2014.07.10_Symposium Grip op publieke projecten_180

Symposium 'Grip op publieke projecten'

10 juli 2014

4 minuten

Agenda
Hoe krijgt u meer grip op projecten? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst ‘Grip op publieke projecten’ op 4 september op de TU Delft. De initiatiefnemers Léon de Bakker en Jeanet Rintjema van de gemeente Leidschendam-Voorburg trappen af met het digitale projectenboek waarmee alle in- en externe betrokkenen snel duidelijkheid krijgen over de stand van zaken van gemeentelijke projecten. U wordt meegenomen in hoe de organisatie en samenwerking verandert door een digitale rapportage en in de succes- en faalfactoren bij de implementatie. Daarnaast bieden de verschillende deelsessies inzichten in het grip krijgen op ruimtelijke projecten; projecten door Scrum aanpak; projectbeheersing; projectcommunicatie en de menselijke maat bij gebiedsontwikkeling.

4 september 2014, TU Delft

Programma

12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:05 Welkom
13:05 - 14:00 Grip op projecten, het projectenboek
14:05 - 14:50 Eerste ronde workshops en presentaties
14:50 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:00 Tweede ronde workshops en presentaties
16:00 - 16:45 Derde ronde workshops en presentaties
16:45 - 18:00 Afsluiting en borrel

Toelichting op de workshops en presentaties

Grip op ruimtelijke projecten Michel van Rhee en Paul Fondse van de Brink Groep gaan tijdens deze deelsessie met u in gesprek over hoe je als overheid meer grip krijgt op het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Publieke organisaties en in het bijzonder gemeenten zijn op diverse manieren betrokken bij ruimtelijke projecten; zij zijn gebruiker van vastgoed, bezitten een (maatschappelijke) vastgoedportefeuille en zijn betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Met de sterk gewijzigde marktvraag hebben veel gemeentelijke overheden een voorzichtigere, risicomijdende, faciliterende houding aangenomen. In de workshop wordt ingegaan op het optimaal benutten van deze faciliterende rol.

Daarnaast ontstaan er vanuit de (maatschappelijke) vastgoedportefeuille regelmatig mutatieopgaven zoals renovatie, nieuwbouw en sloop/vervangende nieuwbouw. Hier ontstaan bouwopgaven waarbij grip van essentieel belang is. In de workshop wordt voor deze bouwprojecten ingegaan op het uitvoeren van een risicoanalyse om de context (aard, omvang, betrokkenen en belanghebbenden, gewenste betrokkenheid) van het project inzichtelijk te maken, Vanuit deze informatie wordt antwoord gegeven op de vraag; welke contractvorm met de aannemer willen we toepassen (bijvoorbeeld UAV, design&build of turn key) en waarom? Deze keuze heeft grote invloed op de inrichting van het proces en de wijze waarop we grip hebben op het bouwproject.

Grip op projecten door Scrum aanpak

Veel gemeentes hebben de principes van Scrum (Agile werken) omarmd. De aanpak belooft meer slagvaardigheid, focus op kernpunten en meer motivatie en samenwerking binnen teams. Maar is dat ook zo in de praktijk? Wat zijn de randvoorwaarden om Scrum succesvol in te zetten?

Joachim Vandecasteele, Chief Technology Officer en Mario Lof, Senior Account Manager Overheid, laten u in deze workshop ervaren hoe u Scrum succesvol kunt inzetten voor projecten. Ze gaan in op de casus gemeente Leidschendam-Voorburg uit het projectenboek.

Grip op projectbeheersing, de techniek voorbij

De overheid gaat een dynamische en uitdagende tijd tegemoet doordat het speelveld stevig verandert. Denk aan de decentralisatie van taken, bezuinigingen, meer druk op transparantie en meer ruimte voor de inbreng van burgers en ondernemers. Een ander speelveld vraagt om een andere vorm van projectbeheersing. Het is niet langer genoeg om de basis op orde te hebben waarbij de harde getallen, de risicoanalyse en de formele rapportage het gesprek domineren. Een slagvaardige overheid heeft juist ook intuïtie, gezond verstand, ziet kansen, neemt risico en stuurt op de hoofdlijn waar mogelijk en details waar het moet.

Prof. Dr. Frank Harmsen, Universiteit van Maastricht/partner bij EY, laat zien hoe je grip houdt én meer op afstand stuurt. En hij laat zien hoe je meer vanuit intuïtie handelt zonder grip te verliezen op het geld en de doelen.

Grip op projectcommunicatie

Een enkel project is prima te overzien. Maar hoe houd je het overzicht over honderd projecten met honderd plannen van aanpak en honderd standen van zaken? In een tijdperk van digitale informatieovervloed wordt een groeiend aantal relevante en contextuele data opgeslagen die voor de gebruiker steeds minder te bevatten is. Er blijkt een overmaat aan communicatie te zijn waarbij ieder overzicht ontbreekt.

In zijn presentatie geeft Niels Schrader, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, voorbeelden uit de dagelijkse praktijk over hoe kwantitatieve data efficiënt geanalyseerd en geïnterpreteerd kan worden. U gaat geïnspireerd verder met tips hoe u zelf uw gegevens kunt visualiseren. Handig voor projectinformatie en ook voor bijvoorbeeld beleidsnotities, planning en controlproducten en werkprogramma’s.

Grip op gebiedsontwikkeling, de menselijke maat

De stedelijke opgaven van vandaag gaan over sociale innovatie. Het begrip duurzaamheid krijgt concreet vorm en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar hoe brengen we deze ontwikkelingen tot uitvoering? De eeuw van de overheid ligt definitief achter ons, publieke opgaven krijgen vorm in een samenspel tussen overheid, markt en burgers. Wat zijn mogelijke handelingsperspectieven? Naast acteren op organisatie en projectniveau is er een groeiende aandacht voor het stimuleren en faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Dit gebeurt vaak in een onzekere context.

Agnes Franzen, directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en universitair docent TU Delft, gaat in deze workshop in op hoe binnen projecten te investeren in mensen, processen en de manier waarop samenwerking vormt krijgt.Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022

Boek lezen door New Africa (shutterstock.com)

Ontspannen genieten en bijleren deel 2: de GO.nu-boeken

Wat lezen we thuis in de hangmat of op reis? In de tweede aflevering van onze serie met GO.nu-zomertips dit keer de boeken. Een mooie mix van romans, vakboeken en nog-steeds-te-lezen klassiekers.

5 augustus 2022