The coalition of the willing

21 september 2012

1 minuut

Onderzoek De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling vraagt (deels) om andere, creatieve businessmodellen en werkwijzen om transformatiegebieden (weer) vlot te trekken. Procesomkering wordt als een van die nieuwe werkwijzen geïdentificeerd, waarbij eindgebruikers gezamenlijk financiële middelen, kennis en kunde inzetten binnen de eigen netwerken om kleinschalige fysieke ingrepen te organiseren, op basis van door de gemeente gestelde (globale) planologische kaders.

Procesomkering als gemeentelijke aanpak

Procesomkering als gemeentelijke aanpak is als scriptieonderwerp onderzocht voor de studie Master City Developer, waarbij het Manifest voor De Spontane Stad (Urhahn, 2010) als pleidooi voor kleinschalige initiatieven model staat als onderliggende theorie. De onderliggende gedachte van procesomkering is dat er ‘slimme’ ruimte wordt gecreëerd om een transformatie van een binnenstedelijk gebied langzaam op gang te brengen. Maar hoe organiseer en stimuleer je dat als gemeente, in de huidige ontwikkelpraktijk bij aspirant?initiatiefnemers? Het antwoord op deze vraag blijkt net zo complex als eenvoudig.

The coalition of the willing - Afbeelding 1

‘The coalition of the willing - Afbeelding 1’


Aangepaste ontwikkelkolom bij procesomkering

Het scriptieonderzoek wijst naar de reële mogelijkheid voor de gemeente om een aanpak van procesomkering te creëren op een procesmatige manier, in twee stappen. Ten eerste gaat het om het zorgen voor heldere flexibele planologische afwegingskaders (wat verwacht de gemeente van de initiatiefnemer?) en een viertal ‘Leidende principes’ (wat kan de initiatiefnemer van de gemeente verwachten?) om initiatiefnemers te stimuleren.

De volledige publicatie is hier te vinden.


Portret - Richard Bosboom MCD

Door Richard Bosboom MCD

Procesmanager at Gemeente Nieuwkoop


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024