Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Terecht dat regeerakkoord niet kiest voor wonen 4.0

4 december 2012

2 minuten

Opinie De paragraaf woningmarkt in het regeerakkoord verschilt op een aantal cruciale punten van het woningmarktplan WONEN 4.0. Het kabinet kiest voor beperking in plaats van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en roomt de inkomsten uit extra huurverhogingen af met een heffing. Het regeerakkoord kiest dus niet voor WONEN 4.0. Terecht of niet?

FRISO DE ZEEUW

EENS
Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling

'WONEN 4.0 claimt dat er van de extra huurinkomsten en de beperking van de hypotheekrenteaftrek geen geld naar de algemene middelen mag wegvloeien. Dat is naïef in deze tijd: je kon wel aanvoelen dat minstens een deel zou worden afgeroomd. lk vind overigens wei dat de voorgestelde maatregelen voor woningcorporaties in het regeerakkoord de investeringslucht uit de sector dreigen te persen. Verder gaan de voorstellen in WONEN 4.0 voor de koopmarkt een stap te ver. Dat de hypotheekrenteaftrek moet worden teruggedrongen is helder. Maar het is onverstandig om nu afschaffing ervan aan te kondigen. Consumenten reageren daar onmiddellijk op en zo wordt de kopersstaking compleet. Het regeerakkoord kiest terecht voor de weg van geleidelijke matiging. Dat is slimmer dan aankondiging van afschaffing op termijn, zoals WONEN 4.0 doet.'

JOP FACKELDEY

ONEENS
Wethouder in Lelystad en voorzitter stedennetwerk G32 fysieke pijler

'Het regeerakkoord pakt de huur- en koopmarkt wel aan, maar niet om de sector gezond te maken. Belangrijk aan WONEN 4.0 is juist dat de aanpak budgettair neutraal is en dat huurders en kopers op dezelfde manier benaderd worden. Dat gebeurt nu niet. Er is voor een halfslachtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek gekozen, terwijl de huurders veel harder worden gepakt. Corporaties zijn het kind van de rekening. Huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde leidt niet tot extra inkomsten maar kost corporaties soms geld. Dat komt bovenop de heffing. Er komt ook geen dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Corporaties kunnen niet meer investeren in verduurzaming van de woningvoorraad, in leefbaarheid in buurten en wijken. Terwijl dat hard nodig is .'

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’


Door Hanneke Nagtzaam

Redacteur, Aedes Vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024