Volgermeerpolder door David Peperkamp (bron: Shutterstock)

Hoe meervoudig gebruik de herontwikkeling van stortplaatsen sluitend maakt

22 december 2021

3 minuten

Casus Op maar liefst 4000 locaties in Nederland beperkt ernstige vervuiling uit het verleden, ontwikkeling voor de toekomst. Sanering van oude stortplaatsen is vaak een prijzige aangelegenheid. Door functies toe te voegen lijken de betrokken partijen in het project Groenewoud bij Kortenhoef in Noord-Holland de businesscase wel rond te krijgen.

Van 1959 tot 1973 werd op Groenewoud afval gestort. De regels en vereiste voorzieningen voor het beheren van stortplaatsen waren in die jaren minder zorgvuldig dan nu. Het terrein is daardoor sterk verontreinigd en vormt al jarenlang een probleem voor het milieu en de omgeving. De provincie Noord-Holland beschouwt de oude stortplaats als ernstig verontreinigd, en vindt dat de locatie gesaneerd moet worden. Ook heeft de provincie in haar natuurbeheersplan vastgesteld dat er in dit gebied natuur moet worden ontwikkeld.

Het saneren van voormalige stortplaatsen wordt vaak gezien als een kostbaar proces. Afvalzorg, een not-for-profit bedrijf gespecialiseerd in afvalverwerking en stortplaatsbeheer, heeft samen met de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland een totaalplan met een sluitende businesscase gemaakt. In dit plan wordt de oude stortplaats gesaneerd én heringericht als natuur- en recreatiegebied met woningen erlangs. Ook worden maatregelen genomen om het aangrenzende natuurgebied te versterken en de recreatieve mogelijkheden te vergroten. Op dit moment stelt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan op dat volgend jaar ter visie zal gaan.

Groenewoud bewijst dat het combineren van verschillende waarden zorgt voor een gezonde businesscase

Een nieuwe leefomgeving

Groenewoud ligt in een agrarisch gebied van veengronden en bos. Het aangrenzende gebied is deels aangewezen als beschermd Natura2000-gebied. Een landschapsarchitect heeft een plan ontworpen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te vergroten en om Groenewoud te transformeren tot een volledig natuurgebied. Er komen verschillende soorten gras en bomen om het gebied geschikt te maken voor koeien en paarden. Ook komen er wandelroutes en meren om de recreatiemogelijkheden te vergroten. Door het isoleren en afdekken van de verontreinigde bodem worden veiligheidsrisico’s voor het milieu geminimaliseerd en ontstaat er een natuurlijk landschap.

Saneren

Afvalzorg isoleert eerst de verontreinigde grond en bedekt deze met een nieuwe grondlaag. Deze schone grond versterkt het natuurlijk karakter van het gebied. Omdat het meeste afval in het water terechtgekomen is, wordt het slib in dat oppervlaktewater verwijderd. Daarvoor in de plaats wordt een kleilaag aangebracht om de verontreinigde grond te scheiden van het oppervlaktewater. Hierdoor komt de vervuilde grond niet in contact met de omringende natuur. Dat komt ten goede aan de waterkwaliteit en levert een schone en veilige omgeving op.

Financieren

Om het plan te financieren zijn 70 woningen nodig in Groenewoud. De opbrengst van de verkoop van deze woningen wordt gebruikt voor de sanering, de ontwikkeling en het onderhoud van het gebied. Acht ondernemers brengen hun bedrijfslocaties in voor woningbouwontwikkeling aan het lint langs het gebied en op de huidige erven. Deze ondernemers stoppen of verhuizen hun activiteiten en nemen daarmee een fors stuk aan verrommeling en verkeersbewegingen weg. Achter deze erven komen waterwoningen die met de grondopbrengsten de businesscase sluiten voor de sanering van de voormalige stortplaats en het creëren van extra natuur in de polder.


Dit artikel verscheen eerder op de website van Platform31


Cover: ‘Volgermeerpolder’ door David Peperkamp (bron: Shutterstock)


Geert Roovers door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Geert Roovers

Antea Group

Portret - Jurgen van der Heijden

Door Jurgen van der Heijden

Senior consultant AT Osborne


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023