Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Technologie stroomlijnt de stad

27 mei 2013

3 minuten

Nieuws Grootschalige informatiesystemen die via je navigatiesysteem helpen met het vinden van een parkeerplaats zonder verkeersopstoppingen tegen te komen. Asfalt dat energie genereert als er een auto over rijdt. Monitoringssystemen die energievraag en –aanbod in de gaten houden en op elkaar afstemmen. Het verbinden van kennis en informatie op alle schaalniveaus. Open Data en Smart Grids. Veel Smart Cities projecten klinken als toekomstmuziek, maar dan wel toekomstmuziek die op topsnelheid dichterbij komt.

Smart Cities is een relatief nieuwe term die in hoog tempo bestaande thema’s rond de toekomstige stad omarmt. Denk aan duurzaam, sociaal, transitie, energie, water, interstedelijke concurrentie en voedsel. Een groeiend aantal steden wereldwijd presenteert zichzelf of projecten als Smart. Voor wie vluchtig naar dit onderwerp kijkt, lijkt Smart City een containerbegrip te worden; een hype waar iedereen een graantje van mee probeert te pikken. Voor wie beter kijkt wordt zichtbaar dat dit brede werkveld juist de kracht van Smart Cities is.

ICT stimuleert actieve burgers en ondernemers

Geïntroduceerd vanuit de rol van ICT en technologie in stedelijke ontwikkeling maakt Smart Cities een interessante ontwikkeling door. Waar ICT voorheen een doel op zich leek, is het inmiddels een middel geworden om de Smart City vorm te geven. Dankzij ICT en technologie wordt het mogelijk processen in de stad integraal te monitoren en stroomlijnen. ICT en technologie voorzien niet meer in een glanzend eindproduct, maar bieden steden de dynamische zelfkennis om zich voortdurend integraal te ontwikkelen en innoveren, dwars door bestaande structuren, schaalniveaus, netwerken en vragen heen.

De integraliteit biedt nieuwe ruimte voor innovatie, maar maakt tegelijk de organisatie tot een grote uitdaging. Internet en ICT maken het verwerken, gebruiken en delen van grote hoeveelheden informatie gemakkelijker. De doelstelling verschuift tegelijkertijd langzaam van een efficiënte, door ICT geregisseerde stad naar een ecosysteem waarin de rol van actieve burgers en ondernemers belangrijk is.

Voorbeelden in Gent en Tilburg

Een stad als Gent heeft het bijvoorbeeld over Smart Citizens; de actieve rol van burgers in het ontwikkelen van de stad. Transparantie van data is daarbij essentieel. Het biedt actieve kleine spelers de mogelijkheid tot co-creatie. Een ander voorbeeld van het betrekken van burgers is een WOZ-pilot in Tilburg Noord. Hierbij werden de te gebruiken gegevens voorafgaand aan de WOZ-waardebepaling voorgelegd aan een groep van 900 woningeigenaren. Via een speciale website konden eigenaren zelf informatie aanpassen en de gegevens van drie andere woningen vergelijken met hun eigendom. Het resultaat is een duidelijke afname van het aantal officiële klachten over de waardebepaling van de woningen, accurate data en meer vertrouwen tussen overheid en de burgers. Via de Digitale Stedenagenda deelt Tilburg dit project nu met andere gemeenten.

Activiteiten rondom Smart Cities

Gent en de Digitale Steden Agenda presenteren met meer dan 350 internationale partijen hun ideeën over Smart Cities op 29 en 30 mei 2013 tijdens het Smart City Event 2013 in Amsterdam. (www.smartcityevent.com)

Smart Cities is ook een thema in de innovatie-estafette die op 12 november 2013 gehouden wordt in de RAI – Amsterdam. Platform31 werkt samen met andere partijen aan de voorbereiding van de innovatie-estafette.


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023