2013.11.23_Technolgie is het antwoord_660

Technologie is het antwoord, maar wat is de vraag?

23 november 2013

3 minuten

Verslag Onder de noemer smart cities wordt op dit moment de stad van de toekomst verhandeld. Een combinatie van technologische oplossingen en het (grote) bedrijfsleven die samen grote lokale politieke ambities mogelijk maken. De belangrijkste ontwerpopgave is echter niet het inzetten van technologie om de (traditionele) stedelijke problemen op te lossen, maar het herdefiniëren van onze cultuur van publieke besluitvorming , stelt Fabrica-directeur Dan Hill. Volgens Hill is het onmogelijk om vanuit een infrastructuur-gestuurde mindset de snelheid van sociale ontwikkelingen bij te houden. De werkelijke uitdaging ligt bij aanpassing van de bij stadsontwikkeling betrokken instituties aan de netwerkmaatschappij. Instituties moeten meebewegen met een wereld die continu in verandering is, als gevolg van nieuwe technologieën waaronder social media.

PBL expert meeting Smart Cities met Dan Hill

De belangrijkste ontwerpopgave is echter niet het inzetten van technologie om de (traditionele) stedelijke problemen op te lossen, maar het herdefiniëren van onze cultuur van publieke besluitvorming.

Het smart city-concept voor Songdo, een new town in Zuid-Korea, zal volgens Hill dan ook nooit het leidend model worden voor de ontwikkeling van smart cities. Hij noemt daarvoor drie redenen. In de eerste plaats moeten we onze toevlucht niet zoeken in steden die exclusief gebaseerd zijn op algoritmen, met dezelfde kwetsbaarheden als high frequency trading op de beurs. Daarnaast veronderstelt een holistisch smart city-systeem dat één bedrijf alle samenhangende systemen (zoals afval, water, energie, verkeer) managet. Een dergelijk monopolie zullen overheden niet wenselijk vinden. Ook zelforganiserende burgers maken de overheid niet overbodig; weliswaar komen initiatieven snel op, maar zijn deze vaak ook van voorbijgaande aard. De derde reden dat het Songdo-model niet het recept voor smart cities is, is dat we geen steden bouwen ‘omwille van de infrastructuur’; gebouwen en infrastructuur zijn middelen om steden te doen functioneren als plaatsen van ontmoeting. Steden gaan zeker niet alleen over efficiëntie; ze bieden juist ook plek aan ‘inefficiënte’ activiteiten. In het optreden als verbindende schakel ziet Hill een nieuwe positie voor overheden, door platforms te creëren voor het samenbrengen van de vele ‘providers’ van de stad.

Hill gaf een lezing in het kader van een door de PBL academie georganiseerde expertmeeting over smart cities, als aanzet voor een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar wat smart cities kunnen betekenen voor de Nederlandse steden en de rol van de overheid.

Lees verder op The Mobile City (uitgebreid verslag van de lezing in het Engels).

Technologie is het antwoord, maar wat is de vraag? - Afbeelding 1

‘Technologie is het antwoord, maar wat is de vraag? - Afbeelding 1’


Dan Hill

Dan Hill is de directeur van Fabrica, het communicatie onderzoekscentrum van de Benettongroep. Dan Hill is al bijna een decennium bezig met de interactie tussen steden, ontwerp en techniek. Als ontwerper voor de strategische ontwerpeenheid van Sitra, het Finse innovatiefonds heeft hij onderzocht hoe ontwerp kan bijdragen aan een positieve systemische verandering in de samenleving. Eerder was hij Arup’s foresight and innovation leader in Azië, Australië en als adjunct professor verbonden aan de Design, Architecture and Building faculteit van de University of Technology, Sydney.
Hij schrijft het blog cityofsound.com over de kruisbestuiving tussen steden, ontwerp, technologie en cultuur. Ook heeft hij onlangs het e-boek "Dark Matter & Trojan Horses: A Strategic Design Vocabulary" (Strelka Press, 2012) uitgebracht.

17 oktober 2013 , Koninklijke Schouwburg Den Haag
Organisatie: PBL academie


Cover: ‘2013.11.23_Technolgie is het antwoord_660’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022