platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Persbericht

Stedelijke functiemenging geeft goed investeringsklimaat

Stedelijke functiemenging geeft goed investeringsklimaat

12 nov 2013 - De komende decennia zullen stedelijke gebieden met veel functiemenging de motoren zijn voor werkgelegenheid en investeringen in vastgoed in Nederland. Het bestemmingsbeleid dient hierdoor meer maatwerk te bieden. Verschillen tussen stedelijke locaties worden groter.

Dit constateren onderzoekers prof. dr. P.P. Tordoir van de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam School of Real Estate en drs. P. Louter van het Delftse Bureau Louter Tordoir en Louter in een onderzoek van het nationale Actieteam Renovatie en de ASRE.

Verdichting, herstructurering en functionele transformatie van bestaand vastgoed wordt belangrijker dan grootschalige nieuwbouw en zal vooral plaatsvinden op locaties met veel functiemenging. Naast grote binnensteden in de Randstad komen netwerken van kleinere steden in het zuiden en oosten van het land in de lift. Het investeringsklimaat is zwakker in monofunctionele uitbreidingsgebieden in de Randstad en in de echt perifere gebieden van Nederland.

De onderzoekers beschouwden voor alle bebouwde locaties in Nederland de historische, recente en verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid en bevolking. Door verschillen in arbeidsproductiviteit verschuift de economische structuur, en daarmee de drijver van regionale bevolkingsgroei en verstedelijking, van kantooractiviteiten naar persoonsgerichte activiteiten zoals de zorg. Materiaalgerichte activiteit zoals zware industrie en logistiek spelen vanwege de hoge arbeidsproductiviteit nauwelijks een rol voor verstedelijking. De verschuiving speelt functiegemengde stedelijke en landelijke gebieden in de kaart en geeft problemen voor monofunctionele gebieden. Deze ruimtelijk economische structuurverschuiving zet de komende decennia vrijwel zeker door.

Blijf op de hoogte