Stedelijke herkaveling

‘Stedelijke herverkaveling werkt goed bij versnipperd eigendom’

Nieuws In 2021 wordt vrijwillige stedelijke kavelruil onderdeel van de Omgevingswet. Het instrument is een effectief middel om versnipperd eigendom aan te pakken. Zo kunnen de woningbouwopgave en bijbehorende binnenstedelijke transformatie van dit middel profiteren. Stadszaken analyseert daarom aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het instrument optimaal te benutten.

Uit een stimuleringsprogramma, opgezet door Binnenlandse Zaken en het Kadaster, blijken voor succesvolle stedelijke kavelruil niet alleen technische en juridische aspecten belangrijk, maar ook soft skills. Gemeenten moeten een duidelijke positie kiezen, terwijl voor private partijen onderlinge samenwerking en het zoeken naar gedeelde belangen wenselijk is. De prijs blijft echter een knelpunt, want ook bij vrijwillige kavelruil speelt de waarde van de grond een grote rol.

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Stedelijke herkaveling’Meest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024