Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Terecht dat regeerakkoord niet kiest voor wonen 4.0

4 december 2012

2 minuten

Opinie De paragraaf woningmarkt in het regeerakkoord verschilt op een aantal cruciale punten van het woningmarktplan WONEN 4.0. Het kabinet kiest voor beperking in plaats van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en roomt de inkomsten uit extra huurverhogingen af met een heffing. Het regeerakkoord kiest dus niet voor WONEN 4.0. Terecht of niet?

FRISO DE ZEEUW

EENS
Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling

'WONEN 4.0 claimt dat er van de extra huurinkomsten en de beperking van de hypotheekrenteaftrek geen geld naar de algemene middelen mag wegvloeien. Dat is naïef in deze tijd: je kon wel aanvoelen dat minstens een deel zou worden afgeroomd. lk vind overigens wei dat de voorgestelde maatregelen voor woningcorporaties in het regeerakkoord de investeringslucht uit de sector dreigen te persen. Verder gaan de voorstellen in WONEN 4.0 voor de koopmarkt een stap te ver. Dat de hypotheekrenteaftrek moet worden teruggedrongen is helder. Maar het is onverstandig om nu afschaffing ervan aan te kondigen. Consumenten reageren daar onmiddellijk op en zo wordt de kopersstaking compleet. Het regeerakkoord kiest terecht voor de weg van geleidelijke matiging. Dat is slimmer dan aankondiging van afschaffing op termijn, zoals WONEN 4.0 doet.'

JOP FACKELDEY

ONEENS
Wethouder in Lelystad en voorzitter stedennetwerk G32 fysieke pijler

'Het regeerakkoord pakt de huur- en koopmarkt wel aan, maar niet om de sector gezond te maken. Belangrijk aan WONEN 4.0 is juist dat de aanpak budgettair neutraal is en dat huurders en kopers op dezelfde manier benaderd worden. Dat gebeurt nu niet. Er is voor een halfslachtige aanpak van de hypotheekrenteaftrek gekozen, terwijl de huurders veel harder worden gepakt. Corporaties zijn het kind van de rekening. Huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde leidt niet tot extra inkomsten maar kost corporaties soms geld. Dat komt bovenop de heffing. Er komt ook geen dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Corporaties kunnen niet meer investeren in verduurzaming van de woningvoorraad, in leefbaarheid in buurten en wijken. Terwijl dat hard nodig is .'

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’


Door Hanneke Nagtzaam

Redacteur, Aedes Vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023