Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Terecht dat regeerakkoord niet kiest voor wonen 4.0

4 december 2012

2 minuten

Opinie De paragraaf woningmarkt in het regeerakkoord verschilt op een aantal cruciale punten van het woningmarktplan WONEN 4.0. Het kabinet kiest voor beperking in plaats van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en roomt de inkomsten uit extra huurverhogingen af met een heffing. Het regeerakkoord kiest dus niet voor WONEN 4.0. Terecht of niet?

FRISO DE ZEEUW

EENS
Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling

'WONEN 4.0 claimt dat er van de extra huurinkomsten en de beperking van de hypotheekrenteaftrek geen geld naar de algemene middelen mag wegvloeien. Dat is naïef in deze tijd: je kon wel aanvoelen dat minstens een deel zou worden afgeroomd. lk vind overigens wei dat de voorgestelde maatregelen voor woningcorporaties in het regeerakkoord de investeringslucht uit de sector dreigen te persen. Verder gaan de voorstellen in WONEN 4.0 voor de koopmarkt een stap te ver. Dat de hypotheekrenteaftrek moet worden teruggedrongen is helder. Maar het is onverstandig om nu afschaffing ervan aan te kondigen. Consumenten reageren daar onmiddellijk op en zo wordt de kopersstaking compleet. Het regeerakkoord kiest terecht voor de weg van geleidelijke matiging. Dat is slimmer dan aankondiging van afschaffing op termijn, zoals WONEN 4.0 doet.'

JOP FACKELDEY

ONEENS
Wethouder in Lelystad en voorzitter stedennetwerk G32 fysieke pijler

'Het regeerakkoord pakt de huur- en koopmarkt wel aan, maar niet om de sector gezond te maken. Belangrijk aan WONEN 4.0 is juist dat de aanpak budgettair neutraal is en dat huurders en kopers op dezelfde manier benaderd worden. Dat gebeurt nu niet. Er is voor een halfslachtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek gekozen, terwijl de huurders veel harder worden gepakt. Corporaties zijn het kind van de rekening. Huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde leidt niet tot extra inkomsten maar kost corporaties soms geld. Dat komt bovenop de heffing. Er komt ook geen dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Corporaties kunnen niet meer investeren in verduurzaming van de woningvoorraad, in leefbaarheid in buurten en wijken. Terwijl dat hard nodig is .'

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’


Door Hanneke Nagtzaam

Redacteur, Aedes Vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023