The coalition of the willing

21 september 2012

1 minuut

Onderzoek De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling vraagt (deels) om andere, creatieve businessmodellen en werkwijzen om transformatiegebieden (weer) vlot te trekken. Procesomkering wordt als een van die nieuwe werkwijzen geïdentificeerd, waarbij eindgebruikers gezamenlijk financiële middelen, kennis en kunde inzetten binnen de eigen netwerken om kleinschalige fysieke ingrepen te organiseren, op basis van door de gemeente gestelde (globale) planologische kaders.

Procesomkering als gemeentelijke aanpak

Procesomkering als gemeentelijke aanpak is als scriptieonderwerp onderzocht voor de studie Master City Developer, waarbij het Manifest voor De Spontane Stad (Urhahn, 2010) als pleidooi voor kleinschalige initiatieven model staat als onderliggende theorie. De onderliggende gedachte van procesomkering is dat er ‘slimme’ ruimte wordt gecreëerd om een transformatie van een binnenstedelijk gebied langzaam op gang te brengen. Maar hoe organiseer en stimuleer je dat als gemeente, in de huidige ontwikkelpraktijk bij aspirant?initiatiefnemers? Het antwoord op deze vraag blijkt net zo complex als eenvoudig.

The coalition of the willing - Afbeelding 1

‘The coalition of the willing - Afbeelding 1’


Aangepaste ontwikkelkolom bij procesomkering

Het scriptieonderzoek wijst naar de reële mogelijkheid voor de gemeente om een aanpak van procesomkering te creëren op een procesmatige manier, in twee stappen. Ten eerste gaat het om het zorgen voor heldere flexibele planologische afwegingskaders (wat verwacht de gemeente van de initiatiefnemer?) en een viertal ‘Leidende principes’ (wat kan de initiatiefnemer van de gemeente verwachten?) om initiatiefnemers te stimuleren.

De volledige publicatie is hier te vinden.


Portret - Richard Bosboom MCD

Door Richard Bosboom MCD

Procesmanager at Gemeente Nieuwkoop


Meest recent

Kantoren rondom tuin in Warschau, Polen door Grand Warszawski (bron: Shutterstock)

Hittestress en de Europese stad: maak meer gebruik van innovatie en co-creatie

In Europese steden wordt veel te weinig gedaan om hittestress te beperken. Dat concludeert adviesbureau Sweco. De onderzoekers bevelen aan de nadelige effecten van hitte in steden te verzachten door onder meer innovatie en co-creatie.

Onderzoek

15 juli 2024

Typische Nederlandse polder door Wut_Moppie (bron: shutterstock)

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied, deze bouwstenen helpen op weg

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied is kansrijk maar dan moet er wel aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Marijn van Asseldonk van Het PON & Telos zet er zes op een rij.

Analyse

15 juli 2024

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024