Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Terecht dat regeerakkoord niet kiest voor wonen 4.0

4 december 2012

2 minuten

Opinie
De paragraaf woningmarkt in het regeerakkoord verschilt op een aantal cruciale punten van het woningmarktplan WONEN 4.0. Het kabinet kiest voor beperking in plaats van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en roomt de inkomsten uit extra huurverhogingen af met een heffing. Het regeerakkoord kiest dus niet voor WONEN 4.0. Terecht of niet?

FRISO DE ZEEUW

EENS
Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling

'WONEN 4.0 claimt dat er van de extra huurinkomsten en de beperking van de hypotheekrenteaftrek geen geld naar de algemene middelen mag wegvloeien. Dat is naïef in deze tijd: je kon wel aanvoelen dat minstens een deel zou worden afgeroomd. lk vind overigens wei dat de voorgestelde maatregelen voor woningcorporaties in het regeerakkoord de investeringslucht uit de sector dreigen te persen. Verder gaan de voorstellen in WONEN 4.0 voor de koopmarkt een stap te ver. Dat de hypotheekrenteaftrek moet worden teruggedrongen is helder. Maar het is onverstandig om nu afschaffing ervan aan te kondigen. Consumenten reageren daar onmiddellijk op en zo wordt de kopersstaking compleet. Het regeerakkoord kiest terecht voor de weg van geleidelijke matiging. Dat is slimmer dan aankondiging van afschaffing op termijn, zoals WONEN 4.0 doet.'

JOP FACKELDEY

ONEENS
Wethouder in Lelystad en voorzitter stedennetwerk G32 fysieke pijler

'Het regeerakkoord pakt de huur- en koopmarkt wel aan, maar niet om de sector gezond te maken. Belangrijk aan WONEN 4.0 is juist dat de aanpak budgettair neutraal is en dat huurders en kopers op dezelfde manier benaderd worden. Dat gebeurt nu niet. Er is voor een halfslachtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek gekozen, terwijl de huurders veel harder worden gepakt. Corporaties zijn het kind van de rekening. Huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde leidt niet tot extra inkomsten maar kost corporaties soms geld. Dat komt bovenop de heffing. Er komt ook geen dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Corporaties kunnen niet meer investeren in verduurzaming van de woningvoorraad, in leefbaarheid in buurten en wijken. Terwijl dat hard nodig is .'

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Door Hanneke Nagtzaam

Redacteur, Aedes Vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022