2015.01.13_Sterkste economische groei_660

Sterkste economische groei in Gooi en Vechtstreek

13 januari 2015

2 minuten

Nieuws ’t Gooi en de Vechtstreek laten volgend jaar naar verwachting de sterkste economische groei zien van alle regio’s in Nederland. Dat blijkt uit de prognose van het economisch bureau van de Rabobank.

De economie van de regio groeit in 2015 met 2,3 procent, ramen de economen. De bank rekent erop dat de economische groei voor Nederland als geheel volgend jaar uitkomt op 1,5 procent.

Groei groothandel

Ook voor Noordoost-Noord-Brabant en Zuidwest-Gelderland voorziet Rabobank een relatief hoog groeicijfer. De laagste groei wordt verwacht in Zuidwest-Friesland; een plusje van 1 procent.

Rabo-onderzoeker Rogier Aalders schrijft dat de groei in ’t Gooi en Vechtstreek vooral te maken heeft met de groei van de groothandel.

“Dat de regio Gooi en Vechtstreek de meeste economische potentie heeft, hangt nauw samen met het relatief grote belang van de groothandel in de totale regionale productie. Dit belang bedraagt maar liefst 27 procent en juist voor die sector hebben wij hoge verwachtingen”

Groei werkgelegenheid bouw, horeca en detailhandel

De Rabobank voorziet dat de economische groei in de groothandel en industrie opgevangen kan worden door het huidige personeel. In andere sectoren, zoals de detailhandel, de horeca en de bouw, zal er waarschijnlijk wel extra personeel nodig zijn.

In krimpregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen verwacht de Rabobank de sterkste daling van de werkloosheid omdat vooral mensen wegtrekken uit deze regio. In grote delen van Flevoland, Groningen, in het Westland gebied rond Delft, de omgeving Haarlem en ’t Gooi en Vechtstreek geldt het omgekeerde. Daar groeit zowel de werkgelegenheid als de beroepsbevolking, waardoor de werkloosheid maar beperkt afneemt.

Het economisch bureau van de Rabobank verwacht wel voor alle regio’s een daling van de werkloosheid.

Foto: M. M. Minderhoud


Cover: ‘2015.01.13_Sterkste economische groei_660’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024