2013.02.13_Stedenbouw als veranderkracht: Voor de opleidingen_660

Stedenbouw als veranderkracht: Voor de opleidingen

13 februari 2013

2 minuten

Nieuws Creëer meer stages voor studenten, ook in bureaus en organisaties die niet klassiek stedenbouwkundig zijn, maar juist meer procesmatig werken of zich roeren in het publiek debat.

Procesvaardigheden in de stedenbouw vloeien voort uit persoonlijke eigenschappen, worden bij uitstek gevormd in de praktijk, maar kunnen natuurlijk ook in de opleiding worden geleerd.

Welke overwegingen spelen een rol als je meer ‘veranderkunde’ wilt brengen in de stedenbouwopleidingen:

 • De verzwakking van de positie van de stedenbouwkundige is niet op voorhand te wijten aan het tekortschieten van de stedenbouwer en zijn opleiding. Alle ambachtelijke beroepen verliezen positie ten opzichte van management en organisatie.

 • Het begrip ontwerp past ook op niet ruimtelijke ontwikkelingen zoals de vormgeving van strategische processen. Dat is dus ook het werkterrein van de ontwerper.

 • Je wordt – terecht - opgeleid om lange termijn processen vorm te geven. Dat vraagt nu eenmaal om andere vaardigheden dan inspelen op korte termijn belangen van stakeholders en politiek.

 • De positie van stedenbouwer in private bureaus en in publieke dienst is een andere en vraagt om verschillende eigenschappen en competenties.

 • Een brede definitie van stedenbouw is vanzelfsprekend, maar de ene vaardigheid laat zich makkelijker leren in een opleiding dan de andere.

Welke concrete aanbevelingen zijn er voor het onderwijs:

 • Creëer meer stages voor studenten, ook in bureaus en organisaties die niet klassiek stedenbouwkundig zijn, maar juist meer procesmatig werken of zich roeren in het publiek debat.

 • Creëer in het onderwijs situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, die studenten dwingen om in maatschappelijke processen te opereren en die ‘onvergetelijke’ ervaringen opleveren.

 • Interdisciplinair ontwikkelen moet meer aandacht krijgen. Het vermogen om met andere disciplines samen te werken is een van de zwakke kanten in de beroepsuitoefening.

 • Integreer in het onderwijs kennis over burgerschap, over de sociologie en antropologie van de stad en haal het maatschappelijk debat hierover naar binnen in de onderwijsinstellingen.

 • Blijvend leren. Het onderwijs en de nascholing moet ruimte geven aan verdieping op in de praktijk opgedane ervaringen.

 • Leer stedenbouwkundigen helder te communiceren; als zij hun eigen werk uitleggen en als zij publiekelijk in debat moeten met belanghebbenden en met andere professionele disciplines.

 • Aan de basis van veel gewenste competenties ligt kritisch vermogen; dat zou een leidraad kunnen zijn in het onderwijs.

 • De stedenbouwkundige moet leren om in een veranderende maatschappelijke context steeds duidelijk zichtbaar te maken wat zijn toegevoegde waarde is; voor burgers en maatschappelijke organisaties.

 • Stedenbouw is altijd een brede discipline met meerdere vaardigheden geweest. De invulling daarvan is verwaarloosd. Ook het onderwijs kan bijdragen aan de revitalisatie.


Cover: ‘2013.02.13_Stedenbouw als veranderkracht: Voor de opleidingen_660’Meest recent

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022

HARADS, SWEDEN - 29 JULY 2017 : The Cabin a modern treehouse in the woods , Harads, Sweden door O.C Ritz (bron: shutterstock)

Een tweede jeugd voor vakantieparken: de taaiheid van transformatie

De Veluwe telt een slordige 500 (!) vakantieparken, ze staan er niet allemaal even florissant bij. 11 gemeenten werken in gezamenlijkheid aan kwaliteitsverbetering. Wat zijn de ervaringen? Rob van den Hazel zet ze op een rij.

Analyse

25 november 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van getallen en jokers

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over getallen. Of beter: hoe we verstrikt kunnen raken in de wirwar van cijfermateriaal en welke jokers we moeten inzetten om eruit te komen.

Nieuws

24 november 2022