platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Stedelijke herverkaveling werkt goed bij versnipperd eigendom’

‘Stedelijke herverkaveling werkt goed bij versnipperd eigendom’

Stedelijke herkaveling

In 2021 wordt vrijwillige stedelijke kavelruil onderdeel van de Omgevingswet. Het instrument is een effectief middel om versnipperd eigendom aan te pakken. Zo kunnen de woningbouwopgave en bijbehorende binnenstedelijke transformatie van dit middel profiteren. Stadszaken analyseert daarom aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het instrument optimaal te benutten.

Uit een stimuleringsprogramma, opgezet door Binnenlandse Zaken en het Kadaster, blijken voor succesvolle stedelijke kavelruil niet alleen technische en juridische aspecten belangrijk, maar ook soft skills. Gemeenten moeten een duidelijke positie kiezen, terwijl voor private partijen onderlinge samenwerking en het zoeken naar gedeelde belangen wenselijk is. De prijs blijft echter een knelpunt, want ook bij vrijwillige kavelruil speelt de waarde van de grond een grote rol.

Lees verder op Stadszaken.nl