Stedelijke herkaveling

‘Stedelijke herverkaveling werkt goed bij versnipperd eigendom’

Nieuws In 2021 wordt vrijwillige stedelijke kavelruil onderdeel van de Omgevingswet. Het instrument is een effectief middel om versnipperd eigendom aan te pakken. Zo kunnen de woningbouwopgave en bijbehorende binnenstedelijke transformatie van dit middel profiteren. Stadszaken analyseert daarom aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het instrument optimaal te benutten.

Uit een stimuleringsprogramma, opgezet door Binnenlandse Zaken en het Kadaster, blijken voor succesvolle stedelijke kavelruil niet alleen technische en juridische aspecten belangrijk, maar ook soft skills. Gemeenten moeten een duidelijke positie kiezen, terwijl voor private partijen onderlinge samenwerking en het zoeken naar gedeelde belangen wenselijk is. De prijs blijft echter een knelpunt, want ook bij vrijwillige kavelruil speelt de waarde van de grond een grote rol.

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Stedelijke herkaveling’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024