Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Tekort aan kavels voor bouw distributiecentra

1 juli 2013

1 minuut

Nieuws Er dreigt een groot tekort aan grote kavels voor de bouw van nieuwe distributiecentra.

Uit het onderzoek van Dura Vermeer, naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels in de belangrijkste economische regio’s van Nederland, blijkt dat vooral voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën lastig bouwgrond vinden, dat schrijft logistiek.nl. De belangrijkste conclusies van bouwgrond.nl zijn dat Venlo over de beste papieren beschikt om ook in de toekomst dé logistieke hotspot van Nederland te blijven. Ook zijn de zogeheten 'brownfields' locaties in kaart. Daar gaat het om oude of bestaande bedrijfslocaties die meestal beschikken over verborgen ontwikkelpotentie.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024