Start achtste leergang MCD: kennis nu belangrijkste sturingsmiddel bij gebiedsontwikkeling

1 september 2010

3 minuten

Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam (OBR) en de Master City Developer (MCD) opleiding halen de banden aan. Nu het geld op is en de grond schaars, is kennis voor het OBR het belangrijkste middel om sturing te geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad. Koen Westhoff, directeur gebiedsontwikkeling van het OBR, daagde de studenten van de MCD opleiding uit om samen met hem innovatieve manieren van werken te verkennen. De MCD startte op 1 september haar achtste leergang op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Master City Developer (MCD) is dé topopleiding gebiedsontwikkeling voor professionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Een groep van 21 professionals werkzaam bij o.a. ontwikkelaars, corporaties, overheden en adviesbureaus start met een tweejarig academisch mastertraject dat naast de dagelijkse werkzaamheden wordt gevolgd. Uit de opbouw en samenstelling van de nieuwe groep blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland verder vorm willen geven. Het volgen van de MCD opleiding wordt hierin als een belangrijke stap gezien.

Tijdens de openingsceremonie werd het startschot gegeven voor de achtste leergang en werd de zesde leergang van de MCD afgerond. Uit de inhoudelijke bijdrage van het OBR sprak het belang van de opleiding voor de sterk in beweging zijnde praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook werd de behoefte uitgesproken om samen met de opleiding aan innovatieve oplossingen voor Rotterdamse ontwikkelingsopgaven te werken. Ronald Tol, directeur bij projectontwikkelaar AM, reikte namens het inmiddels bijna 130 MCD’ers tellende Alumni-netwerk de jaarlijkse scriptieprijs uit. Hij roemde daarbij de relevantie van alle genomineerde scripties voor zowel de wetenschap als de praktijk van gebiedsontwikkeling. Winnares Helma Born, directeur bij Procap, vertelde het publiek dat haar rapport over de agendering van het thema krimp nog altijd actueel is; de problematiek van krimpgebieden is haar inziens nog onvoldoende in bestuurlijk Nederland doorgedrongen. Jan van ’t Verlaat, de onlangs afgezwaaide geestelijk vader van de MCD opleiding, kreeg uit handen van dagvoorzitter Hans de Jonge (hoogleraar vastgoed TU Delft) een erespeld uitgereikt.

De Master City Developer is een erkende wetenschappelijke masteropleiding voor professionals. De MCD zet zich in om het vak gebiedsontwikkeling voortdurend te verrijken. Zo zal een aantal MCD scripties in de komende periode worden gepubliceerd in de MCD Special van Real Estate Magazine. En vindt op 13 oktober a.s. in Rotterdam het MCD Seminar "New Economies: The Importance of Place" plaats, met bijdragen van onder andere Columbia University professor Saskia Sassen en CPB directeur Coen Teulings.

Meer informatie over de Master City Developer opleiding is te vinden op www.mastercitydeveloper.nl, daarnaast kan contact worden opgenomen met het opleidingsbureau 010-4082567

Voor een pdf van de publicatie zie bijlagen.Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024