Thumb_Stad en kapitaal_3_180

Stedelijke functiemenging geeft goed investeringsklimaat

12 november 2013

2 minuten

Nieuws De komende decennia zullen stedelijke gebieden met veel functiemenging de motoren zijn voor werkgelegenheid en investeringen in vastgoed in Nederland. Het bestemmingsbeleid dient hierdoor meer maatwerk te bieden. Verschillen tussen stedelijke locaties worden groter.

Dit constateren onderzoekers prof. dr. P.P. Tordoir van de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam School of Real Estate en drs. P. Louter van het Delftse Bureau Louter Tordoir en Louter in een onderzoek van het nationale Actieteam Renovatie en de ASRE.

Verdichting, herstructurering en functionele transformatie van bestaand vastgoed wordt belangrijker dan grootschalige nieuwbouw en zal vooral plaatsvinden op locaties met veel functiemenging. Naast grote binnensteden in de Randstad komen netwerken van kleinere steden in het zuiden en oosten van het land in de lift. Het investeringsklimaat is zwakker in monofunctionele uitbreidingsgebieden in de Randstad en in de echt perifere gebieden van Nederland.

De onderzoekers beschouwden voor alle bebouwde locaties in Nederland de historische, recente en verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid en bevolking. Door verschillen in arbeidsproductiviteit verschuift de economische structuur, en daarmee de drijver van regionale bevolkingsgroei en verstedelijking, van kantooractiviteiten naar persoonsgerichte activiteiten zoals de zorg. Materiaalgerichte activiteit zoals zware industrie en logistiek spelen vanwege de hoge arbeidsproductiviteit nauwelijks een rol voor verstedelijking. De verschuiving speelt functiegemengde stedelijke en landelijke gebieden in de kaart en geeft problemen voor monofunctionele gebieden. Deze ruimtelijk economische structuurverschuiving zet de komende decennia vrijwel zeker door.


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_3_180’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024