Thumb_Stad en kapitaal_3_180

Stedelijke functiemenging geeft goed investeringsklimaat

12 november 2013

2 minuten

Nieuws De komende decennia zullen stedelijke gebieden met veel functiemenging de motoren zijn voor werkgelegenheid en investeringen in vastgoed in Nederland. Het bestemmingsbeleid dient hierdoor meer maatwerk te bieden. Verschillen tussen stedelijke locaties worden groter.

Dit constateren onderzoekers prof. dr. P.P. Tordoir van de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam School of Real Estate en drs. P. Louter van het Delftse Bureau Louter Tordoir en Louter in een onderzoek van het nationale Actieteam Renovatie en de ASRE.

Verdichting, herstructurering en functionele transformatie van bestaand vastgoed wordt belangrijker dan grootschalige nieuwbouw en zal vooral plaatsvinden op locaties met veel functiemenging. Naast grote binnensteden in de Randstad komen netwerken van kleinere steden in het zuiden en oosten van het land in de lift. Het investeringsklimaat is zwakker in monofunctionele uitbreidingsgebieden in de Randstad en in de echt perifere gebieden van Nederland.

De onderzoekers beschouwden voor alle bebouwde locaties in Nederland de historische, recente en verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid en bevolking. Door verschillen in arbeidsproductiviteit verschuift de economische structuur, en daarmee de drijver van regionale bevolkingsgroei en verstedelijking, van kantooractiviteiten naar persoonsgerichte activiteiten zoals de zorg. Materiaalgerichte activiteit zoals zware industrie en logistiek spelen vanwege de hoge arbeidsproductiviteit nauwelijks een rol voor verstedelijking. De verschuiving speelt functiegemengde stedelijke en landelijke gebieden in de kaart en geeft problemen voor monofunctionele gebieden. Deze ruimtelijk economische structuurverschuiving zet de komende decennia vrijwel zeker door.


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_3_180’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023