2013.02.13_Stedenbouw als veranderkracht: Voor de opleidingen_660

Stedenbouw als veranderkracht: Voor de opleidingen

13 februari 2013

2 minuten

Nieuws
Creëer meer stages voor studenten, ook in bureaus en organisaties die niet klassiek stedenbouwkundig zijn, maar juist meer procesmatig werken of zich roeren in het publiek debat.

Procesvaardigheden in de stedenbouw vloeien voort uit persoonlijke eigenschappen, worden bij uitstek gevormd in de praktijk, maar kunnen natuurlijk ook in de opleiding worden geleerd.

Welke overwegingen spelen een rol als je meer ‘veranderkunde’ wilt brengen in de stedenbouwopleidingen:

 • De verzwakking van de positie van de stedenbouwkundige is niet op voorhand te wijten aan het tekortschieten van de stedenbouwer en zijn opleiding. Alle ambachtelijke beroepen verliezen positie ten opzichte van management en organisatie.

 • Het begrip ontwerp past ook op niet ruimtelijke ontwikkelingen zoals de vormgeving van strategische processen. Dat is dus ook het werkterrein van de ontwerper.

 • Je wordt – terecht - opgeleid om lange termijn processen vorm te geven. Dat vraagt nu eenmaal om andere vaardigheden dan inspelen op korte termijn belangen van stakeholders en politiek.

 • De positie van stedenbouwer in private bureaus en in publieke dienst is een andere en vraagt om verschillende eigenschappen en competenties.

 • Een brede definitie van stedenbouw is vanzelfsprekend, maar de ene vaardigheid laat zich makkelijker leren in een opleiding dan de andere.

Welke concrete aanbevelingen zijn er voor het onderwijs:

 • Creëer meer stages voor studenten, ook in bureaus en organisaties die niet klassiek stedenbouwkundig zijn, maar juist meer procesmatig werken of zich roeren in het publiek debat.

 • Creëer in het onderwijs situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, die studenten dwingen om in maatschappelijke processen te opereren en die ‘onvergetelijke’ ervaringen opleveren.

 • Interdisciplinair ontwikkelen moet meer aandacht krijgen. Het vermogen om met andere disciplines samen te werken is een van de zwakke kanten in de beroepsuitoefening.

 • Integreer in het onderwijs kennis over burgerschap, over de sociologie en antropologie van de stad en haal het maatschappelijk debat hierover naar binnen in de onderwijsinstellingen.

 • Blijvend leren. Het onderwijs en de nascholing moet ruimte geven aan verdieping op in de praktijk opgedane ervaringen.

 • Leer stedenbouwkundigen helder te communiceren; als zij hun eigen werk uitleggen en als zij publiekelijk in debat moeten met belanghebbenden en met andere professionele disciplines.

 • Aan de basis van veel gewenste competenties ligt kritisch vermogen; dat zou een leidraad kunnen zijn in het onderwijs.

 • De stedenbouwkundige moet leren om in een veranderende maatschappelijke context steeds duidelijk zichtbaar te maken wat zijn toegevoegde waarde is; voor burgers en maatschappelijke organisaties.

 • Stedenbouw is altijd een brede discipline met meerdere vaardigheden geweest. De invulling daarvan is verwaarloosd. Ook het onderwijs kan bijdragen aan de revitalisatie.



Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022