Start achtste leergang MCD: kennis nu belangrijkste sturingsmiddel bij gebiedsontwikkeling

1 september 2010

3 minuten

Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam (OBR) en de Master City Developer (MCD) opleiding halen de banden aan. Nu het geld op is en de grond schaars, is kennis voor het OBR het belangrijkste middel om sturing te geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad. Koen Westhoff, directeur gebiedsontwikkeling van het OBR, daagde de studenten van de MCD opleiding uit om samen met hem innovatieve manieren van werken te verkennen. De MCD startte op 1 september haar achtste leergang op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Master City Developer (MCD) is dé topopleiding gebiedsontwikkeling voor professionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Een groep van 21 professionals werkzaam bij o.a. ontwikkelaars, corporaties, overheden en adviesbureaus start met een tweejarig academisch mastertraject dat naast de dagelijkse werkzaamheden wordt gevolgd. Uit de opbouw en samenstelling van de nieuwe groep blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland verder vorm willen geven. Het volgen van de MCD opleiding wordt hierin als een belangrijke stap gezien.

Tijdens de openingsceremonie werd het startschot gegeven voor de achtste leergang en werd de zesde leergang van de MCD afgerond. Uit de inhoudelijke bijdrage van het OBR sprak het belang van de opleiding voor de sterk in beweging zijnde praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook werd de behoefte uitgesproken om samen met de opleiding aan innovatieve oplossingen voor Rotterdamse ontwikkelingsopgaven te werken. Ronald Tol, directeur bij projectontwikkelaar AM, reikte namens het inmiddels bijna 130 MCD’ers tellende Alumni-netwerk de jaarlijkse scriptieprijs uit. Hij roemde daarbij de relevantie van alle genomineerde scripties voor zowel de wetenschap als de praktijk van gebiedsontwikkeling. Winnares Helma Born, directeur bij Procap, vertelde het publiek dat haar rapport over de agendering van het thema krimp nog altijd actueel is; de problematiek van krimpgebieden is haar inziens nog onvoldoende in bestuurlijk Nederland doorgedrongen. Jan van ’t Verlaat, de onlangs afgezwaaide geestelijk vader van de MCD opleiding, kreeg uit handen van dagvoorzitter Hans de Jonge (hoogleraar vastgoed TU Delft) een erespeld uitgereikt.

De Master City Developer is een erkende wetenschappelijke masteropleiding voor professionals. De MCD zet zich in om het vak gebiedsontwikkeling voortdurend te verrijken. Zo zal een aantal MCD scripties in de komende periode worden gepubliceerd in de MCD Special van Real Estate Magazine. En vindt op 13 oktober a.s. in Rotterdam het MCD Seminar "New Economies: The Importance of Place" plaats, met bijdragen van onder andere Columbia University professor Saskia Sassen en CPB directeur Coen Teulings.

Meer informatie over de Master City Developer opleiding is te vinden op www.mastercitydeveloper.nl, daarnaast kan contact worden opgenomen met het opleidingsbureau 010-4082567

Voor een pdf van de publicatie zie bijlagen.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022