mirt

Stimuleren van stedelijk wonen en verstedelijking

3 mei 2016

2 minuten

Hier aandacht voor de follow up MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen in 2016, de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ en het versnellen van ontwikkelingen bouwlocaties Drechtsteden.

MIRT-onderzoek

Follow up MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen in 2016 
Het MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen (SSW) heeft veel adviezen uit de praktijk opgeleverd. Afgesproken is dat deze adviezen  in 2016 worden uitgewerkt en op bruikbaarheid worden getest. Daarvoor zijn een inmiddels aantal acties in gang gezet;
  • Het uitwerken van de adviezen die door marktpartijen, corporaties en andere betrokkenen gegeven zijn
  • Inzicht bieden in de mogelijkheden van locaties voor wonen in stedelijk gebied, zowel in ruimtelijke, als  juridische en financiele zin
  • Door markt en maatschappij gegeven adviezen voor vernieuwende financiele arrangementen dmv businesscases laten testen
  • Bepalen van de omvang van de stedelijke opgave van Den Haag en Rotterdam
Dit proces van deelname en advies wordt door meerdere partijen van markt en overheid geëvalueerd in het kader van de vernieuwing MIRT.

Experimenteerruimte voor stimuleren stedelijke transformatie door de City Deal 
Belemmeringen worden kansen als beleid en regelgeving anders kunnen worden toegepast of verbeterd waar dat mogelijk is. Dit komt naar voren uit de adviezen en het vervolgonderzoek. Met dit doel hebben op 24 maart zeven gemeenten in de Zuidelijke Randstad de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank. Aan de inhoud en het doel van de City Deal is in de media ruim aandacht besteed 


De Randstad staat onder druk want iedereen wil in het stedelijk gebied wonen. Zijn er plekken in de Drechtsteden waar mogelijk nog gebouwd en dus gewoond kan worden? Met deze vraag gingen de Vereniging Delta Metropool en ambtenaren van de Drechtsteden aan de slag, met een bijzonder resultaat van maar liefst 265 potentiele bouwlocaties! 

“Deze locaties komen tot ontwikkeling” was al snel de brede conclusie van een tweede sessie in de Drechtsteden over woningbouwlocaties. De eerste sessie was op 8 maart en werd voorafgegaan door een gesprek met ambtenaren uit de Drechtsteden over de maar liefst 265 woningbouwlocaties die Vereniging Deltametropool in kaart bracht in deze gemeenten. De locaties komen voor in de Atlas Zuidelijke Randstad van de Vereniging Deltametropool. Paul Gerretsen, agent van Vereniging Deltametropool is blij met de enthousiaste ontvangst door marktpartijen van de Atlas Zuidelijke Randstad.

Publiek en privaat werken samen aan de versnelling. “Dit smaakt naar meer” aldus de voorzitter van de sessies Theo Hauben van Hauben Urbanism & Architecture. Het project is breder dan Drechtsteden want ook in Rotterdam zijn ambtenaren betrokken bij de selectie van 365 Rotterdamse locaties uit de Atlas Zuidelijke Randstad.


Verzoek aan deelnemers aan of belanghebbenden bij het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen en/ of de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie

Evaluatie nieuwe aanpak

Sinds de zomer van 2014 werken meer dan honderd partijen uit de bouwsector samen aan de opgave om meer of sneller stedelijke woningen te realiseren. Deze samenwerking heeft veel adviezen vanuit de markt en de maatschappij  opgeleverd. Deze aanpak van het MIRT-onderzoek is bedoeld om de deelnemende partijen meer invloed te bieden op de dialoog met de overheid  over belemmeringen en kansen. Deze nieuwe aanpak wordt binnenkort geëvalueerd. En ook de gegeven adviezen worden in 2016 op bruikbaarheid getest.

Resultaten zichtbaar maken bij het Rijk
Bij dezen vragen wij u een korte enquête in te vullen. Dit helpt ons inzicht te geven in deze twee onderdelen. Met het resultaat van de acties willen we de Ministers (tijdens het BO-MIRT) laten zien in welke gemeenten in de Zuidelijke Randstad het succesvol stimuleren van stedelijk wonen al dagelijkse praktijk is.

Doe mee en draag bij aan actuele inzichten
Concreet gaat het daarbij om de vraag of u sinds 2014 in projecten bent geconfronteerd of gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die in de adviezen uit het MIRT onderzoek zijn benoemd. Deze adviezen zijn uitgebreid te vinden in de E publicatie 2015. Graag vernemen wij van u of de benoemde opgaven/problematiek in uw gemeente heeft gespeeld en zo ja hoe u tot een oplossing bent gekomen. Ook zijn wij geïnteresseerd in projecten waar belemmeringen spelen die volgens u niet oplosbaar zijn.

Wij vragen u hier de digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen kost slechts 10 minuten. Direct betrokkenen ontvangen dit verzoek ook via de e-mail. Alvast dank voor uw medewerking.

Bron: Netwerk Zuidelijke RandstadMeest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022