Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadswarmte Amsterdam werkt!

26 januari 2011

1 minuut

Onderzoek Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren negentig van start gegaan en groeit gestaag. In december 2005 heeft de raad drie moties aangenomen waarin het “warmte, tenzij…” – beleid werd vastgelegd. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken, de bereikte resultaten na de moties van december 2005, en een blik naar de toekomst.

Het gaat goed. Het Amsterdamse warmtenet is het snelst groeiende net van Nederland. Het aansluittempo bedraagt 4 á 5.000 woningequivalenten (weq) per jaar, de CO2-reductie bedraagt 50-80% ten opzichte van de HR-ketel. Er staat een sterke uitvoeringsorganisatie WPW (West Poort Warmte), die alle nieuwe projecten uitvoert, en waarin de gemeente voor 50% participeert. Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Behalve warmte, zal ook koude moeten worden geleverd; de bronnen zullen nóg verder moeten worden verduurzaamd; de tarieven zulllen aan de warmtewet moeten blijven voldoen, de eisen van klimaatneutraal bouwen zullen moeten worden geincorporeerd. Stadswarmte biedt deze mogelijkheden. In de toekomst kan wellicht de hele stad worden aangesloten. Kopenhagen is hierbij voorbeeld, omdat de gehele stad (98,3%!) op het warmtenet is aangesloten.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023