Thumb_kantoren_0_667px

'Steeds meer partijen actief in Amsterdam'

7 juni 2013

2 minuten

Nieuws Leegstaande kantoren worden in Amsterdam massaal afgewaardeerd en steeds meer partijen tonen belangstelling voor de kansen voor transformatie of herontwikkeling die hierdoor ontstaan. Dit blijkt uit de vijfde Vijfde Voortgangsrapportage Aanpak leegstand kantoren die door wethouder Maarten van Poelgeest naar de gemeenteraad is gezonden.

De voortgangsrapportage is opgesteld door kantorenloods Paul Oudeman. In de rapportage schrijft de kantorenloods: ‘Hoopgevend is het feit dat naast Angelsaksische investeerders en fondsen (private-ecquity) steeds meer partijen actief worden. Er is nog steeds veel (privaat) geld beschikbaar.’ De observatie van Oudeman werd vorige week geïllustreerd op de vastgoedbeurs Provada waar veel werd gesproken over het ‘momentum’ in de huidige vastgoedcyclus. Zo worden buitenlandse (Duitse) financiers actiever op de Nederlandse markt.

Of deze aantrekkende belangstelling ertoe gaat leiden dat de Nederlandse vastgoedmarkt de weg weer omhoog vindt is nog te vroeg om vast te stellen. In de rapportage stelt Oudeman dat ‘onduidelijk is of door deze ontwikkeling de bodem van de commerciële vastgoedmarkt in zicht is en transformatie of herontwikkeling beter haalbaar zijn geworden.’ Duidelijk is in ieder geval dat afwaardering van de boekwaarde van leegstaande kantoorpanden op grote schaal plaatsvindt, maar pas op het moment dat alle stakeholders (en uiteindelijk de bank) daar aan toe zijn, zo schrijft de kantorenloods. Nadat er is afgewaardeerd is er een koper nodig die met transformatie of herontwikkeling van het pand aan de slag gaat. ‘Banken financieren nauwelijks bij de aankoop of verbouw. Het gevolg hiervan is dat hoofdzakelijk partijen met veel privaat geld nog actief zijn in de commerciële vastgoedmarkt.’

Transformatiekansen hangen in toenemende mate af van de welwillendheid van de financier (bank). ‘Niets lijkt meer wat het geweest is. Voorheen betrouwbare partners van gerenommeerde bedrijven en corporaties blijken nu onderwerp van onderzoek. In de tussentijd is het verdienmodel van de gemeente weg en is de gemeente op zoek naar alternatieveontwikkelmogelijkheden. Dit gaat verder dan leegstandbestrijding, het is een (hernieuwde) kennismaking met (her)ontwikkelpartners. Dit zijn in eerste instantie gebouweigenaren, maar in toenemende mate ook financiers.’ In de rapportage refereert de kantorenloods naar het gegeven dat een aantal grote fondsen noodgedwongen afstand moete doen van hun vastgoedportefeuille. ‘Als de portefeuille tegen een bodemprijs wordt aangeboden is er een koper te vinden. In toenemende mate stappen hierdoor weer partijen in de markt.’ Zo werd in Diemen het complex Diemervijver vorig jaar voor €250 per m² verkocht aan eigenaar/projectontwikkelaar Snippe. Bedoeling is dat in dit complex nog dit jaar de eerste 650 van in totaal 1.000 studentenwoningen klaar zullen zijn.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024