Thumb_Stad en kapitaal_3_180

Stedelijke functiemenging geeft goed investeringsklimaat

12 november 2013

2 minuten

Nieuws De komende decennia zullen stedelijke gebieden met veel functiemenging de motoren zijn voor werkgelegenheid en investeringen in vastgoed in Nederland. Het bestemmingsbeleid dient hierdoor meer maatwerk te bieden. Verschillen tussen stedelijke locaties worden groter.

Dit constateren onderzoekers prof. dr. P.P. Tordoir van de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam School of Real Estate en drs. P. Louter van het Delftse Bureau Louter Tordoir en Louter in een onderzoek van het nationale Actieteam Renovatie en de ASRE.

Verdichting, herstructurering en functionele transformatie van bestaand vastgoed wordt belangrijker dan grootschalige nieuwbouw en zal vooral plaatsvinden op locaties met veel functiemenging. Naast grote binnensteden in de Randstad komen netwerken van kleinere steden in het zuiden en oosten van het land in de lift. Het investeringsklimaat is zwakker in monofunctionele uitbreidingsgebieden in de Randstad en in de echt perifere gebieden van Nederland.

De onderzoekers beschouwden voor alle bebouwde locaties in Nederland de historische, recente en verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid en bevolking. Door verschillen in arbeidsproductiviteit verschuift de economische structuur, en daarmee de drijver van regionale bevolkingsgroei en verstedelijking, van kantooractiviteiten naar persoonsgerichte activiteiten zoals de zorg. Materiaalgerichte activiteit zoals zware industrie en logistiek spelen vanwege de hoge arbeidsproductiviteit nauwelijks een rol voor verstedelijking. De verschuiving speelt functiegemengde stedelijke en landelijke gebieden in de kaart en geeft problemen voor monofunctionele gebieden. Deze ruimtelijk economische structuurverschuiving zet de komende decennia vrijwel zeker door.


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_3_180’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023