2015.01.13_Sterkste economische groei_660

Sterkste economische groei in Gooi en Vechtstreek

13 januari 2015

2 minuten

Nieuws ’t Gooi en de Vechtstreek laten volgend jaar naar verwachting de sterkste economische groei zien van alle regio’s in Nederland. Dat blijkt uit de prognose van het economisch bureau van de Rabobank.

De economie van de regio groeit in 2015 met 2,3 procent, ramen de economen. De bank rekent erop dat de economische groei voor Nederland als geheel volgend jaar uitkomt op 1,5 procent.

Groei groothandel

Ook voor Noordoost-Noord-Brabant en Zuidwest-Gelderland voorziet Rabobank een relatief hoog groeicijfer. De laagste groei wordt verwacht in Zuidwest-Friesland; een plusje van 1 procent.

Rabo-onderzoeker Rogier Aalders schrijft dat de groei in ’t Gooi en Vechtstreek vooral te maken heeft met de groei van de groothandel.

“Dat de regio Gooi en Vechtstreek de meeste economische potentie heeft, hangt nauw samen met het relatief grote belang van de groothandel in de totale regionale productie. Dit belang bedraagt maar liefst 27 procent en juist voor die sector hebben wij hoge verwachtingen”

Groei werkgelegenheid bouw, horeca en detailhandel

De Rabobank voorziet dat de economische groei in de groothandel en industrie opgevangen kan worden door het huidige personeel. In andere sectoren, zoals de detailhandel, de horeca en de bouw, zal er waarschijnlijk wel extra personeel nodig zijn.

In krimpregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen verwacht de Rabobank de sterkste daling van de werkloosheid omdat vooral mensen wegtrekken uit deze regio. In grote delen van Flevoland, Groningen, in het Westland gebied rond Delft, de omgeving Haarlem en ’t Gooi en Vechtstreek geldt het omgekeerde. Daar groeit zowel de werkgelegenheid als de beroepsbevolking, waardoor de werkloosheid maar beperkt afneemt.

Het economisch bureau van de Rabobank verwacht wel voor alle regio’s een daling van de werkloosheid.

Foto: M. M. Minderhoud


Cover: ‘2015.01.13_Sterkste economische groei_660’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023