gaat goed. Het Amsterdamse warmtenet is het snelst groeiende net van Nederland. Het aansluittempo bedraagt 4 á 5.000 woningequivalenten (weq) per jaar, de CO2-reductie bedraagt 50-80% ten opzichte van de HR-ketel. Er staat een sterke uitvoeringsorganisatie WPW (West Poort Warmte), die alle nieuwe projecten uitvoert, en waarin de gemeente voor 50% participeert. Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Behalve warmte, zal ook koude moeten worden geleverd; de bronnen zullen nóg verder moeten worden verduurzaamd; de tarieven zulllen aan de warmtewet moeten blijven voldoen, de eisen van klimaatneutraal bouwen zullen moeten worden geincorporeerd. Stadswarmte biedt deze mogelijkheden. In de toekomst kan wellicht de hele stad worden aangesloten. Kopenhagen is hierbij voorbeeld, omdat de gehele stad (98,3%!) op het warmtenet is aangesloten.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023