Start achtste leergang MCD: kennis nu belangrijkste sturingsmiddel bij gebiedsontwikkeling

1 september 2010

3 minuten

Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam (OBR) en de Master City Developer (MCD) opleiding halen de banden aan. Nu het geld op is en de grond schaars, is kennis voor het OBR het belangrijkste middel om sturing te geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad. Koen Westhoff, directeur gebiedsontwikkeling van het OBR, daagde de studenten van de MCD opleiding uit om samen met hem innovatieve manieren van werken te verkennen. De MCD startte op 1 september haar achtste leergang op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Master City Developer (MCD) is dé topopleiding gebiedsontwikkeling voor professionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Een groep van 21 professionals werkzaam bij o.a. ontwikkelaars, corporaties, overheden en adviesbureaus start met een tweejarig academisch mastertraject dat naast de dagelijkse werkzaamheden wordt gevolgd. Uit de opbouw en samenstelling van de nieuwe groep blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland verder vorm willen geven. Het volgen van de MCD opleiding wordt hierin als een belangrijke stap gezien.

Tijdens de openingsceremonie werd het startschot gegeven voor de achtste leergang en werd de zesde leergang van de MCD afgerond. Uit de inhoudelijke bijdrage van het OBR sprak het belang van de opleiding voor de sterk in beweging zijnde praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook werd de behoefte uitgesproken om samen met de opleiding aan innovatieve oplossingen voor Rotterdamse ontwikkelingsopgaven te werken. Ronald Tol, directeur bij projectontwikkelaar AM, reikte namens het inmiddels bijna 130 MCD’ers tellende Alumni-netwerk de jaarlijkse scriptieprijs uit. Hij roemde daarbij de relevantie van alle genomineerde scripties voor zowel de wetenschap als de praktijk van gebiedsontwikkeling. Winnares Helma Born, directeur bij Procap, vertelde het publiek dat haar rapport over de agendering van het thema krimp nog altijd actueel is; de problematiek van krimpgebieden is haar inziens nog onvoldoende in bestuurlijk Nederland doorgedrongen. Jan van ’t Verlaat, de onlangs afgezwaaide geestelijk vader van de MCD opleiding, kreeg uit handen van dagvoorzitter Hans de Jonge (hoogleraar vastgoed TU Delft) een erespeld uitgereikt.

De Master City Developer is een erkende wetenschappelijke masteropleiding voor professionals. De MCD zet zich in om het vak gebiedsontwikkeling voortdurend te verrijken. Zo zal een aantal MCD scripties in de komende periode worden gepubliceerd in de MCD Special van Real Estate Magazine. En vindt op 13 oktober a.s. in Rotterdam het MCD Seminar "New Economies: The Importance of Place" plaats, met bijdragen van onder andere Columbia University professor Saskia Sassen en CPB directeur Coen Teulings.

Meer informatie over de Master City Developer opleiding is te vinden op www.mastercitydeveloper.nl, daarnaast kan contact worden opgenomen met het opleidingsbureau 010-4082567

Voor een pdf van de publicatie zie bijlagen.Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023