The coalition of the willing

21 september 2012

1 minuut

Onderzoek De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling vraagt (deels) om andere, creatieve businessmodellen en werkwijzen om transformatiegebieden (weer) vlot te trekken. Procesomkering wordt als een van die nieuwe werkwijzen geïdentificeerd, waarbij eindgebruikers gezamenlijk financiële middelen, kennis en kunde inzetten binnen de eigen netwerken om kleinschalige fysieke ingrepen te organiseren, op basis van door de gemeente gestelde (globale) planologische kaders.

Procesomkering als gemeentelijke aanpak

Procesomkering als gemeentelijke aanpak is als scriptieonderwerp onderzocht voor de studie Master City Developer, waarbij het Manifest voor De Spontane Stad (Urhahn, 2010) als pleidooi voor kleinschalige initiatieven model staat als onderliggende theorie. De onderliggende gedachte van procesomkering is dat er ‘slimme’ ruimte wordt gecreëerd om een transformatie van een binnenstedelijk gebied langzaam op gang te brengen. Maar hoe organiseer en stimuleer je dat als gemeente, in de huidige ontwikkelpraktijk bij aspirant?initiatiefnemers? Het antwoord op deze vraag blijkt net zo complex als eenvoudig.

The coalition of the willing - Afbeelding 1

‘The coalition of the willing - Afbeelding 1’


Aangepaste ontwikkelkolom bij procesomkering

Het scriptieonderzoek wijst naar de reële mogelijkheid voor de gemeente om een aanpak van procesomkering te creëren op een procesmatige manier, in twee stappen. Ten eerste gaat het om het zorgen voor heldere flexibele planologische afwegingskaders (wat verwacht de gemeente van de initiatiefnemer?) en een viertal ‘Leidende principes’ (wat kan de initiatiefnemer van de gemeente verwachten?) om initiatiefnemers te stimuleren.

De volledige publicatie is hier te vinden.


Portret - Richard Bosboom MCD

Door Richard Bosboom MCD

Procesmanager at Gemeente Nieuwkoop


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023