The coalition of the willing

21 september 2012

1 minuut

Onderzoek De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling vraagt (deels) om andere, creatieve businessmodellen en werkwijzen om transformatiegebieden (weer) vlot te trekken. Procesomkering wordt als een van die nieuwe werkwijzen geïdentificeerd, waarbij eindgebruikers gezamenlijk financiële middelen, kennis en kunde inzetten binnen de eigen netwerken om kleinschalige fysieke ingrepen te organiseren, op basis van door de gemeente gestelde (globale) planologische kaders.

Procesomkering als gemeentelijke aanpak

Procesomkering als gemeentelijke aanpak is als scriptieonderwerp onderzocht voor de studie Master City Developer, waarbij het Manifest voor De Spontane Stad (Urhahn, 2010) als pleidooi voor kleinschalige initiatieven model staat als onderliggende theorie. De onderliggende gedachte van procesomkering is dat er ‘slimme’ ruimte wordt gecreëerd om een transformatie van een binnenstedelijk gebied langzaam op gang te brengen. Maar hoe organiseer en stimuleer je dat als gemeente, in de huidige ontwikkelpraktijk bij aspirant?initiatiefnemers? Het antwoord op deze vraag blijkt net zo complex als eenvoudig.

The coalition of the willing - Afbeelding 1

‘The coalition of the willing - Afbeelding 1’


Aangepaste ontwikkelkolom bij procesomkering

Het scriptieonderzoek wijst naar de reële mogelijkheid voor de gemeente om een aanpak van procesomkering te creëren op een procesmatige manier, in twee stappen. Ten eerste gaat het om het zorgen voor heldere flexibele planologische afwegingskaders (wat verwacht de gemeente van de initiatiefnemer?) en een viertal ‘Leidende principes’ (wat kan de initiatiefnemer van de gemeente verwachten?) om initiatiefnemers te stimuleren.

De volledige publicatie is hier te vinden.


Portret - Richard Bosboom MCD

Door Richard Bosboom MCD

Procesmanager at Gemeente Nieuwkoop


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023