2015.02.27_Stuur je beste projecten in_660

Stuur je beste projecten in

27 februari 2015

1 minuut

Nieuws Het Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies in beeld, aangevuld met essays over de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen in de vakgebieden. Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Guido Wallagh verzorgt de selectie. De commissie van 2015 bestaat verder uit Ellen Marcusse, Steven Delva, Peter de Ruyter en Blauwe Kamer-redacteur Mark Hendriks. Het Blauwe Kamer Jaarboek verschijnt in december.

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2015

Nederlandse ontwerpers en opdrachtgevers die werkzaam zijn op het vlak van stedenbouw en landschapsarchitectuur worden uitgenodigd om plannen, projecten en studies in te sturen uit de periode 2014 ‐2015 (tot en met maart). Alle soorten projecten zijn welkom: Van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, van zelf-geïnitieerde bottom up‐plannen tot ontwerpend onderzoek, van herontwikkelingsprojecten tot cultuur-historische studies, van Nederlands werk tot projecten in het buitenland. Actualiteit en Maatschappelijke relevantie zijn gewenst – denk aan opgaven op het gebied van klimaatverandering, stedelijke economie, energiewinning, voedselvoorziening, technologische vernieuwing, enzovoort. Het Jaarboek verschijnt in december – in het Nederlands en het Engels. Kort daarna komt ook een digitale versie beschikbaar.

Contact

Martine Bakker / Generaal Foulkesweg 72 / 6703BW Wageningen / jaarboek@blauwekamer.nl / 0317‐425890


Cover: ‘2015.02.27_Stuur je beste projecten in_660’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024